Vijeće

Jelenje ima proračun za iduću godinu: Prioritet dogradnja škole

Sanja Gašpert

Foto S. Gašpert

Foto S. Gašpert

Osim toga, ciljevi i prioriteti proračuna »teškog« 33.489.000 kuna su izgradnja sportske dvorane, modernizacija javne rasvjete i izgradnja reciklažnog dvorišta u Podhumu, istaknuo je načelnik MarčeljaJELENJE – Općinsko vijeće Jelenja većinom je glasova usvojilo proračun za 2020. godinu u iznosu od 33.489.000 kuna, kao i projekcije za 2021. godinu, kada je planirano 15.928.700 kuna i 2022. godinu u iznosu od 15.182.000 kuna. U obrazloženju proračuna općinski načelnik Robert Marčelja kao ciljeve i prioritete za sljedeće tri godine iznio je dogradnju osnovne škole u Dražicama s izgradnjom sportske dvorane, modernizaciju javne rasvjete i izgradnju reciklažnog dvorišta u Podhumu. Također, Marčelja je podcrtao podršku ugroženim skupinama mještana, razvoj infrastrukture, očuvanje okoliša, kao i jačanje gospodarstva.


Porezni prihodi


– Na prihodnoj strani najvažniju stavku čine prihodi od poreza koji se u 2020. godini planiraju na nivou od 8,6 milijuna kuna, što je za blizu 300 tisuća kuna više nego u planiranim trećim izmjenama proračuna za ovu godinu. U 2020. planiraju se, na državnom nivou, četvrte izmjene poreznih prihoda, vezano za podizanje neoporezivog dijela dohotka s 3.800 kuna na 4.000 kuna te oslobađanje dijela mlađe populacije do 25 odnosno 30 godina od plaćanja cijelog ili dijela poreza na dohodak. Prema sada dostupnim informacijama refleksija prve mjere na naš proračun bit će u 2020., a druge mjere u 2021. godini.Nezavisni vijećnici Vanda Radetić-Tomić i Vilim Žagar odbili su sudjelovati u glasovanju po svim točkama dnevnog reda. Naime, kada su im iz Upravnog odjela odbili dati tiskane materijale za sjednicu, koja je imala čak 34 točke dnevnog reda, a zbog činjenice da su nedavno svi vijećnici dobili tablete za praćenje sjednica, Radetić-Tomić i Žagar odlučili su ne sudjelovati u glasovanju. Podsjetimo, na posljednjoj sjednici ovo je dvoje vijećnika zatražilo da i nadalje dobiva materijale u pisanom obliku, iako je Općina za sve vijećnike nabavila tablete, a njihova je odluka odbijena, uz obrazloženje kako se materijali više neće tiskati, jer ih vijećnici dobivaju mailom i mogu ih pratiti na tabletima. Svoju zamolbu dvoje nezavisnih vijećnika ponovilo je i na ovoj sjednici, a kako im nije udovoljeno, odbili su uzeti tablete i sudjelovati u glasovanju.

Međutim, ministar financija je najavio određenu kompenzaciju jedinicama lokalne samouprave, što je u našem proračunu planirano na stavki pomoći proračunu iz drugih proračuna. Na istoj stavci planira se i nadalje pomoć od strane Primorsko-goranske županije, ali i 3,5 milijuna kuna iz Fonda za zaštitu okoliša temeljem prijenosa EU sredstava za izgradnju reciklažnog dvorišta u Podhumu, kazao je Marčelja. Nadalje, dodao je, ono što je najvažnije u prijedlogu proračuna za 2020. godinu jeste planirano povlačenje jedanaest milijuna kuna kreditnog zaduženja za projekt Rekonstrukcija i dogradnja Osnovne škole Jelenje-Dražice u Dražicama i izgradnja školske sportske dvorane te za projekt Modernizacije javne rasvjete na području općine Jelenje u iznosu od 2,7 milijuna kuna. Radovi na Školi napreduju i bolje od plana, a po izjavi izvođača, on je spreman cijeli posao završiti krajem ove, odnosno početkom sljedeće godine. Radove na realizaciji modernizacije javne rasvjete, iz proceduralnih razloga, vezano za ishodovanje suglasnosti Vlade RH koja se očekuje na jednoj od njezinih zadnjih sjednica, a zatim i potpisivanja ugovora s poslovnom bankom, nije realno očekivati u ovoj godini i zato su planirani i u idućoj godini, kazao je Marčelja, dodajući kako su ostali prihodi planirani uglavnom na nivou onih planiranih za 2019. godinu.


U strukturi rashoda poslovanja za 2020. godinu planira se neznatno manje ili neznatno veće ostvarenje u odnosu na procjenu ostvarenja u 2019. godini.


Otplata kredita


– Projekt dogradnje Osnovne škole Jelenje-Dražice s pripadajućom sportskom dvoranom i vanjskim igralištem krucijalni je investicijski projekt u Općini Jelenje za koji se planira utrošiti 11 milijuna kuna iz kreditnog zaduženja. Iz kreditnog zaduženja planira se utrošiti i iznos od 2,7 milijuna kuna za projekt modernizacije javne rasvjete koji se u cijelosti planira završiti u sljedećoj godini. Iz sredstava EU-a i dijelom iz vlastitih sredstava planira se izgradnja reciklažnog dvorišta u Podhumu, za što se planira utrošiti ukupno 4,1 milijun kuna, istaknuo je Marčelja. Dodao je kako se u 2021. godini, kao i idućih deset godina na rashodnoj strani planiraju i planirat će se rashodi za otplatu kredita (glavnice i kamata) u ukupnom godišnjem iznosu od oko 2,3 milijuna kuna.


Protiv ovakvog prijedloga proračuna glasali su HDZ-ovi vijećnici Ana Marija Vujić i Ivoslav Ban, suzdržan je bio nezavisni Danko Baćac, a u glasovanju nisu sudjelovali nezavisni Vanda Radetić Tomić i Vilim Žagar. U raspravi je Ivoslav Ban kazao kako će »politika PGS-a i SDP-a dovesti Općinu Jelenje na prosjački štap kada krene otplata kredita«.


– Do sljedećih izbora će se raditi, graditi i zaduživati, a onda kreće realna situacija. Novi proračun je, bez kredita, malo više od devetnaest milijuna kuna, 2021. godine pada na blizu 16 milijuna kuna, a godinu dana kasnije na petnaest milijuna kuna. Općina Jelenje deset će godina vraćati kredite, a uz rate i redovno poslovanje, za investicije i ostala ulaganja ostajat će tek 1,8 milijuna kuna godišnje, kazao je Ban.