Aglomeracija

Kraljevica četvrti put mijenja prostorni plan: Gradit će se sustav za vodoopskrbu i odvodnju

Biljana Savić

Foto: Vedran Karuza

Foto: Vedran Karuza

Četvrtim izmjenama Prostornog plana ovaj se dokument usklađuje s potrebama strateškog projekta vrijednog 150 milijuna kuna, po kojem će Kraljevica, Šmrika i Bakarac dobiti 37 kilometara kanalizacijske i 17 km vodovodne mreže, s modernim i suvremenim pročistačem otpadnih vodaKRALJEVICA Grad Kraljevica oglasio je javnu raspravu o prijedlogu četvrtih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice na mrežnim stranicama Grada Kraljevice www.kraljevica.hr, u informacijskom sustavu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, www.mgipu.hr te u Novom listu.


Glavni predmet ovih izmjena i dopuna Prostornog plana je izmjena koncepta vodoopskrbe i odvodnje sukladno studiji izvodljivosti za Aglomeraciju Kraljevica. Naime KD Vodovod i kanalizacija je u suradnji s Hrvatskim vodama i Gradom Kraljevicom kao partnerom pokrenulo postupak pripreme dokumentacije za apliciranje na EU fondove, kako bi se prvenstveno sustav odvodnje na području Grada dogradio i time ispunila obveza koju je Hrvatska preuzela prema EU-u u pogledu izgradnje kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda.Dalibor Čandrlić kaže kako će izmjene Prostornog plana odgovoriti i na opravdane zahtjeve i potrebe građana i gospodarskih subjekata na području grada.
– Tu želimo ići maksimalno otvoreno i transparentno prema građanima i gospodarstvenicima, otvarajući vrata novim mogućnostima u stanovanju i gospodarstvu istodobno ne narušavajući prostornu harmoniju grada. Grad Kraljevica ima brojne prostorne potencijale, koji do sada nisu valorizirani i iskorišteni na pravi način, stoga smatram kako je jedan od preduvjeta za njihovo iskorištavanje upravo donošenje novih prostornih planova i plansko promišljanje.


Želja mi je da se efikasno i poticajno upravlja prostornim kapacitetima grada, što do sada nije bio slučaj. To je proces, ponekad spor, ali neizbježan i smjer u kojem moramo krenuti. Tim procesom ćemo iz dana i dan jačati populacijske, gospodarske pa ako hoćete i fiskalne kapacitete grada, ponašajući se istovremeno prema prostoru odgovorno – ističe gradonačelnik Čandrlić.Stanje uređenosti


U tom smislu ovim prijedlogom Plana definiran je novi koncept odvodnje te su određena područja aglomeracije koja se mogu priključiti na budući uređaj za pročišćavanje i čija se izgradnja može realizirati u sklopu ovog EU projekta.


– Za građane je, prema do sada iskaznom interesu, najvažnije ažuriranje stanja uređenosti neizgrađenih dijelova građevinskih područja Grada Kraljevice. Ovim ažuriranjem planira se razmotriti stanje uređenosti pojedinih dijelova grada, odnosno građevinskog zemljišta u pogledu zadovoljenja minimalnih uvjeta da se na njemu može graditi neposrednom provedbom prostornog plana.


Naime, sukladno Zakonu o prostornom uređenju na neuređenom građevinskom zemljištu se ne može graditi prije donošenja UPU-a za to područje. Činjenica je da su relativno velika područja građevinskog zemljišta na području grada neuređena odnosno nemaju uvjeta da bi se na njima moglo graditi, te da bi ih prije gradnje na tim područjima trebalo urediti odnosno infrastrukturno opremiti što podrazumijeva izradu UPU-a, a onda i izgradnju pristupnih puteva, cesta, vodovoda elektroopskrbe i druge infrastrukture – kaže kraljevički gradonačelnik Dalibor Čandrlić i ističe da postoji relativno velik interes građana da grade prije donošenja pojedinog UPU-a te da su u prethodnim III. izmjenama plana možda neke čestice označene kao neuređene, iako imaju minimalne uvjete da se na njima može graditi.


– Odlučeno je da će se ovo pojedinačno razmotriti. Ovim prijedlogom većina takvih zahtjeva je obrađena. Kako je namjera Grada obraditi sve zahtjeve, molimo građane da sudjeluju u ovoj javnoj raspravi, jer sve što pristigne nakon završetka javne rasprave, bez obzira na opravdanost, neće moći biti uzeto u razmatranje – kaže Čandrilić.


Bit će i pročistač


– Intencija i odlučnost kojom želimo realizirati projekt izgradnje vodovoda i kanalizacije – Aglomeracija Kraljevica – glavni je razlog zbog čega smo pokrenuli IV. izmjene prostornog plana grada Kraljevice. Ovime prostorni plan usklađujemo s potrebama strateškog projekta vrijednog 150 milijuna kuna, po kojem će Kraljevica, Šmrika i Bakarac dobiti 37 kilometara kanalizacijske i 17 kilometara vodovodne mreže, s modernim i suvremenim pročistačem otpadnih voda.


Planom stvaramo konkretne preduvjete za realizaciju najvećeg strateškog projekta u povijesti grada kojim će se u bitnome promijeniti uvjeti života naših građana nabolje. To je jako bitno, rekao bih najbitnije u ovom mandatu, pored svih ostalih projekata koje smo pokrenuli i bitno je da naši građani to znaju – tvrdi Čandrlić. Javna rasprava otvorena je do 26. veljače, a prijedlog Plana izložen je na javni uvid u prostorijama Grada Kraljevice radnim danom od 8 do 14 sati. Javno izlaganje bit će održano sutra u 18 sati u vijećnici Grada Kraljevice.