Andrea Roknić Bežanić

Kako je slomljen studentski štrajk u Rijeci 1971. godine? Ključnu ulogu imali su – sinaksisti

Jakov Kršovnik

Foto Mateo Levak

Foto Mateo Levak

Riječko partijsko vodstvo etiketiralo ih je kao »klerofašističku grupaciju«. Jedino su oni dobili zatvorske kazne zbog političkog djelovanjOve godine obilježavamo 50 godina od Hrvatskog proljeća, reformnog razdoblja u hrvatskoj politici, društvu i kulturi, u kojem se željelo legitimirati hrvatski nacionalni identitet. Proljećari su tražili ravnopravniji položaj Hrvatske u Jugoslaviji, pa i neovisnost, no potonji cilj nije bio ostvariv zbog tadašnje društveno-političke situacije.


​Neki autori će reći da Hrvatsko proljeće započinje već objavom Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika 1967. godine, a drugi da je pravi zamah reformnog pokreta počeo s desetom sjednicom Centralnog komitet Saveza komunista Hrvatske (SKH) u siječnju 1970. godine. Tada je u sukobu s Milošem Žankom hrvatska partijska organizacija osudila jugoslavenski unitarizam kao ništa manje opasan za stabilnost sustava od hrvatskog nacionalizma.


No, ako postoje rasprave koliko je Hrvatsko proljeće trajalo i koliki mu je točno bio doseg, znamo da je završilo represijom i uhićenjima. Predsjednik SFRJ Josip Broz sastao se s hrvatskim vodstvom te je održana sjednica Predsjedništva Saveza komunista Jugoslavije (SKJ) u Karađorđevu 1. i 2. prosinca 1971. godine, a hrvatsko vodstvo Savka Dabčević-Kučar, Mika Tripalo, Pero Pirker i Marko Koprtla podnijeli su ostavke na sjednici Centralnog komiteta SKH-a deset dana kasnije.


Specifična sudbina
Puno je stranica već ispisano o događajima tih godina pa smo se ovoga puta odlučili fokusirati na ulogu Rijeke i riječkih reformista u Hrvatskom proljeću. Više o tome rekla nam je dr. sc. Andrea Roknić Bežanić, docentica na Odsjeku za povijest riječkog Filozofskog fakulteta (FFRI), a koja je, tada kao asistentica, sudjelovala u radu na knjizi »Istra i Rijeka u Hrvatskome proljeću« profesora Darka Dukovskog. Ona je i voditeljica projekta »Riječke studentske godine 1968.-1971.« koji se provodio na FFRI-ju, te joj uskoro izlazi knjiga istoimena naslova.
Andrea Roknić Bežanić kaže kako je početkom 1970-ih godina u Rijeci vidljiv bio vrlo pozitivan društveno-ekonomski rast. U nacionalno heterogenom gradu došlo je do porasta zaposlenosti te je otvorenost Rijeke za reforme bila vidljiva.


– Svi su stali uz 10. sjednicu CK SKH-a, riječko partijsko i gradsko rukovodstvo. Tijekom 1971. građani Rijeke na mnogobrojnim održanim skupovima dali su punu podršku prihvaćanju ustavnih amandmana. Također, sve se više počela osjećati politizacija, osobito u studentskim krugovima, od prosinca 1970. nakon izbora Ivana Zvonimira Čička za prvoga studentskog prorektora u Zagrebu. Ipak, u Rijeci politizacija postaje posebno izražena od proljeća 1971. pa nadalje, od XVI. skupštine Saveza studenata Rijeke, kaže naša sugovnornica. No, dodaje da je Rijeka u Hrvatskom proljeću ipak imala specifičnu sudbinu. Dok u gotovo svim gradovima tadašnje SR Hrvatske dolazi i do nemira, u Rijeci toga nema, kaže Andrea Roknić Bežanić.


– Nije došlo do nacionalne eksplozije, nema nacionalnih niti šovinističkih istupa, čak nije uspio ni studentski štrajk, iako su riječki studenti imali velik utjecaj u proljećarskim strujanjima u gradu. Na riječkim je fakultetima od siječnja do travnja 1971. bila sve izrazitija politizacija oko nacionalnih, gospodarskih i kulturnih tema. Posebno se o tim pitanjima diskutiralo vrlo oštro na zborovima studenata koje su organizirali, ali i pokušavali usmjereno voditi kadrovi SK unutar općinske organizacije Saveza studenata. No, nakon početnog djelovanja i organiziranja studentskog štrajka u jesen, krajem studenog 1971. godine, došlo je do reakcije lokalnog partijskog rukovodstva koje je tražilo prekid štrajka. Tako su zabranjeni zborovi i studentska okupljanja koja su se trebala održavati na riječkim fakultetima, a na ulazima u zgrade fakulteta i oko njih bila je formirana »studentska straža«. Rezultiralo je to i onemogućavanjem bilo kakvih studentskih okupljanja, a za što se primjeri mogu naći na Pedagoškoj akademiji, Medicinskom i Ekonomskom fakultetu, opisuje naša sugovornica.


