BURNA SJEDNICA

Grad Rijeka srezao proračun, otpala trećina troškova za EPK: Obersnel opomenut zbog vrijeđanja Ivone Milinović

Hina

Foto Damir Škomrlj

Foto Damir Škomrlj

Kad je nezavisna vijećnica rekla da projekt EPK služi kako bi "supružnici zaposlenih u gradskoj upravi dobivali honorare", gradonačelnik Obersnel burno je reagirao RIJEKA – Rebalans riječkoga gradskog proračuna kojim se prihodi i primitci smanjuju za 193,2 milijuna kuna, ili 14,6 posto, prihvaćen je u utorak na sjednici Gradskog vijeća, a među rashodima najviše se ističe smanjeni iznos namijenjen projektu EPK – Rijeka 2020 za više od 33 posto.


Za rebalans je glasovalo 20 vijećnika, protiv su bili nezavisna vijećnica Ivona Milinović i Tihomir Čordašev (Akcija mladih), a suzdržana tri vijećnika HDZ-a i Veljko Balaban (Živi zid).


Pad ekonomije i pandemija


Prihodi i primitci tako sad iznose 1,126 milijarda kuna. Rebalansom se smanjuju i rashodi, i to za 136,8 milijuna kuna, ili 10,7 posto. Razlika prihoda i rashoda nadoknadit će se od prenesenih iznosa iz proteklih razdoblja, rekao je gradonačelnik Vojko Obersnel.
Osnovni razlog za rebalans proračuna je opći pad ekonomije uzrokovan pandemijom koronavirusa. Na smanjenje gradskih prihoda utjecale su Vladine mjere za pomoć gospodarstvu, među kojima je odluka o odgodi ili potpunom oslobađanju od plaćanja poreza na dohodak, spomeničke rente i turističke pristojbe, važnih prihoda Grada Rijeke, rekao je Obersnel.


S druge strane, prihodi su se smanjili i zbog mjera koje je donosio Grad, to jest gradonačelnik, za pomoć u krizi uzrokovanoj pandemijom. To su smanjenje ili oslobađanje od plaćanja zakupnina, komunalne naknade, odvoza otpada i druge mjere, objasnio je riječki gradonačelnik.


Neke od grupacija prihoda koje su rebalansom najviše smanjene su porez na dohodak, smanjen za 40,6 milijuna kuna ili 12,2 posto, porez na promet nekretnina, smanjen za 10,2 milijuna  ili 31,7 posto, te komunalni doprinos, smanjen za 14,9 milijuna ili 56 posto, rekao je Obersnel.


Među rashodima se najviše ističe smanjenje iznosa namijenjenih projektu Europske prijestolnice kulture od 22,7 milijuna kuna, ili 33,2 posto, u odnosu prema početnome planu te oni sada ukupno iznose 45,6 milijuna kuna.


Opomena Obersnelu


Nezavisna vijećnica Ivona Milinović ustvrdila je kako su gradske financije bile u teškoj situaciji, nelikvidne i u dugovima davno prije pandemije. Po njezinim riječima, gradonačelnik se sada koristi pandemijom kao izgovorom za sve i izbjegava vlastitu odgovornost. Upitala se zbog čega se u ovoj situaciji nastavljaju financirati programi EPK te je ocijenila da od njih za Rijeku više neće biti koristi.


Kad je rekla da je projekt EPK služio kako bi “supružnici zaposlenih u gradskoj upravi dobivali honorare”, gradonačelnik Obersnel burno je reagirao ističući da ne može dopustiti iznošenje takvih tvrdnji. Ustao je i vikao, a predsjednik Gradskog vijeća Andrej Poropat mu je izrekao opomenu zbog vrijeđanja Ivone Milinović.


Predsjednica Kluba vijećnika SDP-a, Laburista i SDSS-a  Sandra Krpan (SDP) ocijenila je da se takav rebalans morao donijeti. Upitala se hoće li država pomoći gradovima preko fonda izravnanja. Ocijenila je da je u rebalansu pozitivno to što se socijalna pravna nisu smanjila te da se “rezalo ono što se moralo”.


Na sjednici Gradskog vijeća potvrđeno je imenovanje Branke Benčić na dužnost ravnateljice riječkoga Muzeja moderne i suvremene umjetnosti na četverogodišnje razdoblje na prijedlog Upravnog vijeća tog muzeja. Na toj dužnosti naslijedila je Slavena Tolja, kojemu je pročelnik Odjela gradske uprave za kulturu Ivan Šarar prigodno zahvalio na trudu i zaslugama za riječku kulturu, posebno u sklopu kandidature i tijeka projekta EPK.