Prometno opterećenje

Izrađena studija odvijanja prometa u vrijeme radova na Sušaku, evo što će se sve mijenjati

Sanja Gašpert

Foto M. Levak

Foto M. LevakRIJEKA – Riječkim gradskim vijećnicima predstavljena je Studija koncepta odvijanja prometa za vrijeme izvođenja radova na raskrižju ulica Tome Strizića i Vjekoslava Dukića. Ulica Vjekoslava Dukića je prometna poveznica Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra Sušak na mrežu gradskih prometnica.


Svojim istočnim krakom povezana je na ulicu Tome Strižića. Kako je istaknuto na predstavljanju, izgradnjom Kampusa i KBC-a povećano je prometno opterećenje postojećeg raskrižja s ulicom Tome Strižića te je Grad Rijeka pokrenuo postupak rekonstrukcije raskrižja ulica s pripadajućim dijelom privoza koji uključuju i trasu Ulice Vjekoslava Dukića dugu oko 280 metara, kako bi se obuhvatili i planirani priključci KBC-a na tu ulicu.


– Projekt je podijeljen u dvije faze. Prva faza obuhvaća trasu Ulice Vjekoslava Dukića od oko 280 metara te unutar trase rekonstrukciju sustava oborinske odvodnje, izgradnju javne rasvjete te izgradnju telekomunikacijske infrastrukture. Druga faza obuhvaća radove preoblikovanja postojećeg »T« raskrižja u četverokrako raskrižje s kružnim tokom prometa, što podrazumijeva i izmještanje dijela postojećih instalacija, prilagodbu ogradnih zidova i pješačkih površina novom raskrižju te izgradnju dijela vodovodne i plinske instalacije, istaknuto je.
Studiju koncepta odvijanja prometa izradio je Rijeka plus, a problematiku rekonstrukcije navedene prometnice, kao i mogućnosti preregulacije prometa, gradskim vijećnicima predstavili su zamjenik riječkoga gradonačelnika Goran Palčevski i pročelnica Odjela za komunalni sustav Maja Malnar. Kako je rečeno, izgradnja navedene prometnice vezana je uz pristup zgradi nove bolnice na Sušaku. Radovi na rekonstrukciji ceste trebali bi započeti u ožujku i predviđeno trajanje je do prosinca 2023., kada bi se trebala otvoriti i zgrada nove bolnice. Radovi prilikom izgradnje navedene ceste bit će zahtjevni i sveobuhvatni i utjecat će na dinamiku odvijanja prometa u istočnom dijelu grada. Sredstva za uređenje raskrižja ulice Vjekoslava Dukića i Tome Strižića osigurana su u proračunu za 2023. godinu kroz Odjel gradske uprave za komunalni sustav.