Strategija

Jeste li kad čuli za takozvani “model krafne”? Tvorci plana razvoja Rijeke do 2027. godine polaze upravo od toga

Damir Cupać

Živimo u vremenu kad ne možemo sa sigurnošću predvidjeti tehnološke mogućnosti, kao niti klimatske, demografske i zdravstvene izazove koji nas čekaju za 10 godina, upozoravaju iz Grada RijekeRIJEKA – Grad Rijeka otvorio je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Plana razvoja grada Rijeke 2021. – 2027., a trajat će do 18. veljače 2021. godine.


– U prosincu 2017. godine donesen je Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske kojim se prvi put uređuje sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske i upravljanje javnim politikama odnosno priprema, izrada, provedba, izvješćivanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javnih politika koje sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode javna tijela. Prošle godine isteklo je važenje strateškog dokumenta grada Rijeke – Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine.


Snaga za kreaciju


U navedenome periodu, a zahvaljujući provedbi spomenutog strateškog dokumenta, Rijeka je doživjela velike i brojne promjene te se profilirala kao pametan grad izvrstan za život i rad. Kako bi se Rijeka nastavila razvijati u tom smjeru, potrebno je izraditi novi strateški dokument koji će biti temelj za razvoj grada u narednom periodu uz viziju Grada do 2030. godine, pojašnjava ravnateljica Direkcije za razvoj, urbanizam i ekologiju Eda Rumora. Ona dodaje da je nacrt dokumenta jedan od prvih lokalnih razvojnih planova usklađenih s novim višegodišnjim financijskim okvirom EU-a i Nacionalnom razvojnom strategijom.
– U potpunosti je usklađen sa sustavom strateškog planiranja Republike Hrvatske, a cilj mu je pristupačno i sažeto široj javnosti predstaviti viziju, ciljeve te mjere i aktivnosti razvoja. Ovim dokumentom Grad Rijeka dobio je kvalitetnu podlogu za strateški i cjelovit pristup razvoju grada kao cjeline. Plan će biti temelj za razvoj pojedinih sektorskih strategija i planova, kao i osnova za proračunsko planiranje, investicijsko planiranje i korištenje sredstava dostupnih iz EU-fondova, uključujući sredstava namijenjena integriranim teritorijalnim ulaganjima, navodi ravnateljica Rumora. Početak izrade ovog strateškog dokumenta događa se u vrijeme koje je sve, a normalno sigurno nije. Postavlja se pitanje što izrada znači za Rijeku.


– Gradovi su na početku nove dekade suočeni s nikad dosad viđenim prilikama za razvoj i planiranje, ali i izazovima kakve dosad nismo poznavali. Živimo u vremenu kad ne možemo sa sigurnošću predvidjeti tehnološke mogućnosti, kao niti klimatske, demografske i zdravstvene izazove koji nas čekaju za 10 godina. Želimo da Rijeka bude grad koji je promjene i izazove koje ga čekaju dočekao spreman, otvoren, prilagodljiv i otporan. Na prelasku iz industrijskog u digitalno doba Rijeka je pokazala da ima snage biti kreativna, prilagoditi se i naći nove namjene za svoje stare snage, svoju inovativnost, kreativnost, multikulturalnost i industrijsku tradiciju. U procesu strateškog planiranja želimo zajedno s građanima razviti viziju Rijeke za narednih 10 godina kao temelj Grada i kao osnovu za sve druge planske dokumente koje pripremamo prema nacionalnim i europskim smjernicama, izjavila je Rumora.


Velike promjene


Ona podsjeća da je prestalo važenje aktualnog strateškog dokumenta grada Rijeke – Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine.


