Sveučilište i Regionalna razvojna agencija PGŽ-a

Korištenje znanosti i tehnologije za viši standard građana

Aneli Dragojević Mijatović

Memorandum o suradnji potpisali predstavnici Sveučilišta i Županije / Snimio Vedran KARUZA

Memorandum o suradnji potpisali predstavnici Sveučilišta i Županije / Snimio Vedran KARUZA

Naš će Centar za podršku pametnim i održivim gradovima svoju ekspertizu probati prenijeti u konkretne planove vezane za pametna naselja, rekla je rektorica Snježana Prijić SamaržijaRIJEKA Memorandum o suradnji, koji se odnosi na funkcije pametnih naselja u skladu s koncepcijom pametnih gradova (Smart Cities), potpisali su rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Snježana Prijić Samaržija, ravnatelj JU Regionalne razvojne agencija Primorsko-goranske županije Vedran Kružić i predstojnik Centra za podršku pametnim i održivim gradovima Sveučilišta u Rijeci izv. prof. dr. Saša Drezgić.


Potpisivanju su nazočili primorsko-goranski župan Zlatko Komadina, prorektor za financije Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Davor Vašiček i pročelnik UO-a za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima PGŽ-a Ljudevit Krpan.


Istaknuto je da je interes Javne ustanove Regionalne razvojne agencije PGŽ-a dobiti artikulirane i tehnički provedive okvire za provedbu potencijalnog projekta pametnog naselja u okvirima strateške odrednice razvoja koncepta »Pametna regija PGŽ«, dok je interes Centra za podršku pametnim i održivim gradovima Sveučilišta u Rijeci istražiti nove poslovne modele u području najma i izgradnje stanova iz okvira koncepta pametnih naselja te proširiti svoje znanstveno-stručne aktivnosti u područje praktične pripreme projekata pametnih naselja.
Rektorica Prijić Samaržija kazala je da je sjajna suradnja s PGŽ-om doživjela jedno od svojih oprimjerenja potpisivanjem sporazuma za pametnu specijalizaciju.


– Dakle, pet područja u kojima se Sveučilište misli specijalizirati i djelovati Županija je podržala, ali suština projekta pametne specijalizacije je zapravo transfer znanja, znači suradnja između regionalne uprave i Sveučilišta na način da se znanstevno-istraživačka ekspertiza koju imamo na Sveučilištu može transferirati u stvarni život. I upravo je ovaj današnji sporazum sjajni primjer kako se to može učiniti. Dakle, naš Centar za podršku pametnim i održivim gradovima svoju će ekspertizu probati prenijeti u konkretne inovacijske planove vezane za pametna naselja – rekla je Prijić Samaržija.


Komadina je događaj ocijenio nastavkom dobre suradnje Sveučilišta i institucija PGŽ-a.


– Ovo je direktan produkt sporazuma koji smo potpisali o pametnoj specijalizaciji, kao jedan od tih programskih pravaca. Zadovoljstvo mi je da će naša regionalna agencija iskustva Rijeke, koja je već odmakla u dijelu pametnih gradova, proširiti i na ostale gradove i općine jer digitalna Hrvatska ne može biti samo u velikim gradovima, nego na cijelom prostoru, a naša je županija i gradska i ruralna, ocijenio je župan. Kružić je rekao da je ovo važan korak u budućoj pametnoj specijalizaciji naše regije ali i njenoj transformaciji u tzv. pametnu regiju, u smislu korištenja tehnologije da bi se povećao standard života građana. Drezgić je pak kazao da je Centar i osnovan da bi inovacijama i novim metodologijama koje stvara i implementira u praksi pridonio gradu i županiji, te šire.