Desetogodišnji plan

Korak k rješenju problema divljači na području Kraljevice, Kostrene i Bakra

Sanja Gašpert

U pripremi je čitav niz aktivnosti koje će odobriti Ministarstvo poljoprivrede, čime ćemo konačno stati na kraj ovog problema, kaže između ostaloga gradonačelnik Kraljevice Dalibor ČandrlićKOSTRENA – Ključ rješavanja sve većeg problema divljači u naseljenim područjima je Program zaštite divljači, desetogodišnji planski akt kojim se divljač štiti i lovi na površinama izvan lovišta, a čiju izradu moraju osigurati gradovi i općine. Takav Program u Primorsko-goranskoj županiji trenutno ima tek šest jedinica lokalne samouprave, a to su Delnice, Crikvenica, Čavle, Klana, Viškovo i Baška, dok je trenutno u pripremi izrada Programa u Bakru, Kraljevici i Kostreni.


Suglasnost Ministarstva


Program, koji nakon izrade mora dobiti suglasnost Ministarstva poljoprivrede, omogućava ovlaštenim provoditeljima, najčešće lovačkim društvima, da postupaju s divljači. Drugim riječima, Program zaštite divljači omogućit će lovcima da tjeraju, hvataju ili u slučaju da je ugrožena sigurnost ljudi i imovine odstrijele divljač u naseljenim područjima.


Zaključak je to nedavnog sastanka održanog u Kostreni, upravo na temu učestalog problema divljači u naseljenim područjima, s kojim su u posljednje vrijeme posebno suočeni mještani Kostrene, Bakra i Kraljevice. Sastanku su, uz predstavnike susjednih gradova i općina, prisustvovali i policija, lovci te predstavnici resornog Ministarstva poljoprivrede i PGŽ-a. Uz domaćina, načelnika Općine Kostrena Dražena Vranića, radnom sastanku prisustvovali su i gradonačelnici Bakra i Kraljevice, Tomislav Klarić i Dalibor Čandrlić te načelnica Općine Čavle Ivana Cvitan Polić. Ispred Ministarstva poljoprivrede sastanku je prisustvovao voditelj službe za upravljanje lovištima i divljači Tomislav Žuglić, a ispred Primorsko-goranske županije savjetnica za šumarstvo i lovstvo Blaženka Kulić. Također, sastanku su se odazvali i predstavnici policije te lovci.
Domaćin sastanka, načelnik Općine Kostrena Dražen Vranić ističe kako je riječ o problemu koji već duže vrijeme muči stanovništvo ne samo Kostrene, nego i susjednih općina i gradova, ali je prisutan i diljem mjesta u priobalju.


– Upravo zato smo pokrenuli inicijativu i održan je sastanak s policijom koja je pozvala meritorne ljude te smo imali jedan kvalitetan razgovor i diskusiju. Općina Kostrena već je krenula u izradu Programa zaštite divljači izvan lovnog područja, odnosno u naseljenim područjima, a posebno je veliki problem koju divljač stvara među kućama i stanovništvom. Izradom tog Programa se stvaraju pretpostavke da se krene u rješavanje putem nadležnih lovačkih društava koji upravljaju lovištima i na taj način proba riješiti taj gorući problem. Vjerujem da je ovo jedan od koraka na putu koji nije brz i jednostavan. Operativno smo našli nekakav put na koji krećemo zajedno, volja i interes za rješavanje problema koji je širi i veći postoji, kaže kostrenski načelnik Dražen Vranić.


Izraditi programe


Inicijativu II. policijske postaje koja je organizirala sastanak da se konačno riješi problem pojave divljači u naseljenim područjima pozdravlja i gradonačelnik Kraljevice Dalibor Čandrlić.


– Sukladno odluci Minstarstva poljoprivrede, izradit ćemo programe koji će se uskladiti sa zakonom, a u pripremi je i čitav niz aktivnosti koje će odobriti Ministarstvo poljoprivrede, čime ćemo konačno stati na kraj ovog problema. Također, Ministarstvo poljoprivrede izdat će posebne dozvole za lov divljači u naseljenim područjima, ukoliko to bude potrebno. Naravno, u rješavanje problema ići će se i u dogovoru s lovačkim društvima, kaže gradonačelnik Kraljevice Dalibor Čandrlić.