Pomoć logopeda

Jelenje započelo s programom Kokolingo

Helena FogasJELENJE – U Domu kulture Dražice održano je logopedsko predavanje na temu poteškoća u govoru i načina ostvarivanja napretka. Predavanje je održala logopetkinja Ema Tadić, koja je roditeljima pružila korisne informacije i savjete o prevladavanju tih poteškoća.


Nakon predavanja sudionici su imali priliku ispunjavati prijave za sudjelovanje u programu Kokolingo, koji uključuje korištenje posebne aplikacije za ispravljanje govora, pisanje individualnog programa vježbi u aplikaciji te online terapiju s logopedom. Program Kokolingo namijenjen je djeci s poteškoćama u govoru i pruža im podršku i stručno vođenje u prevladavanju tih poteškoća.


Za sve zainteresirane roditelje i skrbnike koji žele saznati više ili se prijaviti za program Kokolingo, prijava je i dalje otvorena putem online obrasca. Očekuje se da će program Kokolingo pružiti vrijednu podršku i omogućiti djeci s poteškoćama u govoru da ostvare značajan napredak i poboljšaju svoje jezične vještine. Vježbe s prvom grupom su u tijeku. Trenutačno deset polaznika aktivno sudjeluje u programu.
Općina Jelenje nastavlja raditi na promicanju i podržavanju inicijativa koje poboljšavaju kvalitetu života djece s poteškoćama u govoru. Sufinanciranje logopedskih vježbi i podrška programu Kokolingo samo su neki od načina kojima Općina pridonosi njihovom razvoju i integraciji u društvo.