Dvorac Frankopan

Kraljevica uskoro dobiva Mali muzej ribarstvene i brodograditeljske baštine

Biljana Savić

Projekt smo pripremili i prijavili te ćemo sa 750.000 kuna EU-sredstava urediti i adaptirati tri prostorije na prvom katu novog, prekrasnog atrija, odnosno osmisliti novi muzej, kaže gradonačelnikKRALJEVICA – Kraljevica će uskoro imati Mali muzej ribarstvene i brodograditeljske baštine. Konkretno, planira se adaptacija triju prostorija dvorca Nova Kraljevica – Frankopan na prvom katu. Riječ je o prenamjeni dijela građevine za potrebe izlaganja Zbirke pokretnih dobara s temom ribarstvene i brodograditeljske baštine.


Postojeća Zbirka maketa i ostale građe Brodogradilišta Kraljevica kao dislocirana zbirka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka je u fundusu od 2015. godine. Zbirka koja trenutačno nije dostupna javnosti sastoji se od maketa brodova, slika u tehnici ulja na platnu i akvarela, fotografija i brodograditeljskog alata te ukupno broji 108 predmeta. Kako bi zbirka bila izložena i dopunjena materijalima, alatima i građom vezanom za ribarstvenu baštinu, potrebno je pronaći primjeren prostor, a pomoću bespovratnih sredstava potpore iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo u iznosu od 750.000 kuna bit će adaptirane tri prostorije u dvorcu Frankopan. Na taj se način promiče svijest o potrebi zaštite i društvene odgovornosti za čuvanje i promociju ribarstvene i brodograditeljske baštine.


Nekoliko tunera


Grad Kraljevica je mali nebrušeni dijamant u Hrvatskom primorju. Grad je to iznimno zanimljive i bogate povijesti. Najpoznatija je po brodogradilištu koje je osnovano odlukom habsburškog cara Karla VI. davne 1729. godine i prvo je brodogradilište na istočnoj obali Jadrana. Otad pa sve do danas neprekidno se odvija djelatnost brodogradnje. Uz bogatu brodograđevnu tradiciju za Kraljevicu se veže zanimljiva ribarstvena povijest. Grad na svom području ima nekoliko tunera. Tunere su promatračnice s ljestvama podizane zbog jedne od najvažnijih aktivnosti kvarnerskih ribara, tunolova. Višestoljetna tradicija i jedinstven način izlova tune na sjevernom Jadranu obilježili su trajno život mještana Kraljevice.
Potreba je čovjeka da živi uz more i od mora. Kroz priču o ribarstvu i brodogradnji ispričanu kroz zbirku koja se namjerava postaviti, podići će se svijest o očuvanju okoliša i motivaciju za promišljanje ulaganja u ribarsku i brodograđevnu djelatnost i djelatnost akvakulture. Važan je segment i povećanje turističkog proizvoda jer je taj dio turistički vrlo atraktivan i zanimljiv.


Dobra lokacija


– Silno se radujem što ćemo u okviru uskoro potpuno obnovljenog dvorca Frankopan imati i muzej brodogradnje. Projekt smo pripremili i prijavili te ćemo sa 750.000 kuna EU-sredstava urediti i adaptirati tri prostorije na prvom katu novog, prekrasnog atrija, odnosno osmisliti novi muzej. Kraljevica je grad brodogradnje. Prvo brodogradilište u Europi 1729. godine izgrađeno je u našem gradu i ponosni smo na gotovo 300 godina tradicije gradnje brodova. Tu povijesnu činjenicu i nasljeđe prikazat ćemo, dodatno vrednovati i istaknuti ovim muzejom. Već sada, zajedno u suradnji s Pomorskim i povijesnim muzejom u Rijeci imamo više od stotinu maketa brodova izgrađenih u Kraljevici; alata koji su se koristili, slika, zapisa, materijala, koji će postati stalni postav muzeja. Na ovaj način osim promoviranja same brodogradnje kao važnog i neizostavnog piksela u slici Kraljevice, oživjet ćemo i dodatno sadržajno osmisliti i ispuniti prostore preuređenog dvorca Frankopan.


Ne postoji bolja i reprezentativnija lokacija za to, kaže kraljevički gradonačelnik Dalibor Čandrlić.