Prva faza uređenja

KOMPLEKS KONČAR Metalna ulazna vrata privremeno uklonjena

Ljiljana Hlača

Snimio Sergej DRECHSLER

Snimio Sergej DRECHSLER

Iz Grada Rijeke koji je vlasnik objekta navode da su ulazna vrata privremeno uklonjena i da će po završetku prve faze biti postavljena na mjestu gdje su i bilaRIJEKA U kompleksu bivšeg »Končara« u Vodovodnoj ulici izvodi se prva faza sanacije koja uključuje uklanjanje opasnih dijelova građevine, odnosno radove zaštite i konzerviranja dijela objekta koji je pod zaštitom kao dio spomeničke industrijske baštine.


Nekim građanima je zasmetalo što su tijekom zahvata skinuta ulazna metalna vrata (koja imaju cvjetnu dekoraciju) te su izrazili bojazan da će sigurno završiti u starom željezu.


No, iz Grada Rijeke koji je vlasnik objekta to opovrgavaju te navode da su ulazna vrata privremeno uklonjena i da će po završetku prve faze biti postavljena na mjestu gdje su i bila.
– Trenutno se uklanjaju dijelovi objekta koji su urušeni, odnosno statički labilni dijelovi, saznajemo u Gradu Rijeka.


– Osim navedenog, izvodi se i utvrđivanje zida pročelja prema Vodovodnoj ulici tako da se na predviđenim pozicijama izrađuju drvene rešetkaste konstrukcije koje imaju ulogu sprega između zida pročelja i unutarnjih dijelova objekta. To će onemogućiti daljnje deformacije kao i oštećenja zida pročelja. Cilj zahvata je sprečavanje mogućeg pada dijelova s objekta, navedeno je.


Na upit zna li se namjena ovog objekta, dobivamo općenit odgovor, s obzirom na poziciju ona može biti mješovita, od poslovne, uslužne pa sve do stambene. 


Kompleks bivšeg Končara, snimio Sergej DRECHSLER


Kompleks bivšeg Končara, snimio Sergej DRECHSLERKompleks bivšeg Končara, snimio Sergej DRECHSLER


Kompleks bivšeg Končara, snimio Sergej DRECHSLER