Sonja Pezelj Ribarić

Izabrana dekanica novog Fakulteta dentalne medicine: ‘Od iduće godine studij i na engleskom jeziku’

Ingrid Šestan Kučić

Novom fakultetu neophodni su i dodatni prostorni kapaciteti, što je dijelom ostvareno prošle godine, a u ovom mandatu u etapama će se urediti i ostatak prostora, najavila je novoizabrana dekanicaRIJEKA – Jednoglasnom odlukom svih članova Fakultetskog vijeća jučer je za dekanicu novoosnovanog Fakulteta dentalne medicine izabrana prof. dr. Sonja Pezelj Ribarić, ranija prodekanica studija dentalne medicine Medicinskog fakulteta te v.d. dekanice novoosnovane ustanove. Navodeći kako je novi Fakultet dentalne medicine osnovan odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci od 23. srpnja 2019. sa sjedištem u Rijeci, Krešimirova 40/42, novoizabrana dekanica kaže da je studijski program stomatologije na Sveučilištu u Rijeci osnovan 1973. i od tada se kontinuirano izvodi.


– Razina koju je tijekom 46 godina progresivnog djelovanja u znanosti i visokom obrazovanju dosegnuo Studij dentalne medicine, za svoj daljnji razvoj logičnim i opravdanim ističe potrebu promjene formalnog i organizacijskog okvira – utemeljenje nove sastavnice Sveučilišta u Rijeci.


Moderno učilište


Ona osigurava jačanje nastavnog i znanstveno-istraživačkog rada, donosi dodatno poticanje internacionalizacije kao dokazanog razvojnog zamašnjaka, snažniju integraciju stručnih baza, integraciju regionalnih poslovnih subjekata te snažnije ispunjavanje javnozdravstvenih prioriteta. Fakultet dentalne medicine svojom će nastavnom i znanstvenom djelatnošću obuhvatiti sve dionike dentalne struke, a zbog propulzivnog razvoja dentalne struke koja obuhvaća nove tehnologije, planira se razvijanje novih studijskih programa, poput preddiplomskog stručnog studija dentalne tehnike i poslijediplomski sveučilišni studij dentalna medicina, najavljuje dekanica.
U svrhu postizanja cilja internacionalizacije, dodaje, od iduće akademske godine planira se pokretanje studija dentalne medicine na engleskom jeziku.


– Ministarstvo znanosti i obrazovanja u svojim dokumentima ističe važnost internacionalizacije visokog obrazovanja i potrebu povećanja broja studija koji se izvode na stranim jezicima. Otvaranjem studija na engleskom jeziku došlo bi do povećanja broja stranih studenata na studijima u Hrvatskoj, a otvaranjem novih studijskih programa napravit će se cjelina koja će obuhvatiti sve dijelove dentalne struke. S postojećim studijem Dentalne medicine, Dentalne higijene te s novim studijem Dentalne tehnike stvorit će se moderno učilište po ugledu na najrazvijenija svjetska učilišta. Nastavu, kao temeljnu djelatnost Fakulteta dentalne medicine treba kontinuirano unapređivati, ponajprije u sadržajnom i kvalitativnom smislu, ističe prof. dr. Pezelj Ribarić.


Istraživački rad


Zbog navedenih nastavnih programa, planova za uvođenjem novih i potreba za stalnim poboljšanjem i podizanjem razine kvalitete studiranja, neophodni su dodatni prostorni kapaciteti što je jednim dijelom ostvareno tijekom prošle godine, a u sljedećem mandatnom razdoblju u etapama će se urediti i ostatak prostora. Novoizabrana dekanica kaže i da znanstveno-istraživački rad mora biti segment aktivnosti Fakulteta, a poseban naglasak potrebno je dati na interdisciplinarnom i multidisciplinarnom, sveobuhvatnome pristupu istraživačkom radu s ciljem stvaranja prepoznatljivosti institucije i u tom području.


– Velik broj dosadašnjih radova koje je provodio studij Dentalne medicine imaju cilj uvođenje novih metoda preventivne dentalne medicine i poboljšanje dijagnostičkih mogućnosti. Interes znanstvene javnosti o novim metodama preventivne dentalne medicine i dijagnostike u stalnom je porastu. Detaljne eksperimentalne i kliničke studije neophodne su da bi se stvorile nove mogućnosti u preventivnim i dijagnostičkim postupcima koji će u konačnosti pridonijeti unaprjeđenju znanja doktora dentalne medicine i u konačnici uspješnijem kliničkom radu. Izvođenje znanstvene edukacije na poslijediplomskoj stručnoj i znanstvenoj razini, kao i na razini doktorskih studija, dat će doprinos na lokalnoj razini, ali i na razini države u stvaranju visokoobrazovanog i stručnog dentalno-medicinskog kadra, nužnog za razvoj svih oblika zdravstvenih usluga. Na taj će se način omogućiti i podizanje razine zdravstvenih usluga i novih metoda preventivne dentalne medicine i dijagnostike, najavljuje novoizabrana dekanica.


Međunarodna suradnja​


Kao jedan od preduvjeta daljnjeg razvoja Fakulteta i ostvarivanja strateških odrednica ističe međunarodnu suradnju.


– Poticat ću nastavnike, studente i sve djelatnike na veću aktivnost u smislu korištenja mogućnosti odlaska na kraće i dulje boravke u inozemnim institucijama. Poticat ću i dolaske stranih studenata i nastavnika na naš fakultet. Osnova međunarodne suradnje treba biti kontinuirani rad na širenju postojeće mreže partnerskih institucija što bi trebalo predstavljati dobru osnovu za realizaciju zajedničkih budućih projekata. Radit ću na promociji ljetnih škola i drugih radionica. Poticat ću stvaranje Alumni mreže koja može obogatiti ponudu studentskih i nastavničkih razmjena i stipendija, olakšavanje traženja partnera za nove znanstvene, stručne i infrastrukturne projekte, zaključuje prof. dr. Pezelj Ribarić.