Gradsko vijeće

KRAJ SAPUNICE Odobren kredit za obnovu Galeba: Lista za Rijeka donijela ključne glasove

Damir Cupać

Foto: M. GRACIN

Foto: M. GRACIN

Kredit za obnovu Galeba i Palače Šećerane je odobren jer su prijedlog podržala i tri vijećnika Liste za Rijeku pa je za bio 21 vijećnik, dok je protiv bilo 16. vijećnikaGradsko vijeće odobrilo je kredit za obnovu Galeba i Palače Šećerane u iznosu od 44 milijuna kuna, jer su prijedlog podržala i tri vijećnika Liste za Rijeku pa je za bio 21 vijećnik, dok je protiv bilo 16. vijećnika. U zadnjoj točki prihvaćenog dnevnog reda vijećnici će raspravljati o prijedlogu oporbe za raspisivanjem referenduma oko financiranja obnove Galeba.


13:20 NOVO Odobren kredit za obnovu Galeba – Lista za Rijeku glasovala za


Nakon sat vremena stanke i odrađenog Aktualnog sata riječkoga Gradskog vijeća krenulo se u utvrđivanje dnevnog reda. Iako za to nije bilo obveze, a nakon sastanka klubova vijećnika, predsjednik Gradskoga vijeća Andrej Poropat uvrstio je kao posljednju točku glasovanje o referendumu u vezi s obnovom Galeba, a čije raspisivanje traži 15 oporbenih vijećnika.
Poropatov prijedlog prihvaćen je jednoglasno. Prema prijedlogu vijećnika, referendumsko pitanje bi trebalo glasiti – Jeste li za to da se raskinu i/ili otkažu svi ugovori koji obvezuju Grad Rijeku na financiranje troškova rekonstrukcije i opremanja motornog broda Galeb iz vlastitih sredstava?


No, ono što je svakako najbitnije je točka koja je odmah uslijedila, a to je glasovanje o kreditu za obnovu broda Galeb i Palače šećerane i koja stvara prijepor u gradskom parlamentu već nekoliko mjeseci.


Naime, omjer snaga je bio neriješen u vezi s prihvaćanjem kredita, s tim da je Lista za Rijeku najavila da bi mogla podržati zaduženje jer bi odbijanje kredita prouzročolo veću štetu za gradski proračun budući da su obnova Galeba i Palače šećerane vezani istim ugovorom za europska sredstva.Na sjednici Gradskog vijeća većinom glasova vijećnika nije prihvaćen zahtjev 15 gradskih vijećnika da se raspiše lokalni referendum o poništavanju svih ugovora o financiranju prenamjene broda Galeb novcima Grada.


Odluka je donesena nakon rasprave na posljednjoj točki dnevnog reda sjednice koja je trajala 11 sati. Protiv su glasovali vijećnici vladajuće koalicije i tri vijećnika Liste za Rijeku, a za su bili predlagači, vijećnici HDZ-a, Mosta nezavisnih lista, Akcije mladih, Živog zida, Hrvoje Burić iz Nezavisne liste Bura i nezavisni vijećnik Marinko Koljanin.


Oni su, neposredno pred početak sjednice, zatražili pisanim putem da se u Gradskom vijeću raspravlja o prijedlogu pokretanja tog referenduma s pitanjem “Jeste li za to da se raskinu i/ili otkažu svi ugovori koji obvezuju Grad Rijeku na financiranje troškova rekonstrukcije i opremanja motornog broda Galeb iz vlastitih sredstava?”.Glasovanje je trajalo nekoliko sekundi, a kredit za obnovu Galeba i Palače Šećerane je odobren jer su prijedlog podržala i tri vijećnika Liste za Rijeku pa je za bio 21 vijećnik, dok je protiv bilo 16. vijećnika.


—————-


Foto: Novi list


Foto: Novi list10: 30 Iako se očekivalo da će Gradsko vijeće nakon Aktualnog sata krenuti u glasovanje o kreditu za obnovu Galeba i Palače šećerane, riječka oporba napravila je još jedan manevar kako bi se onemogućilo prihvaćanje takve odluke.


Naime, na stol predsjednika Gradskoga vijeća Andreja Poropata predan je zahtjev za raspisivanje referenduma u vezi s projektom obnove Galeba koji je potpisalo 15 vijećnika.


Poropat je odredio stanku od sat vremena kako bi sa stručnim službama utvrdio što i kako dalje.


Prema Zakonu o lokalnoj samoupravi ako zahtjev za referendum podnese najmanje jedna trećina vijećnika, predstavničko tijelo dužno je glasovati o prijedlogu.


S tim da u ovom slučaju postoji i mogućnost da se danas o tome ne glasuje budući da je prijedlog stigao danas.


Prihvaćanje odluke o kreditu od 44 milijuna kuna za obnovu Galeba i Palače šećerane preduvjet je za izbor izvođača radova za rekonstrukciju Titovog broda.


Na ponovljeni natječaj javila su se dva izvođača radova čije su ponude veće od cijene koje su odredili projektanti, ali razlika novca ne bi trebala biti problem budući da je danas na dnevnom redu i preraspodjela viška sredstava upravo za obnovu Galeba, a koja su se namakla na način da je ušteđeno na projektu obnove T-objekta u koji će se useliti Gradska knjižnica.