RASPISAN NATJEČAJ

Hoće li novi koncept biti i “treća sreća”? Traži se graditelj POS-ovih stanova na Martinkovcu

Damir Cupać

SNIMIO SERGEJ DRECHSLER

SNIMIO SERGEJ DRECHSLER

Vrijednost investicije je oko 55 milijuna kuna, a prva dva natječaja su bila poništena zato što su izvođači radova dali ponude s većom cijenom od planirane, a što se nije uklapalo u financijski okvir da kvadrat stana ne smije biti skuplji od oko 10.000 kunaRIJEKA – Nakon dva poništena natječaja i izgubljenih više od pet godina, ravnatelj Agencije za poticanu stanogradnju Grada Rijeke Hrvoje Šćulac najavio je novi natječaj za gradnju POS-ovih stanova na Martinkovcu koji će biti okončan krajem kolovoza 2020. godine. Projekt gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu uključuje gradnju dvije višestambene građevine s ukupno 90 stanova s pristupnim putovima i parkirališnim mjestima te uređenjem okolnog zelenila na parceli.


Rastuće cijene


Vrijednost investicije je oko 55 milijuna kuna, a prva dva natječaja su bila poništena zbog toga što su izvođači radova dali ponude s većom cijenom od planirane, a što se nije uklapalo u financijski okvir da kvadrat stana ne smije biti skuplji od oko 10.000 kuna.


– Ukupna vrijednost investicije procijenjena je na 54.508.800 kuna s PDV-om od čega se 40.072.831 kunu s PDV-om odnosi na procijenjenu vrijednost radova građenja. Procjena ostalih troškova koji uključuju projektiranje, stručni nadzor, vodni doprinos i ostale nespomenute troškove građenja je 1.925.000 kuna s PDV-om, dok se preostalih 12.510.968 kuna s PDV-om odnosi na vrijednost zemljišta, procjenu troškova priključenja na komunalnu infrastrukturu te trošak komunalnog doprinosa.


Do sada realizirana četiri POS-ova projektaAgencija za poticanu stanogradnju Grada Rijeke do sada je realizirala četiri POS-ova projekta. POS Rujevica I. faza završen je u rujnu 2008. godine i izgrađena su 124 stana, a svi izgrađeni stanovi dodijeljeni su u dugoročni najam temeljem ranije izrađenih lista prvenstva Grada Rijeke. POS Rujevica II. faza završen je u srpnju 2010. godine, izgrađeno je 80 stanova, čija je prodajna cijena iznosila 7.843 kune po kvadratu. Izgrađene su četiri višestambene građevine, a vrijednost investicije bila je oko 50 milijuna kuna. POS Donja Drenova završen je u svibnju 2014. godine. Izgrađeno je 80 stanova čija se prodajna cijena kretala oko 8.500 kuna po kvadratu. Izgrađene su četiri višestambene građevine, vrijednost investicije bila je 42,2 milijuna kuna. U okviru projekta POS Hostov breg I. faza koji je završen u prosincu 2014. godine izgrađeno je 95 stanova čija se prodajna cijena kretala od oko 6.600 kuna po kvadratu do 7.600 kuna po kvadratu. Stanovi su smješteni u jednu višestambenu građevinu s pet ulaza, a vrijednost investicije iznosila je 47,8 milijuna kuna. Gradnja je završena krajem 2014. godine.

Sve vrijednosti dobivene su temeljem podataka iz idejnih projekata, procjene troškova građenja na bazi projektantskog troškovnika, studije isplativosti, te podataka iz dokumentacije prethodnih postupaka javne nabave za POS Martinkovac I. faza, što su bili ulazni podaci za izradu kalkulacija predvidivih troškova izgradnje, pojasnio je Šćulac.


S obzirom na konstantno rastuće cijene građevnog materijala i radova, izmjene Zakona o POS-u 2018. godine, tijekom 2019. godine pokrenuta je izrada novog koncepta višestambenih građevina na lokaciji POS Martinkovac I. faza. U travnju 2019. godine izrađen je Idejni projekt prema novom konceptu, a autor je tvrtka Area arhitekture d.o.o. Zbog kašnjenja cijelog projekta produžen je rok važenja Liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje i Dopunska lista do 3. srpnja 2021. godine.


Početkom 2020. godine APOS je izradio rebalans operativno-financijskog plana POS-a za 2019. godinu i plan za 2020. godinu kojim su osigurana poticajna sredstva Republike Hrvatske za realizaciju projekta POS Martinkovac I. faza, a na koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja dalo suglasnost.


U APOS-u zaposleno pet ljudi

U Agenciji za poticanu stanogradnju Grada Rijeke zaposleno je pet ljudi. U prošloj godini rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od oko 800.000 kuna. Navedena sredstva odnose se na rashode za bruto plaće u iznosu od 691.954 kune, ostale rashode za zaposlene, dar djeci zaposlenih, u iznosu od 1.800 kuna, doprinose na plaće u iznosu od 113.697 kuna. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 631.998 kuna. Navedena sredstva odnose se na naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika) u iznosu od 55.531 kuna, materijal i energiju (uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje i sitan inventar) u iznosu od 19.680 kuna, usluge (telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne, računalne i ostale usluge) u iznosu od 550.365 kuna. Ostvarena prosječna bruto plaća za 2019. god. iznosi 11.484 kuna, dok je u 2018. godini bila 10.182 kune.

U svibnju ove godine je izrađena kalkulacija predvidivih troškova prema kojoj je potrebno osigurati 54,5 milijuna kuna, izrađena je studija isplativosti izgradnje stanova, u lipnju ove godine prihvaćena su rješenja o izmjeni i dopuni lokacijskih dozvola za zgrade, a 8. srpnja 2020. godine objavljeno je javno nadmetanje u postupku javne nabave male vrijednosti za izgradnju višestambenih zgrada s izradom projektne dokumentacije na Martinkovcu u Rijeci koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje.


Lokacija Zamet


Ravnatelj Šćulac je naveo da će se 90 stanova izgraditi u dvije zgrade, a od toga će 36 stanova biti jednosobnih, a 54 dvosobna stana, dodavši da APOS i dalje traži lokacije za POS-ove projekte, a trenutačno je aktualna jedna lokacija na Zametu.


Gradonačelnik Vojko Obersnel zadovoljan je zbog toga što se stvaraju uvjeti za nastavak izgradnje POS-ovih stanova, a upozorio je i na jednu činjenicu zbog koje je Rijeka u problemima kada je riječ o cijeni građenja.


– Nije dobro da je maksimalna vrijednost kvadrata stana izjednačena u cijeloj Hrvatskoj. Nije svugdje jednaka cijena zemljišta, a još je manje jednaka cijena građenja. Zbog toga nismo uspjeli dobiti adekvatnu ponudu izvođača radova. U svakom slučaju, mi želimo nastaviti izgradnju POS-ovih stanova i vjerujemo da će to tako i biti, zaključio je Obersnel.