Paralelno biranje

HDZ na mjesnim izborima dobio sva vijeća MO-a na području Kraljevice

Biljana Savić

U Bakarcu i i Križišću na izbore su izašli samo kandidati liste HDZ-aKRALJEVICA – Prošle nedjelje, paralelno s izborima za lokalnu upravu i samoupravu, u Kraljevici su održani i izbori za vijeća mjesnih odbora.


Za Vijeće mjesnog odbora Bakarac za koje se bira 5 članova, od ukupno 265 birača upisanih u popis birača, glasovalo je njih 140, odnosno 52,83 posto. U Bakarcu je izašla samo lista HDZ-a, čiji je nositelj Jakov Dorić. Osim Dorića, u VMO Bakarca ušli su i Doriana Stefani, Mario Blažina, Marko Crnarić i Mihaela Gašparović.


Za Vijeće mjesnog odbora Kraljevica za koje se biralo 9 članova, od ukupno 2.353 birača glasovalo je njih 1.117, odnosno 47,47 posto. Natjecale su se četiri kandidacijske liste – HDZ, HSP, koalicija PGS-GLAS-HSU i SDP. Najviše glasova dobio je HDZ, a nositelji sviju lista ušli su u VMO Kraljevica – Suzana Baus Rakić (HDZ), Violeta Prpić (HSP), Nella Devčić (PGS-GLAS-HSU) i Gordana Černi (SDP).
Za Vijeće mjesnog odbora Križišće za koje se biralo 5 članova, od ukupno 386 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 210 birača, odnosno 54,40 posto, a interes je pokazala samo lista HDZ-a čiji je nositelj Sanjin Juričić, pa su za članove VMO Križišće izabrani, osim Juričića, Marija Tkalac, Ivica Šustić, Vesna Špalj i Ante Baretić.


Za Vijeće mjesnog odbora Šmrika za koje se biralo 7 članova, od ukupno 906 birača glasovalo je njih 431, odnosno 47,57 posto. Na izborima su se kandidirale lista HDZ-a čija je nositeljica Sunčica Vučković, i kandidacijska lista koalicije PGS-GLAS-HSU, čija je nositeljica Vilijana Kinkela. HDZ je osvojio 52,97 posto glasova, a koalicija PGS-GLAS-HSU 47,03 posto glasova. HDZ je dobio četiri mjesta u VMO Šmrika, pa ga čine Sunčica Vučković, Damir Blažina, Mathea Burić i Emanuel Peranić, a koalicija PGS-GLAS-HSU dobila je tri mjesta, pa su u VMO Šmrike ušli i Vilijana Kinkela, Ivan Toić i Vesna Bobuš.