Realizacija

KAPITALNI PROJEKT Luka Carovo pri kraju, Kraljevičanima uskoro 60 novih vezova

Biljana Savić

Foto: Vedran Karuza

Foto: Vedran Karuza

Gradi se 5 pasarela ukupne dužine 282 metra i površine 1.102 četvorna metra. Završetak ovog kraljevičkog projekta oečkuje se 25. svibnjaKRALJEVICA Realizacija kapitalnog projekta Izgradnje komunalnih vezova u luci Carovo bliži se kraju, a Kraljevičani će ubrzo dobiti nove, sigurnije vezove, kao i dodatnih 60-tak vezova.


Projekt vrijedan 7,3 milijuna kuna zajedničkim su snagama financirali Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Primorsko-goranska županija i Grad Kraljevica. Projekt lučkog bazena Carovo sastoji se od izgradnje armiranobetonskih pasarela kojima su se zamijenili improvizirani i vrlo opasni mulići.


Riječ je o izgradnji 5 pasarela ukupne dužine 282 metra i površine 1.102,10 četvornih metara, priveza plovila s vanjske strane pasarela (110 vezova) i s mogućnošću priveza manjih plovila s unutarnje strane. Prva pasarela projektirana je na način da omogući pristup osobama sa invaliditetom sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
– Dvije pasarele su u potpunosti završene, a piloti treće pasarele su gotovi i montira se uzdužna konstrukcija. Trenutno se rade piloti za četvrtu pasarelu i trebala bi biti završena do kraja tjedna, a potom ide u izradu peta pasarela, završetak cijelog projekta očekuje se oko 25. svibnja, poručuje ravnateljica Lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena Dijana Mihaljević i naglašava da se paralelno s izgradnjom postavlja sidreni sustav te da će na svim pasarelama biti postavljena i LED rasvjeta na solarno napajanje.


Cilj ovog projekta je izgradnja prvenstveno komunalnih vezova i sigurnost, s obzirom na to da su prijašnji mulići bili improvizirani i vrlo upitne sigurnosti za korištenje. Investicije i ulaganje u lučku infrastrukturu posebno su važne za lokalno građanstvo, a realizacijom ovog projekta će se podići kvaliteta vezova, sigurnost plovila na vezu, ali i korisnika koji pristupaju lučkim vezovima.


– Luka Carovo je značajan projekt za sve građane grada Kraljevice i jedan od velikih, strateških projekata koji upravo privodimo kraju. Novi i sigurni vezovi, povećanje kapaciteta lučice te novi vizualni identitet glavne su značajke ovog projekta. Također, realizirat ćemo izgradnju novog parkirališta u blizini lučice, a intenzivno radimo na definiranju izgleda starog, odnosno novog parka na Carovu. Kada svemu tome dodamo uređenje Dvorca Frankopan u neposrednoj blizini lučice, slika grada Kraljevice bit će uskoro ljepša i mnogo drugačija od jučerašnje – kaže gradonačelnik Grada Kraljevice Dalibor Čandrlić.