Rijeka

Gradskom vijeću poslan drugi rebalans proračuna: Zaposlenima u kulturi veće plaće

Damir Cupać

Ukupni rebalansirani prihodi riječkog gradskog proračuna iznose 1.285.258.313 kuna / Foto V. KARUZA

Ukupni rebalansirani prihodi riječkog gradskog proračuna iznose 1.285.258.313 kuna / Foto V. KARUZA

Za ovo je osigurnao 7,5 milijuna kuna i to zbog usklađivanja plaća i ostalih materijalnih prava budući da se prvim rebalansom nisu uskladila jer do tada nije završilo kolektivno pregovaranje 


RIJEKA – Riječki gradonačelnik Marko Filipović proslijedio je drugi rebalans ovogodišnjeg gradskog budžeta Gradskom vijeću i prema njemu ukupni prihodi iznose 1.285.258.313 kuna, što predstavlja smanjenje za 32.842.299 kuna, odnosno za 2,5 posto u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu, dok su ukupni rashodi i izdaci proračuna 1.229.850.000 kuna što predstavlja smanjenje za 67.650.000 kuna, odnosno za 5,2 posto u odnosu na dosadašnji plan 2022. godine.


Porezi i nekretnine


Od ukupnih rashoda i izdataka konsolidiranog proračuna, iznos od 692,8 milijuna kuna (56 posto) se odnosi na rashode u gradskoj upravi, dok se iznos od 537,1 milijuna kuna (44 posto) odnosi na rashode kod proračunskih korisnika. Od ukupnih prihoda i primitaka, iznos od 964,8 milijuna kuna (75 posto) odnosi se na prihode u gradskoj upravi, a iznos od 320,4 milijuna kuna (25 posto) se odnosi na prihode od proračunskih korisnika.
– Na prihodnoj strani proračuna značajnija je promjena na stavci prihoda od poreza na dohodak, kod kojih se predlaže povećanje za 43 milijuna kuna, sukladno ostvarenju u dosadašnjem dijelu godine i procjeni ostvarenja do kraja 2022. godine, a također se predlaže i povećanje prihoda od poreza na promet nekretnina za dva milijuna kuna. Značajna je promjena i na prihodima od zemljišta koji se povećavaju za 24,1 milijun kuna, a najveći dio odnosi se na prihode od prodaje zemljišta za izgradnju višenamjenske građevine Kompleks Žabica. Istovremeno se smanjuju prihodi kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 21,8 milijuna kuna, na stavci prihoda od prodaje stanova po POS programu na Martinkovcu, budući da se završetak izgradnje stanova očekuje u sljedećoj godini. Također se smanjuju i prihodi od pomoći za 27 milijuna kuna kao i primici od zaduživanja za 57,7 milijuna kuna, koji se tiču kapitalnih projekata sufinanciranih iz EU sredstava, a čiji se završetak očekuje u sljedećoj godini, te su za završetak osigurana sredstva u proračunu za 2023. godinu – pojasnio je riječki gradonačelnik Marko Filipović.


Na rashodovnoj strani proračuna povećavaju se rashodi za zaposlene za 7,5 milijuna kuna zbog usklađivanja plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih kod ustanova u kulturi, budući da se prvim izmjenama proračuna nisu uskladile jer do tada nije završilo kolektivno pregovaranje.


Značajno se povećavaju i rashodi za plaće u osnovnim školama na što je utjecalo povećanje osnovice plaće za šest posto od 1. listopada 2022. godine te ostalih materijalnih prava.


– U cilju stabilizacije poslovanja TD-a Energo u uvjetima novonastale energetske krize planira se dokapitalizacija i kupnja poslovnih udjela u trgovačkom društvu u iznosu od 30 milijuna kuna. Povećavaju se za 2,5 milijuna kuna rashodi za čišćenje javnih površina i održavanje zelenih površina i dječjih igrališta koji sada iznose 25,1 milijun kuna. Povećavaju se rashodi za javne potrebe u sportu za 2,3 milijuna kuna i sada iznose 15,4 milijuna kuna te se povećavaju sredstva za nabavu opreme za sportske objekte u vlasništvu Grada Rijeke za 0,8 milijuna kuna i sada iznose 1,1 milijuna kuna, naveo je Filipović.


Decentralizacija


On je naglasio da je Grad Rijeka prvi put morao rebalansom osigurati dodatna sredstva u iznosu od 1,7 milijuna kuna kako bi omogućio nesmetano obavljanje osnovnoškolske djelatnosti, budući da se decentralizirana sredstva utvrđena Odlukom Vlade o minimalnom financijskom standardu nisu dovoljna za ostvarivanje redovne djelatnosti osnovnih škola u ovoj godini, prije svega zbog poskupljenja cijene energenata.


– Rebalansom se planira i povećanje rashoda za pomoć za umirovljenike i starije osobe bez prihoda u povodu božićnih i novogodišnjih blagdana za milijun kuna. Planira se povrat preostalog dijela beskamatnog zajma od države u ovoj godini u iznosu od 7,1 milijun kuna koji se odnosi na povrat zajma po osnovi odgode poreza i prireza na dohodak iz 2020. godine, čime će Grad u potpunosti izvršiti povrat svih sredstava dobivenih temeljem mjera Vlade tijekom COVID pandemije, naglasio je riječki gradonačelnik.


Na rashodovnoj strani proračuna planiraju se sredstva za dokapitalizaciju Kanala RI u iznosu od milijun kuna kako bi se uz povećanje svog vlasničkog udjela u strukturi vlasništva, stvorili preduvjeti za financijsku stabilnost u poslovanju Društva. Povećavaju se i sredstva za subvenciju Autotroleja za pet milijuna kuna, koja se odnose na sredstva za pokriće gubitka poslovanja za 2021. godinu te na konačan obračun subvencije za 2020. i 2021. godinu i koja sada iznose 37,7 milijuna kuna, što je obveza Grada Rijeke temeljem odluke Skupštine društva.


Usklađivanje s 2023.


– Sukladno očekivanoj dinamici realizacije pojedinih projekata do kraja ove godine, smanjuju se planirani rashodi na pojedinim gradskim projektima – iznos od 26,4 milijuna kuna na projektu Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, iznos od 20,5 milijuna kuna na T-objekt u sklopu projekta Revitalizacije kompleksa Benčić, iznos od 10,3 milijuna kuna na Povežimo se baštinom i iznos od 40,5 milijuna kuna na Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine budući da se njihova realizacija očekuje u 2023. godini za što su osigurana sredstva u proračunu za sljedeću godinu, pojasnio je Filipović.


– Ovim rebalansom Grad Rijeka u 2022. godini planira ostvariti višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od oko 70 milijuna kuna. Planiramo i prijenos viška neutrošenih namjenskih prihoda iz prethodne godine u iznosu od oko 7,9 milijuna kuna. Proračunski korisnici su također planirali prenesene viškove ili manjkove. Preneseni višak proračunskih korisnika iz prethodne godine planiran je u ukupnom iznosu od oko sedam milijuna kuna. Istovremeno, planirano je pokriće prenesenog manjka u iznosu od 380.000 kuna kod proračunskog korisnika HNK Ivana pl. Zajca, zaključio je Filipović.