VAŽNA ODLUKA

Kastav u blizini stare jezgre planira graditi gradsku garažu s 250 parkirnih mjesta

Vladimir Mrvoš

Garaža bi se gradila na mjestu današnjih dvaju parkirališta, odnosno platoa u blizini stare gradske jezgreKASTAV – Da je završila pandemija i da se stvari vraćaju u normalu, moglo se vidjeti i po mjestu održavanja 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Kastva koja je, nakon što je održavana u Boćarskom domu »Slavko Stanić«, vraćena u gradsku vijećnicu na Lokvini.


Sve izglasano


Sve točke, njih 14., vijećnici su izglasali, a neke od njih jednoglasno. Vijećnici su upoznati s izvješćem o stanju u prostoru Grada Kastva za razdoblje od 2017. do 2020. godine, kao i s odlukom o donošenju V. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja UPU 1 dijela građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-a (UPU 1), koje je iznio Bojan Bilić iz tvrtke PLAN 21.


Od zanimljivijih projekata treba izdvojiti gradsku garažu, koja bi se trebala graditi na mjestu današnih dvaju parkirališta, odnosno parkirališnih platoa u blizini stare gradske jezgre. Garaža bi trebala imati oko 250 parkirnih mjesta, a prema nekim procjenama, prvi automobili u njoj bi trebali biti parkirani za tri godine.
Doneseno je i nekoliko odluka o ukidanju statusa javnog dobra, kao i odluka o davanju suglasnosti na pokretanje postupka cijepanja, te odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama, kao i ona o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta.


Bez veće rasprave prošla je i odluka o građenju i postavljanju jednostavnih i drugih građevina na površini javne namjene i zemljištu u vlasništvu Grada Kastva, kao i odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika.


Etički kodeks


Nešto veću raspravu izazvala je točka o etičkom kodeksu nositelja političkih dužnosti u Gradu Kastvu, ali je i ona usvojena većinom glasova. Jednoglasno su prošli i prijedlozi za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog i Općinskog suda u Rijeci. Izvještaj o stanju sigurnosti na području Grada Kastva za ožujak i travanj pokazao je da su na području Kastva u ožujku počinjena 4, dok je u travnju počinjeno 11 kaznenih djela.