Općinsko vijeće

Jelenje pristupilo Sporazumu gradonačelnika/načelnika za klimu i energiju, evo što to znači

Sanja Gašpert

Foto Ana Križanec

Foto Ana Križanec

Cilj im je smanjiti emisiju CO2 za 40%, povećati energetsku učinkovitost za 32,5% i najmanje 32% udjela energije iz obnovljivih izvora do 2030. godineOpćinsko vijeće Jelenje jednoglasno je donijelo odluku o pristupanju Općine Jelenje inicijativi Sporazum gradonačelnika/načelnika za klimu i energiju (engl. Covenant of Mayors for Climate & Energy).


Ovime Općina Jelenje prihvaća načela i obveze iz Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju te dugoročne ciljeve koje je usvojila Europska komisija, a time i Republika Hrvatska 2018. godine, za smanjenje emisije CO2 za 40 posto, povećanje energetske učinkovitosti za najmanje 32,5 posto i najmanje 32 posto udjela energije iz obnovljivih izvora do 2030. godine, u odnosu na razinu iz 1990. godine na području Općine Jelenje.


Kako je istaknuto u tekstu Sporazuma, Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju je inicijativa Europske unije i nastavak na inicijativu Sporazuma gradonačelnika pokrenutu 2008. godine.
Inicijativa uključuje lokalne i regionalne uprave koje se dobrovoljno obvezuju da će povećati energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije na svom području.


Sporazum je pokretanjem i povezivanjem lokalnih i regionalnih uprava koje imaju zajedničke ciljeve sukladne europskim energetskim i klimatskim ciljevima, postao jedinstvena inicijativa koja je prepoznata i u europskim institucijama.


Lokalne vlasti su u poziciji utjecati na promjene ponašanja građana i posvetiti se klimatskim i energetskim izazovima kroz usklađivanje javnih i privatnih interesa te integracijom održivog energetskog razvitka u lokalne razvojne ciljeve.


Gradovi potpisnici Sporazuma obvezuju se na djelovanje koje će podržati smanjenje stakleničkih plinova za 55 posto do 2030. godine te usvajanje zajedničkog pristupa ublažavanju klimatskih promjena i njihove prilagodbe.


– Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju dobrovoljna je inicijativa i potpisnici ne snose nikakve posljedice za eventualno neispunjavanje planiranih ciljeva.


Pristupanje inicijativi ne podrazumijeva uvođenje dodatnih nameta građanima ili poduzetnicima, kao što su ekološki porezi i slično.


Isto tako, grad ili općina nije obvezan izravno osiguravati financijska sredstva ili sudjelovati u financiranju provedbe mjera za smanjenje emisija izvan svojeg direktnog utjecaja, ali je razumno pretpostaviti da će, kao uostalom i svi drugi dionici, za provedbu politike održivog razvitka morati osiguravati sredstva koja će rezultirati smanjenjem emisija, piše u tekstu Sporazuma.