Projekt Puzzle

Kako liječene ovisnike naučiti da dođu do posla: U Rijeci se sprema konferencija na ovu temu

Bruna Matičić

Projekt predstavile Greta Grakalic Rački, Karla Glažar i Ivona Mladina / Foto M. GRACIN

Projekt predstavile Greta Grakalic Rački, Karla Glažar i Ivona Mladina / Foto M. GRACIN

Cilj projekta Puzzle bio je osnažiti ključne dionike za podizanje zapošljivosti liječenih ovisnika, provedbom programa podizanja samopouzdanja i poboljšanja slike o sebi. U dvije godine 81 nezaposleni liječeni ovisnik koristio je neke od usluga projektaRIJEKA  Povodom završetka dvogodišnjega projekta »Puzzle – povećanje zapošljivosti liječenih ovisnika« u utorak, 1. rujna u Hotelu Jadran održat će se Međunarodna stručna konferencija »Kako do oporavka? Suvremeni pristup liječenju, rehabilitaciji i socijalnoj reintegraciji osoba s problemom ovisnosti«.


Aktivnosti i rezultate projekta »Puzzle« te izlagače i program konferencije predstavile su i najavile voditeljica projekta Karla Glažar, programska suradnica Ivona Mladina i Greta Grakalić Rački.


Razvijen program


Projekt »Puzzle« otpočeo je u rujnu 2018. godina, a nositelj projekta je Udruga za pomoć ovisnicima »Vida« iz Rijeke i provodi ga s partnerima Primorsko-goranskom županijom, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ-a i Humanitarnom organizacijom Zajednica Susret iz Zagreba, a projekt je financijskih podržan iz Europskog socijalnog fonda u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
Glavni cilj projekta bio je osnažiti ključne dionike za podizanje zapošljivosti liječenih ovisnika, odnosno nezaposlene liječene ovisnike u području životnih vještina, i to provedbom programa podizanja samopouzdanja i poboljšanja slike o sebi, ali i stručnjaka iz različitih sektora koji se bave ovisnicima za unaprjeđenje usluga povezanih sa zapošljivošću i socijalnim uključivanjem liječenih ovisnika.


– Kroz provedbu projekta posljednje dvije godine 81 nezaposleni liječeni ovisnik koristio je neke od njegovih usluga i razvijen je program za podizanje samopouzdanja i poboljšanja slike o sebi i napisan Vodič za stručne djelatnike u radu s osobama s problemom ovisnosti, objasnila je Karla Glažar te naglasila kako su za pripremu stručnog vodiča provedena tri edukacijska ciklusa u Prihvatno-terapijskom centru Cista Velika, Zagrebu i Rijeci u kojima su ukupno sudjelovala 42 stručna djelatnika.– Program smo temeljili na najboljim suvremenim praksama, ali i na vlastitom dugogodišnjem iskustvu i radu s korisnicima u našoj udruzi i suradničkim organizacijama poput terapijskih zajednica. Individualne intervencije pomoću kojih liječeni ovisnici uče osnovne životne kompetencije u samom su temelju našeg programa, istaknula je Ivona Mladina, te naglasila kako su program prilagodili za tri konteksta u kojima se najčešće nalaze njihovi korisnici, a to je izvanbolničko liječenje ovisnosti i provodi se u Centru za prevenciju i liječenje ovisnosti u Rijeci, te za terapijske zajednice i izvaninstitucionalno liječenje ovisnika u Udruzi »Vida«. Pomoć pri zapošljavanju ovisnika uobičajena je djelatnost Udruge »Vida« gdje se provode mjere Nacionalnog projekta resocijalizacije ovisnika koje podrazumijevaju pomoć pri završetku školovanja ili prekvalifikacije, pomoć pri pronalasku posla i ostanak u zaposlenju, a iz Udruge su istaknuli da u posljednje vrijeme primjećuju pozitivne rezultate.


Inozemni stručnjaci


Postignute rezultate i program osmišljen unutar projekta predstavit će na nadolazećoj Međunarodnoj konferenciji gdje će im se pridružiti stručnjaci s područja tretmana ovisnosti iz Hrvatske, Italije, Slovenije te Bosne i Hercegovine, a posebno su istaknuli Luciana Pasqualotta, doktora socijalne pedagogije sa Sveučilišta u Veroni te Slađanu Štrkalj Ivezić, spec. psihijatricu s Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Konferencija je prvenstveno namijenjena stručnjacima unutar sustava skrbi o ovisnicima koji aktivno djeluju u liječenju, rehabilitaciji i socijalnoj reintegraciji ovisnika, ali i onima koji se u svom radu susreću s osobama s problemima ovisnosti te žele proširiti znanje u ovom području i unaprijediti vještine za rad s osobama s problemom ovisnosti i moći će se pratiti putem virtualnih kanala.