Gradsko vijeće

I Bakar će prikupljati otpad “od vrata do vrata”

Sanja Gašpert

Foto Mateo Levak

Foto Mateo Levak

Gradski vijećnici donijeli komunalnu odlukuBakarski su vijećnici jednoglasno donijeli odluku o pružanju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na bakarskom području, koja se, kako je u obrazloženju kazao pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, komunalni sustav i ekologiju Davor Skočilić, donosi kako bi se uskladila s prošle godine donešenim zakonom o gospodarenju otpadom, a koja uređuje način pružanja ove javne usluge.


– Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje komunalnog otpada na području Grada Bakra putem spremnika od pojedinog korisnika i prijevoz i predaju tog otpada ovlaštenoj osobi za njegovu obradu.


Javna usluga uključuje prikupljanje miješanog komunalnog otpada, biootpada, reciklabilnog komunalnog otpada i glomaznog otpada, uslugu preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu te uslugu prijevoza i predaje otpada ovlaštenoj osobi.
Također, ovom odlukom određuju se kriteriji obračuna količine miješanog komunalnog otpada, veličine i svojstva spremnika, učestalost odvoza otpada, načini korištenja zajedničkih spremnika i drugo.


Uoči donošenja odluke, krajem prošle godine održano je i javno savjetovanje za zainteresiranu javnost. Privremeno će se biootpad zbrinjavati u spremnicima za miješani komunalni otpad, dok KD Čistoća, koje će obavljati ovu javnu uslugu na bakarskom području, ne pripremi spremnike za biootpad – kazao je Skočilić, podsjećajući kako su korisnici s bakarskog područja već dobili zelene spremnike za miješani komunalni otpad, dok podjela ostalih spremnika kreće krajem veljače ili početkom ožujka.


Skočilić je, također, istaknuo kako je ova odluka dio projekta sakupljanja otpada “od vrata do vrata”, koji će u svojoj punoj realizaciji biti do kraja ove godine.


S obzirom da u gornjem gradu u Bakru, kao i u dijelu izrazito uskih ulica neće biti mogućnosti za postavljanje spremnika, Skočilić je, odgovarajući na pitanje vijećnika HDZ-a Borisa Petkovića, rekao kako će se to riješiti modelom poluukopanih spremnika.


Vijećnica PGS-a Senka Šubat u raspravi se dotakla članka 13. spomenute odluke, koji određuje primopredaju komunalnog otpada u obračunskom razdoblju te predložila da se stavka članka promijeni tako da se miješani komunalni otpad odvozi najmanje jednom tjedno, a ne najmanje jednom u dva tjedna kako je prvotno istaknuto.


Vijećnici su takav prijedlog jednoglasno podržali.


Sjednici bakarskog Gradskog vijeća nazočila je i direktorica KD Čistoća Jasna Kukuljan, koja je kazala kako će se dosadašnji standard ove javne usluge na području grada Bakra zadržati, a sukladno situacijama na terenu u nekim dijelovima u slučaju potrebe i poboljšati.


– Program odvoza kao i do sada usaglašavat će se s vašim Upravnim odjelom za komunalni sustav. Sve ovo je dio novog, boljeg sustava “od vrata do vrata”, koji obuhvaća i nadogradnju same usluge, a u sklopu kojega će građani sami početi upravljati vlastitim otpadom.


Specifičnosti će se rješavati na početku uspostave novog sustava. Što se tiče pojedinih dijelova grada u kojima ne bi bilo moguće postaviti spremnike na kotače, u vašem gradu tu je riječ o šest lokacija, među kojima i one u staroj gradskoj jezgri, gdje će biti postavljena četiri poluukopana spremnika, dok će dva biti u uskim ulicama, kazala je Kukuljan.