Projekti

KRALJEVICA U 2020. POS-ovi stanovi i trg u Šmriki postaju realnost

Biljana Savić

Foto arhiva NL

Foto arhiva NL

Ovih dana potpisat će se ugovor s izvođačem radova za uređenje okoliša dvorca Frankopan u vrijednosti od 10 milijuna kuna. Tijekom siječnja očekuje se odabir izvođača i potpis ugovora za cestu Podbanj 2, od oko 2,4 milijuna kuna, a pokreće se javna nabava za izvođača APN POS stanova i trga Šmrika, od oko 6,5 milijuna kunaKRALJEVICA – Proračun Grada Kraljevice za 2020. godinu izglasan je u iznosu od 34,2 milijuna kuna. To je najveći proračun u Kraljevici ikad, pa s obzirom na to da je i početak godine, pitali smo Dalibora Čandrlića što će sve učiniti s gradskom kasom kao gradonačelnik i koje želje građanima želi ostvariti.


– U usporedbi s prethodnim godinama ovo jest izrazito ambiciozan proračun, afirmativan, i pozitivno pulsirajući u smislu čitavog niza od oko 20-ak projekata koji dolaze kao na traci, jedan za drugim. Istovremeno je vrlo realan, jer je većina projekata u visokom stupnju operativne pripreme i realizacije. S prihodovne strane proračuna očekujemo realan priljev u razini od 21,5 milijuna kuna, dok je 11,5 milijuna kuna dio vanjskih izvora pomoći bez kojih bi bilo nemoguće realizirati planirane projekte.


Slijedom toga razvidan je rad, angažman i potrebna stručnost gradske uprave i administracije kako bi se osigurale pomoći čiji su izvori raznovrsni, to su EU sredstva, pomoći iz ministarstava, PGŽ-a… i u konačnici realizirali brojni projekti naznačeni u proračunu kao temeljnom aktu i krvotoku aktivnosti grada.
Pogledom na izvore i strukturu financiranja projekata, kao i na stupanj njihova osiguranja, realizacija projekata određenih proračunom vrlo je izvjesna, očigledna i objektivna, ocjenjuje Čandrlić. Ističe da su u nešto više od dvije godine rada za grad i upravljanja gradom uspjeli u potpunosti završiti nekoliko važnih projekata koji ostavljaju dojam pozitivnih procesa i promjena na bolje u Gradu Kraljevici.


Proširenje groblja


– Sve to što smo učinili tijekom protekle dvije godine čini nas zadovoljnim, ali i otvorenim, samopouzdanim, punim pozitivnog naboja, optimizma i motivacije za ono što nas očekuje već kroz 2020. i dalje s jasnim ciljevima i vizijom razvoja grada Kraljevice, kaže Čandrlić, i ističe da ova godina počinje realizacijom četiri velika projekta koja su u potpunosti pripremljena i gdje očekuju prve lopate i bagere već u sljedećim danima.


– Nakon provedenog postupka javne nabave odabrali smo izvođača za radove na uređenju okoliša dvorca Frankopan, što košta 10 milijuna kuna, i ovih dana ćemo potpisati ugovor o izvođenju radova. Tijekom siječnja očekuje nas odabir izvođača po raspisanoj javnoj nabavi i potpis ugovora za cestu Podbanj 2, u vrijednosti od oko 2,4 milijuna kuna, a ovih dana pokreće se javna nabava za izvođača APN POS stanova i trga Šmrika, u vrijednosti oko 6,5 milijuna kuna.Također isčekujemo građevinsku dozvolu za proširenje groblja Kraljevica, projekta vrijednog 2,5 milijuna kuna, nakon čega pokrećemo postupak javne nabave za izvođenje radova, ističe Čandrlić i navodi da su svoje mjesto u proračunu za 2020. godinu našli i uređenje plaže Lipica-Oštro u vrijednosti od 700.000 kuna, a radovi počinju u veljači i bit će gotovi do početka turističke sezone.


Tu su i Trg Zrinski-Ljetna pozornica, vrijedan 3,5 milijuna kuna, kroz program Povežimo se baštinom putem EU sredstava u drugoj polovici godine, novo parkiralište i dionica ceste Carovo u vrijjednosti od 700.000 kuna, zatim dječji park Šmrika (300.000 kn putem EU izvora), dječji i sportski park Carovo koji će nositi ime kraljevičke proslavljene paraolimpijke Milke Milinković, edukacijska šetnica Neriz u drugoj polovici godine, a projekt je vrijedan milijun kuna.


