Zbrinjavanje

Kastav želi biti grad bez azbesta, evo što mogu učiniti žitelji

Slavica Kleva

Foto Damir Škomrlj

Foto Damir ŠkomrljKASTAV – Pune tri godine Grad Kastav provodi program »Kastav bez azbesta«, program preuzimanja i zbrinjavanja azbestnog pokrova sa zgrada. Pravo na sufinanciranje preuzimanja i zbrinjavanja može ostvariti fizička osoba, vlasnik ili suvlasnik zgrade koja se nalazi na području grada Kastva, a za program je u proračunu osigurano oko 35 tisuća kuna.


Program se provodi tako da Grad objavi javni poziv, koji je ovih dana i objavljen te sklopi ugovor s ovlaštenim sakupljačem, u konkretnom slučaju, s Dezinsekcijom iz Rijeke. U Pozivu se navodi i da podnositelj prijave ne smije imati nepodmirenih dugovanja prema Gradu Kastvu po bilo kojoj osnovi.


– Na javni poziv do kraja studenoga prošle godine se prijavilo ukupno 9 fizičkih osoba i svi su zadovoljili uvjete, kazala je je Cvetka Šćepanović, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i zaštitu okoliša u Gradu Kastvu.
I ove godine, nastavila je pročelnica, odabir korisnika sufinanciranja obavljat će se po kriteriju redoslijeda realizacije zamjene azbestnog krovnog pokrova na prijavljenoj zgradi do iskorištenja sredstava. Korisnici će primiti i Upute za preuzimanje azbestnog krovnog pokrova u kojima će točno biti naznačeno na koji način mora biti pripremljen kako bi ga Dezinkekcija mogla preuzeti s lokacije i zbrinuti, objasnila je pročelnica.


– Od ukupno 9 podnesenih prijava na javni poziv, 7 podnositelja je u propisanom roku izvršilo tijekom prošle godine zamjenu azbestnog krovnog pokrova sa zgrade koju su prijavili te su Odlukom gradonačelnika Mateja Mostarca stekli pravo na sufinanciranje preuzimanja i zbrinjavanja azbestnog krovnog pokrova.


Konkretno, temeljem Uputa za preuzimanje azbestnog krovnog pokrova u kojima je točno naznačeno na koji način mora biti pripremljen kako bi ga ovlašteni sakupljač mogao preuzeti s lokacije i zbrinuti, korisnik sufinanciranja je složio stare krovno-azbestne cementne ploče (salonitke) na EURO palete do visine 80 cm.


Važno je naglasiti i da je EURO palete potrebno ostaviti na mjestu gdje je moguć dolazak kamiona s dizalicom. Palete moraju obavezno biti na tvrdoj podlozi, bio to asfalt ili beton, sa osiguranim pristupom za teretno vozilo, bez prepreka, poput zida, jarka, pijeska ili slično, podsjeća pročelnica. Tijekom prošle godine od ukupno osiguranih 35 tisuća kuna, realizirano je gotovo 32.500 kuna, kazala je na kraju pročelnica.