Javni poziv

Grad Rijeka novčano će pomoći sanaciju grobnica na grobljima Trsat i Kozala

Damir Cupać

Foto V. Karuza

Foto V. Karuza

Provedbom obnove grobnih mjesta na grobljima Trsat i Kozala povećava se spomenička vrijednost, ne samo pojedinačnih grobnica već i groblja kao cjelineRIJEKA – Na Javni poziv za sufinanciranje programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat za 2021. godinu, koji je bio otvoren do 22. siječnja 2021. godine, pristigle su dvije prijave, povjerenstvo je prihvatilo obje pa će Grad Rijeka izdvojiti oko 40.000 kuna za sufinanciranje obnove. S obama su korisnicima sklopljeni Ugovori o sufinanciranju programa te je počeo proces realizacije, a rok za izvršenje programa je 1. prosinac 2021. godine.


– Groblje Kozala i Groblje Trsat zaštićeni su kao kulturno-povijesne cjeline od strane Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Rijeci te su upisane su u Registar kulturnih dobara RH-Listu zaštićenih kulturnih dobara zbog svoje krajobrazne, kulturno-povijesne i spomeničke vrijednosti kao i zbog velikog broja grobova osoba važnih za lokalnu, ali i hrvatsku povijest. Provedbom Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat povećava se spomenička vrijednost, ne samo pojedinačnih grobnih mjesta već i groblja kao cjeline, te se ujedno podiže svijest građana o važnosti groblja kao bitnog dijela hrvatskog i europskog kulturnog naslijeđa i njegove integracije u uobičajene kulturne aktivnosti, a posebice u turističke itinerare, pojasnila je ravnateljica Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Vlasta Linić. Ona je podsjetila da je javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje Programa sanacije i obnove grobnih mjesta na grobljima Kozala i Trsat u 2022. godini u tijeku i da će biti otvoren do 11. listopada 2021. godine.


– Sadržaj, uvjeti i mjerila provedbe Programa i javnog poziva propisani su pravilnikom. Programi s utvrđene Liste prioriteta mogu se sufinancirati u 40-postotnom ili 50-postotnom iznosu, odnosno najviše u iznosu od 150.000 kuna ovisno o broju dodijeljenih bodova, pojasnila je Linić.