Pojačani standardi


– Odobrena su nam EU sredstva za uvođenje besplatnog interneta na području grada (WIFI4EU) čemu ćemo pristupiti nakon postupka nabave, zatim ide nabavka individualnih komunalnih spremnika za kućanstva vrijedna milijun kuna putem EU sredstava, svakako nam je u planu rekonstrukcija i obnova sportskog igrališta iza škole, projekt vrijedan 500.000 kuna, energetska obnova Doma kulture i sportova, daljnja sanacija pomorskog dobra, reciklažno dvorište, proširenje groblja Šmrika, cesta Oštro, Turkovićeva ulica, cesta Mali Dol Križišće, sufinanciranje sortirnice za komunalni otpad…


Osim toga, ove godine želimo i planiramo uložiti 300.000 kuna u detaljne urbanističke planove na području Šmrike, kako bismo na prostorno definiran i higijensko usklađen način otvorili nove mogućanosti i realizirali potencijale stanovanja na tom području, najavljuje kraljevički gradonačelnik i naglašava da ljudi moraju biti na prvom mjestu, ispred svega što Grad Kraljevica čini, te da grad nastoji biti proaktivan prema ljudima svih životnih dobi, od djece do umirovljenika.


– Zadržali smo i pojačali prava iz prethodnih proračuna u pogledu standarda javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, zatim javnih potreba u kulturi kroz narodnu knjižnicu i čitaonicu, sufinanciranje rada udruga u kulturi, održavanje dvoraca na području grada, domova Bakarac, Šmrika, Križišće, kulturne manifestacije i ulaganja u spomeničku baštinu. Zadržan je visoki standard u pogledu javnih potreba u odgoju i obrazovanju, a tu mislim na dječji vrtić, sufinanciranje logopeda, sufinanciranje udžbenika i opreme za nastavu, nagrade i stipendije učenicima i studentima, sufinanciranje produženog boravka, ranog učenja informatike i prijevoza.Ove godine opet smo podignuli potpore za novorođenu djecu, a pomoć osobama s invaliditetom, sufinanciranje rada udruga i ustanova socijalne skrbi i zdravstva zadržavamo i bitna su stavka proračuna, dakle naših želja i zadataka.


Uveli smo poklon -bon za umirovljenike, subvencioniramo prigradski prijevoz, potrebe vatrogastva, zaštite i spašavanja, ističe Čandrlić. Navodi da u komunalnom segmentu svake godine podižu financijske izdatke na poslovima održavanja javnih površina, čistoće, nerazvrstanih cesta, javnih zelenih površina, na poslovima održavanja groblja, plaža, dječjih igrališta, građevina javne odvodnje…


Lučica Črišnjeva i plaža Oštro


– Planiranja, vizije, odrednice i želje budućeg razvoja Kraljevice nisu u našim razmišljanjima vezane samo za ovu godinu i planirane projekte u ovoj godini, već se prelijevaju i na buduće razdoblje u kojem smo osmislili i odredili čitav niz aktivnosti i projekata koji određuju smjer budućeg razvoja Kraljevice, a to su pokretanje projekta rekonstrukcije Lučice Črišnjeva zajedno s Lučkom upravom, projekt nove plaže Oštro u 10 polja s izvedbom u dvije faze, projekt Aglomeracija Kraljevica sa 37 kilometara kanalizacijskog odvoda, 17 kilometara vodovodnih instalacija i sustavom pročistača i crpnih stanica.


Želja i zadatak su nam trajno, kvalitetno i adekvatno rješavanje pitanja dječjeg vrtića, za što već imamo konkretne idejne pretpostavke, ali i novi detaljni urbanistički planovi kao podloga i odrednice za investicije i priljev stanovništva, no za realizaciju svega toga i ispunjenje svih zadataka definiranih kroz proračunske stavke od presudnog je značaja kadrovsko pitanje u čemu smo napravili kvalitativne pomake.


Vrijeme pred nama bit će zahtjevno, puno izazova, nabijeno i protkano projektima. Možda nećemo u svemu uspjeti, bit će i lošijih dana, no sigurni u uspjeh radujemo se putu na koji smo krenuli i s kojeg nema povratka, pogotovo što se kroz već dosad učinjeno i kroz ono što nas očekuje tako jasno nazire cilj; bolja, ljepša, primjerenija, funkcionalnija, dostojnija Kraljevica na korist i ponos svojim građanima, poručuje kraljevički gradonačelnik.