e-Upisi

Grad Rijeka uputio poziv roditeljima koji su prijavili djecu za upis u dječje vrtiće Rijeka, More i Sušak

Ingrid Šestan Kučić

Foto Mateo Levak

Foto Mateo Levak

Liste s privremenim rezultatima upisa bit će objavljene 10. svibnja 2022., a konačni će rezultati upisa biti poznati 24. svibnja.RIJEKA – Grad Rijeka je još jednom pozvao roditelje koji su prijavili djecu za upis u dječje vrtiće Rijeka, More i Sušak da nakon dovršetka prijava djece ponovno pristupe aplikaciji. Prijave su se ove godine po prvi puta odvijale putem nacionalne aplikacije e-Upisi, a roditelji mogu još danas pristupiti aplikaciji i provjeriti je li njihova prijava potpuna i dovršena. Nakon toga aplikacija će biti „zaključana“ za korisnike i dopune više neće biti moguće kroz sustav e-Upisi.


Liste s privremenim rezultatima upisa bit će objavljene 10. svibnja 2022., a konačni će rezultati upisa biti poznati 24. svibnja. Liste s rezultatima upisa bit će objavljene pod šiframa koje će roditelji prethodno dobiti na svoje elektroničke adrese. Grad Rijeka prvi je veliki grad koji je pristao biti sastavni dio nacionalnog projekta „Informatizacija procesa i uspostava cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove“ što ga provode Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom – CARNET.


Kako je riječ o novom modelu, odnosno aplikaciji koja je izrađena od strane Središnjeg državnog ureda i nadležnog Ministarstva, Grad Rijeka i vrtićke ustanove u Rijeci osigurali su svim roditeljima kontinuiranu pomoć za vrijeme trajanja prijava, a pred roditeljima je još korak provjere poslanih prijava u aplikaciji.