Vodna usluga

Iz KD Vodovod i kanalizacija objasnili na koji će način odsad obračunavati vodu

Portal Novilist.hr

Foto arhiva NL

Foto arhiva NLIz razloga prekida redovnih očitanja vodomjera, a sve sukladno mjerama prevencije širenja koronavirusa, računi za vodnu uslugu pružene u ožujku ove godine na području Rijeke i riječkog prstena bit će izdani u visini potrošnje za isto obračunsko razdoblje prethodne godine, odnosno u visini potrošnje od prethodnog mjeseca ako ne postoji podatak o potrošnji korisnika vodnih usluga za isti mjesec prethodne godine.


Na isti način će se vodne usluge obračunavati i u narednim mjesecima, sve dok se novonastala situacija ne normalizira.


Pozivamo one korisnike koji žele da im se vodna usluga obračuna na temelju očitanog stanja vodomjera da ga sami očitaju te stanje vodomjera prijave do 27. u ovom mjesecu navodeći serijski broj vodomjera i šifru korisnika vodnih usluga putem elektronske pošte na adresu [email protected] ili putem telefona na brojeve 353 220 i 353 251 u vremenu od 8 do 13 sati.
Podaci o serijskom broju vodomjera i šifri korisnika mogu se iščitati na izdanom računu u prethodnom mjesecu ili dobiti na prije navedene brojeve telefona,


Podatke kod zajedničkih vodovodnih priključaka mogu prijavljivati isključivo i samo ovlašteni predstavnici suvlasnika zgrade.


Osobnim dolaskom neće biti moguće prijaviti stanje vodomjera, a niti ostale podatke za obračun.


S obzirom da se neko vrijeme vodomjeri neće redovito čitati, korisnike savjetujemo da povremeno provjeravaju ispravnost svojih internih vodovodnih instalacija kako bi na vrijeme uočili eventualne gubitke vode uzrokovane kvarom na dijelu instalacija iza glavnog vodomjera.


Provjeriti ih mogu na jednostavan način zatvaranjem svih izljevnih mjesta te očitanjem stanja vodomjera.


Ukoliko vodomjer bilježi potrošnju, znak je to kvara na korisnikovoj internoj vodovodnoj instalaciji.