Vlasnici u neizvjesnosti

Koji će se objekti morati srušiti zbog gradnje drugog kolosijeka Škrljevo – Rijeka – Jurdani? Odluka tek iduće godine

Ljiljana Hlača

Ilustracija / S. DRECHSLER

Ilustracija / S. DRECHSLERTek će se sredinom druge godine znati koji će se objekti otkupljivati radi rušenja dogradnje drugog kolosijeka Škrljevo – Rijeka – Jurdani, saznajemo u tvrtki HŽ Infrastruktura.


Podsjetimo, zbog sanacije i izgradnje željezničkog kolosijeka na relaciji Škrljevo – Rijeka – Jurdani rušit će se osamdesetak objekata, a od toga se više od pedeset odnosi na područje grada Rijeke, odnosno Sveti Kuzam, Dragu, Donju Vežicu, Sušak – Centar te Krnjevo. Početak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa dosta će ovisiti o geodetskim elaboratima parcelizacije, a istovremeno s tim postupkom započet će i postupak otkupa nekretnina koje su u privatnom vlasništvu temeljem procjene vještaka. Na listi za otklon ima svega, što privatnog što državnog vlasništva, od šupa, garaža, skladišta pa do stambenih zgrada.


– Projekt »Izrada projektne i ostale dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizaciju i obnovu na dionici željezničke pruge Škrljevo – Rijeka – Jurdani« je u tijeku. Izrađene su Studija ekonomske izvodljivosti, Ekonomska i financijska analiza, Studija utjecaja na okoliš te je ishođeno Rješenje o utjecaju zahvata na okoliš. Također, ishođena je lokacijska dozvola i izrađen Idejni projekt, a trenutačno se radi na izradi Glavnih projekata na temelju kojih će se pripremiti parcelacijski elaborati kroz koje će biti točno definirane parcele koje se otkupljuju te objekti koje je potrebno srušiti zbog dogradnje drugog kolosijeka.
S obzirom na to da je izrada projektne dokumentacije u tijeku, nacrti pruge još nisu javno dostupni. Dovršetak ovih projekata očekuje se u drugoj polovini 2021. godine – kažu u HŽ Infrastrukturi.