Kontrolirani događaji


No, dodaje kako nije realizirana želja dijela nacionalno-reformski opredjeljenih riječkih studenata da se u obustavi nastave pridruže ostalim studentima u SR Hrvatskoj.


– Na riječkim fakultetima, visokim i višim školama zabranjeno je njihovo okupljanje, zborovanje, dvorane su bile zatvorene, a skidani su plakati i proglasi SR Hrvatske koje su oni postavljali. Nastojalo se spriječiti bilo kakvo njihovo djelovanje i masovno okupljanje, a predstavljano je kao opasan faktor, opisuje Roknić Bežanić.


Foto Mateo Levak


No, osim studenata, kao i u cijeloj Hrvatskoj, za Rijeku vrijedi podjela na »tri stupa« Hrvatskog proljeća: komunisti-reformisti i Matica hrvatska i studenti, sveučilištarci, s određenim riječkom posebnostima, u vidu djelovanja Čakavskog sabora i katoličke zajednice mladih Synaxis. Naša sugovornica ističe da je gotovo do kraja Hrvatskog proljeća riječki SK podržavao odluke i zaključke reformistički opredijeljenog CK SKH-a ili da je barem tako javno izgledalo.


– Rukovodeće strukture privrednih i drugih institucija, zdušno su podržavale anticentralističku saveznojugoslavensku politiku, osobito u području gospodarstva, jer je raspodjela dohotka išla na štetu razvijene Rijeke, zahuktale u plodnome rastu i sasvim okrenute u tome pogledu prednostima zapada, u ovome slučaju osobito obližnje Italije. No, ta otvorenost i suradnja nisu smetale vodstvima grada i općine Rijeka da pažljivo prate neuništeni iredentistički pokret u Italiji, da na njegove istupe i reagiraju, na što centralna rukovodstva nisu tako odlučno istupala. S druge strane, riječki SK spriječio je studentski štrajk i studentski nacionalni pokret u samome početku. Tako u gradu nije ni došlo do cjelovitoga nacionalnog pokreta u svojoj punini, budući da je studentski štrajk odmah zabranjen i događaji kontrolirani, kaže naša sugovornica.


Matica i Synaxis


Govoreći o Matici hrvatskoj i njenom djelovanju u Rijeci, kaže da je Matica hrvatska bila nezaobilazni kulturni čimbenik ovoga kraja, ali i jedini, tada po mnogima, politički oponent vladajućem sustavu.


– Tijekom 1971. bio je zamjetan rast broja članova riječkog Ogranka Matice hrvatske. Prema evidencijama Matica je 1969. imala 60 članova, sljedeće 1970. bilo ih je već 100, a 1971. godine čak 731 član. Veća skupina studenata, radničke mladeži i srednjoškolaca učlanila se u riječki ogranak Matice hrvatske te je ubrzo na prijedlog studenata osnovan Kluba sveučilištaraca Matice hrvatske, nakon čega je sazvana osnivačka skupština. Za predsjednika Kluba sveučilištaraca bio je imenovan Darko Deković, a za tajnika Ivica Biočić. Klub je imao od 150 do 180 studenata, a njih petnaestak bilo je posebno aktivno. Većina njegovih članova bila je uključena i u vjersku katoličku zajednicu mladih Synaxis, govori naša sugovornica.


Zajednica Synaxis okupljala se u samom središtu Rijeke, u crkvi sv. Jeronima, te je vrlo aktivno sudjelovala i u društvenom i političkom životu grada, pored vjerskog djelovanja. Riječko partijsko vodstvo etiketiralo ih je kao »klerofašističku grupaciju« te su snosili najteže posljedice studentskoga pokreta i uopće Hrvatskoga proljeća u Rijeci.


– Pored karitativnoga i socijalnog rada te kulturnog djelovanja, na smjernicama Drugoga vatikanskoga koncila, zamjetan je bio i njihov angažman u rješavanju aktualnih političkih pitanja, ali i kasnija važnija uloga u studentskim previranjima te u pokušaju organizacije studentskog štrajka u gradu u studenome 1971. godine. Jedna grupa mladih riječkih katolika sinaksista politički je djelovala vjerojatno prema direktivama Ivana Zvonimira Čička, koji je dobio podršku te riječke grupe studenata, a on je također bio student Instituta za teološku kulturu laika u Zagrebu. Sinaksisti su bili znatno prisutni u aktivnostima riječke studentske omladine. Bitno je ovdje još jednom naglasiti da su upravo neki od njih bili izabrani i u Predsjedništvo Saveza studenata Rijeka, a veliku su ulogu imali i u još življem djelovanju riječkog Ogranka MH-a. Međutim, svojim stajalištima i javnim deklariranjem vjerskog opredjeljenja te angažiranom društvenom aktivnošću izazvali su protiv sebe dio vladajućih struktura u gradu. Lokalne vlasti prema mišljenju središnjice nisu »primjereno« reagirale pa je korake poduzela protuproljećarska centrala u vlasti SRH-a, u Zagrebu, a donekle i ona u Beogradu, što ih je dovelo do optužbi i pritvora već krajem 1971. godine, kaže Roknić Bežanić.


