Rješenje spora

Kostrenska obitelj dočekala pravdu: Općina im plaća 2,5 milijuna zbog materijala iz koksare

Barbara Čalušić

NL arhiva

NL arhiva

Sklapanjem sudske nagodbe Općina Kostrena vlasnicima zemljišta isplatit će gotovo dva milijuna kunaKOSTRENA Drugim ovogodišnjim rebalansom proračun Općine Kostrena uvećan je za 1,25 milijuna kuna i sada iznosi 66,7 milijuna kuna. Povećanje je to na temelju povećanja prihoda od komunalne naknade na temelju novih rješenja za pravne i fizičke osobe.


No, drugi rebalans proračuna donesen je u prvom redu radi okončavanja dvadesetogodišnjeg spora oko zemljišta u Svetoj Barbari koji je Općina Kostrena vodila s jednom kostrenskom obitelji, a sklapanjem sudske nagodbe Općina Kostrena vlasnicima zemljišta isplatit će gotovo dva milijuna kuna.


Kako stoji u obrazloženju drugih ovogodišnjih izmjena proračuna, prema zadnjoj presudi, tuženici Općina Kostrena i Koksar d.o.o. u likvidaciji dužni su spornu nekretninu vratiti u prvobitno stanje i ukloniti nasuti materijal.
Budući da je tvrtka Koksar umjesto namirenja svog dijela obveze na Općinu Kostrena prenijela pravo vlasništva na tri katastarske čestice, Općina Kostrena izradila je procjenu tržišne vrijednosti nekretnine u suvlasništvu te će se zaključiti sudska nagodba s privatnim vlasnicima