Građevinski fakultet

Hrvatska izložba inovacija u građevinarstvu otvara se na Kampusu

Portal Novi list

Foto Screenshot

Foto Screenshot

Osnovni cilj izložbe je približiti inovacije akademskoj zajednici, uvažavajući aktivnosti koje provodi Nacionalno inovacijsko vijeće, kojim uz ministra gospodarstva supredsjedava ministar znanostiOd ponedjeljka do petka, 26. do 30. listopada 2020. u predvorju Građevinskog fakulteta na Kampusu Sveučilišta u Rijeci (Ulica Radmile Matejčić 3) bit će održan 4. ADRIATECH – Hrvatska izložba inovacija u građevinarstvu, koju organizira Savez udruga inovatora Rijeka (SUIR).


Suorganizatori izložbe su Udruga inovatora Hrvatske Zagreb (UIH) i Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, uz podršku Centra za inovacije i transfer tehnologije Rijeka, a na izložbi će biti predstavljeno 35 inovacija iz Istarske, Karlovačke, Varaždinske, Vukovarsko-srijemske, Zagrebačke, Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske županije i grada Zagreba, kao i inovacije Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.


Osnovni cilj izložbe je približiti inovacije akademskoj zajednici, uvažavajući aktivnosti koje provodi Nacionalno inovacijsko vijeće, kojim uz ministra gospodarstva supredsjedava ministar znanosti.
U svim europskim dokumentima, a posebice Strategiji pametnog, održivog i uključujućeg rasta Europa 2020, pridruženim stožernim inicijativama Inovacijska unija i Digitalna agenda za Europu te programskom okviru Obzor 2020, povezuju se istraživanja i inovacije te razrađuje trokut znanja između obrazovanja, istraživanja i inovacija, što čini temelj za postizanje sinergijskih učinaka ulaganja u znanost i inovacije iz nacionalnih, regionalnih i međunarodnih fondova.


Izložba će doprinijeti jačanju mehanizama transfera znanja, tehnologije i intelektualnog vlasništva javnih sveučilišta u gospodarstvo te komercijalizaciju rezultata istraživanja.


Arhimed academia UIH-a će u sklopu izložbe organizirati predavanje ”Pregled oblika i postupaka zaštite intelektualnog vlasništva” s naglaskom na zaštitu rezultata znanstvenoistraživačkog rada, koje će održati Rene Kajp, dipl. ing. Predavanje će biti održano u ponedjeljak, 26. listopada u 10 sati u dvorani G-205 Građevinskog fakulteta.