Dodaje kako se može zaključiti da su zbivanja oko zajednice Synaxis svakako od presudne važnosti u rasvjetljavanju događaja vezanih za studentski pokret, a donekle i uopće Hrvatskog proljeća u gradu Rijeci. Ta grupa mladih svjetovnih katoličkih intelektualaca i radnika činila je pokretačku jezgru dijela proljećarskih nacionalnih i reformnih događaja i gibanja te su oni zapravo bili većim dijelom nositelji studentskoga pokreta 1971. u gradu.


Čakavski sabor


Osim njih, kako smo rekli, u to je vrijeme riječki Ogranak MH-a, preko književnika Zvane Črnje, koji je bio promotor novih kulturnih kretanja u gradu i regiji, pokrenuo i djelovanje Čakavskoga sabora na području Liburnije.


– Možemo kazati kako se kroz regionalne osobitosti tražilo mjesto u nacionalnom korpusu. Prema riječima glavnog tajnika Čakavskoga sabora Zvane Črnje: »Čakavski sabor osnovan je da bi valorizirao kulturne, nacionalne i duhovne vrijednosti.« O tome je tih godina vrlo aktivno na stranicama Novoga lista pisala novinarka Duša Pavešić. No, nakon Karađorđeva već se početkom siječnja postavilo pitanje njegovog daljnjeg rada i djelovanja. Istaknuto je bilo kako u radu Čakavskoga sabora nije bilo »nacionalističkih i drugih negativnih pojava« te kako je Čakavski sabor neophodan u kulturnom životu ove regije.


Iako su se mnogi istaknuti pojedinci zauzimali za očuvanje i nastavak djelovanja Čakavskoga sabora, Emi Derossi Bjelajac i Mirku Božiću pripada najveća zasluga za njegovo očuvanje i nastavak njegova kulturnog djelovanja i rada, kaže naša sugovornica.


No, kao i na razini Hrvatske, i Hrvatsko proljeće u Rijeci doživjelo je slom i progon. Nakon sjednice u Karađorđevu uslijedio je prestanak rada riječkog Ogranka Matice hrvatske i Kluba sveučilištaraca, a nakon toga stigla su i smjenjivanja, isključivanja iz SK-a, ostavke i uhićenja u gradu.


– Najveće su posljedice snosili riječki studenti, i to većim dijelom upravo oni koji su bili i članovi katoličke zajednice mladih Synaxis, stoga se njih i smatra nositeljima hrvatskoga studentskog pokreta u gradu Rijeci. U različitim oblicima stradalo je 70-ak osoba, uglavnom riječkih intelektualaca. No, represija nije bila tako oštra ni masovna kao u drugim krajevima SR Hrvatske. Uočljivo je da se nastojalo poštedjeti starije, pa čak i eksponiranije osobe, a da su – netko je morao i u gradu Rijeci biti javno kriv! – kao da su glavni krivci, najgorom represijom obuhvaćeni samo mladi, studenti, a i to samo njih nekoliko. Jedino su oni dobili zatvorske kazne zbog svojega političkog djelovanja, od vlasti okarakteriziranoga kao protudržavnog. Članovi zajednice Synaxis, zapravo njih nekolicina, osuđeni su 1972. na zatvorske kazne i lišeni prava javnog rada i djelovanja, zaključuje Andrea Roknić Bežanić.


Profesori uglavnom djelovali kroz Maticu hrvatsku


– Pored dijela reformsko opredijeljenih riječkih studenata, među kojima se osobito istaknuo lider studentskog pokreta u Rijeci Darko Deković te Slavko Meštrović, Ante Maslać, Ivica Biočić, Zlatko Houra, Slavko Matijević, Andrija Buljević, Vladimir Žmak, značajnu ulogu u Hrvatskom proljeću u Rijeci odigrao je i manji dio njihovih profesora. Jer, većina profesora bila je zbunjena i bojala se da ne izgubi posao. Oni koji su imali hrabrosti djelovati u duhu kojim je krenuo studentski pokret, i u duhu koji je promicalo tadašnje hrvatsko partijsko vodstvo, Savka Dabčević Kučar i Mika Tripalo, pomagali su na svoj način ostvarenju ciljeva. Studentska zbivanja imala su stanovitu samostalnost djelovanja i profesori nisu bitno utjecali na tu djelatnost, oni su djelovali na svojim razinama, prvenstveno u riječkom Ogranku Matice hrvatske. Suradnja između te dvije razine svakako je postojala, poglavito pri priređivanju mnogih kulturnih pothvata, kakav je bio na primjer Znanstveni skup o Eugenu Kumičiću te drugih studentskih nastojanja. U tome smislu među profesorima osobe na koje se moglo računati kao na suradnike bili su Nikola Crnković, Ante Sekulić, Franjo Starčević, Ivo Krile, Vinko Tadejević, Smiljana Rendić i drugi, zaključuje Andrea Roknić Bežanić.