BAkar

Kreće gradnja vatrogasnog doma u Škrljevu

Sanja Gašpert

Grad Bakar će se kreditno zadužiti za realizaciju projekta rekonstrukcije javne rasvjete kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 5,8 milijuna kuna, uz povoljnu kamatu od 0,5 postoBAKAR – Sljedeći mjesec, u studenom, počet će izgradnja vatrogasnog doma na Škrljevu, kapitalne investicije Grada Bakra vrijedne 11,6 milijuna kuna. Nakon što su gradski vijećnici na kolovoškoj sjednici rebalansom proračuna osigurali četiri milijuna kuna za same radove, na posljednjoj sjednici, krajem rujna, vijećnici su, obzirom da se četiri milijuna kuna neče utrošiti ove godine, jednoglasno podržali prijedlog da se dio sredstava neutrošenih ove godine prebaci za realizaciju u sljedeću godinu, kada je planirano još 7,6 milijuna kuna.


Javna rasvjeta


– Drugim izmjenama i dopunama proračuna Grada Bakra za 2019. godinu za izgradnju kapitalnog projekta – Vatrogasni dom Škrljevo, planirana su financijska sredstva u iznosu od četiri milijuna kuna, dok su preostala sredstva planirana u projekciji proračuna za 2020. godinu. Obzirom da je izvjesno kako će radovi na izgradnji objekta započeti u studenom ove godine te će se znatno veći dio investicije izvoditi u 2020. godini, potrebno je donijeti odluku kojom se prihvaća dinamika i način financiranja ovog kapitalnog projekta, kazao je u obrazloženju odluke bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić. Podsjetimo, novi vatrogasni dom Škrljevo bit će izgrađen iz temelja, na samom ulazu u naselje Škrljevo, na građevnim česticama k.č.br. 371 i 378, k.o. Škrljevo. Zgrada se sastoji od garažnog prostora za vatrogasna vozila s tehničkim prostorijama te društvenih iadministrativnih prostorija. Osim izgradnje zgrade i pomoćne građevine predviđeno je uređenje čestice kao pješačko-kolne površine koja bi se sastojala od pristupnog trga koji bi se hortikulturno oplemenio i opremio urbanom opremom, prostora za pranje vatrogasnog vozila, joga za boćanje te kolnih površina i parkirnih mjesta za parkiranje osobnih vozila i vozila osoba s invaliditetom i teškoćama u kretanju. Planirani rok izgradnje je godinu dana.


Bakarski su vijećnici na istoj sjednici, također jednoglasno, podržali prijedlog da se Grad Bakar kreditno zaduži za realizaciju projekta rekonstrukcije javne rasvjete – provođenje mjera energetske obnove sustava javne rasvjete na području Grada Bakra, u iznosu od 5,8 milijuna kuna. Naime, ocijenjeno da moderniju, prihvatljiviju i dugoročno isplativiju javnu rasvjetu treba uvesti u svim naseljima, a ne je uvoditi u naselje po naselje, što bi predugo trajalo. Prema riječima gradonačelnika Klarića, Grad Bakar će se za ovaj projekt zadužiti kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, uz povoljnu kamatu od 0,5 posto, bez naknade za obradu kredita.


Kriteriji stipendiranja
– Krajnji cilj projekta je smanjenje potrošnje električne energije u javnoj rasvjeti za minimalno 50 posto u odnosu na potrošnju prije provedbe projekta te je konačna isplativost ulaganja u projekt procijenjena na pet godina. Nadalje, s postignutim uštedama u potrošnji javne rasvjete financirat će se otplata kredita, kazao je Klarić, napominjući kako Grad Bakar trenutno godišnje izdvaja 700 tisuća kuna za javnu rasvjetu.


Jednoglasnom odlukom bakarski su vijećnici podržali i prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o stipendijama Grada Bakra, kojom se, kako je kazala pročelnica Ureda Grada Maja Šepac Rožić, olakšava procedura procesa dodjele, kao i povećava broj korisnika stipendije te olakšava ostvarivanje prava na stipendije osobama koje su korisnici u udomiteljskim obiteljima.


– Planira se smanjiti broj članova obitelji učenika i studenata koji moraju zadovoljiti uvjet prebivališta s obzirom na različite životne situacije potencijalnih primatelja stipendija. Također, planira se izjednačiti korisnike koji su udomljeni u udomiteljskim obiteljima s ostalim učenicim i studentima čije se školovanje nastoji poticati, pojednostaviti postupak prijave i zadovoljavanja uvjeta na javnom natječaju, izjednačiti izvanredne studije koji nisu organizirani kao redovni s redovnim studijima te ukinuti uvjet dostave preslike indeksa studenta, kazala je Šepac Rožić.