– U navedenome periodu, a zahvaljujući provedbi spomenutog strateškog dokumenta, Rijeka je doživjela velike i brojne promjene te se profilirala kao pametan grad izvrstan za život i rad. Kako bi se Rijeka nastavila razvijati u tom smjeru, potrebno je izraditi novi strateški dokument koji će biti temelj za razvoj grada u narednom periodu uz viziju Grada do 2030. godine. Razvojni plan 2021. – 2027. je ključni dokument za iduće plansko razdoblje od sedam godina, a to je razdoblje nove financijske perspektive EU-a ili popularno nazvanog europskog semestra. Hrvatska kao punopravna članica EU-a mora slijediti planske odrednice EU-a. Pri izradi ovog dokumenta vodilo se računa o usklađenosti sa zakonodavnim i strateškim okvirom, no naglasak je stavljen na minimiziranje utjecaja na okoliš i ublažavanje posljedica klimatskih promjena kroz usklađenost s Europskim zelenim planom, kao i na nastavak praćenja trenda digitalizacije kroz implementaciju rješenja temeljenih na novim tehnologijama u sve sfere društvenog i poslovnog života, zaključila je Rumora.


Suočavanje s depopulacijom i starenjem stanovništva


Iz analize stanja razvidni su sljedeći ključni pokretački izazovi na globalnoj razini s kojima se Rijeka susreće, a riječ je prije svega o demografskim promjenama koje zahvaćaju cijelu Europu.


​– Rijeka se suočava s depopulacijom i starenjem stanovništva, kao i cijela Hrvatska. No u tom izazovu vidljiva je prilika u privlačenju radno aktivnog, visokoobrazovanog stanovništva iz drugih dijelova Hrvatske i šire. Za Rijeku to znači da mora biti još bolje mjesto za život, kako polazeći od povoljnog geografskog položaja, tako i zahvaljujući izvrsnim gradskim uslugama, kulturi, obrazovanju, zdravlju i stanovanju, kaže ravnateljica Direkcije za razvoj, urbanizam i ekologiju Eda Rumora.


Izrađivači plana podsjećaju da su digitalizacija i globalizacija za Rijeku značile izraziti pad velikih industrija iz 19. i 20. stoljeća, industrija koje su bile temelj ne samo riječkoga gospodarskog života nego i temelj cjelokupnoga grada.


– Rijeka, međutim, već u proteklom desetljeću pokazuje da zna biti grad za postindustrijsko doba te da se zna koristiti svojim nasljeđem na kreativan način. Upravo se u kreativnim i tehnološki inovativnim industrijama vidi budućnost našega grada. Klimatske promjene i nužnost održivog upravljanja resursima imperativ su s kojim se suočava cijeli svijet, ali za Rijeku su posebno važne zbog njezina položaja na obali, lučkog karaktera grada, kao i izrazito ograničenog prostora kao jednog od ključnih polazišta razvoja. Rijeka je već počela promišljati svoj prostorni i društveni razvoj polazeći od cirkularnog gospodarenja, ponovne namjene postojećih prostora i odgovornog korištenja onime čime raspolaže. U danim uvjetima, rad na osuvremenjavanju komunalnih usluga i razvoju zelene infrastrukture u Rijeci doprinijet će ne samo boljem stanju okoliša nego i kvaliteti života te privlačnosti grada za život, uvjerena je Rumora.


»Model krafne«


Razvoj Rijeke u novom desetljeću planeri promišljaju polazeći od pojednostavljenog »modela krafne«, odnosno takozvane »Doughnut economy«.


– »Model krafne« metaforički postavlja razvoj gospodarstva između unutarnjeg prstena koji određuje minimum potreban za dobar život, a proizlazi iz UN-ovih ciljeva održivog razvoja – od hrane i čiste vode do određene razine smještaja, sanitarne zaštite, energije, obrazovanja, zdravstva, rodne ravnopravnosti i prihoda te vanjske okoline krafne, koji predstavlja ekološki strop koji su odredili znanstvenici te koji predstavlja planetarne granice sustava preko kojih ljudska vrsta ne bi smjela prijeći, a sa svrhom očuvanja klime, tla, oceana, ozonskog omotača i biološke raznolikosti. Oblikovanje razvoja grada u granicama između ekološkog stropa i osnovnih potreba pojedinca primijenjen je kao smjer kroz koji su sagledani osnovni globalni izazovi razvoju grada, navodi ravnateljica Direkcije za razvoj, urbanizam i ekologiju Eda Rumora.