Javni natječaj

Grad Rijeka financira programe u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi, evo kako se prijaviti

Sanja Gašpert

Ilustracija / Ana Križanec

Ilustracija / Ana Križanec

Cilj ovog javnog natječaja je zaštititi i unaprijediti zdravlje građana te unaprijediti socijalnu zaštitu pojedinih posebno osjetljivih skupina građanaOdjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke objavio je javni natječaj za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2023. godini.


Kako ističu u Gradu, cilj ovog javnog natječaja je zaštititi i unaprijediti zdravlje građana te unaprijediti socijalnu zaštitu pojedinih posebno osjetljivih skupina građana.


Naglasak se daje na pružanje kvalitetnih socijalnih usluga i preventivnu zdravstvenu zaštitu s ciljem smanjenja učestalosti bolesti u čijem nastanku i tijeku značajnu ulogu imaju različita za zdravlje rizična ponašanja.
U 2023. godini financirat će se provedba projekata i programa iz područja socijalnog i humanitarnog djelovanja, pružanja socijalnih usluga, prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži, prava branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. Svjetskog rata i civilnih invalida rata, zaštite zdravlja, zaštite i promicanje prava osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju, starijih i nemoćnih, zaštite životinja.


Ciljane skupine korisnika projekata/programa su djeca, mladi i to posebice onih u riziku od siromaštva i/ili socijalne isključenosti, žene, obitelj, osobe starije životne dobi, djeca s teškoćama u razvoju, osobe s invaliditetom, žrtve nasilja, beskućnici, korisnici nužnog smještaja, ovisnici, branitelji, ratni stradalnici, teško bolesne i kronično bolesne osobe, građani općenito, životinje. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju udruge, vjerske zajednice koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih ponuditelja sukladno odredbama dokumentacije za provedbu natječaja.


– Iznosi (su)financiranja pojedinog projekta/programa iz područja socijalne djelatnosti kretat će se u rasponu od 700 do 90 tisuća eura, a za ovo su područje predviđena okvirna sredstva u ukupnom iznosu do 394 tisuća eura.


Iznosi (su)financiranja pojedinog projekta/programa iz područja zaštite zdravlja kretat će se u rasponu od 700 do trideset tisuća eura, a ukupna sredstva predviđena za ovo područje iznose do 91.200 eura.


Iznosi (su)financiranja pojedinog projekta/programa iz područja zaštite životinja kretat će se u rasponu od 700 do sedam tisuća eura, a za ovo su područje predviđena okvirna sredstva u ukupnom iznosu do dvanaest tisuća eura, ističu u Gradu Rijeci.


Detaljni opis o potrebnoj dokumentaciji nalazi se u tekstu javnog natječaja, dostupnog na web stranici Grada Rijeke. Krajnji rok za prijavu, odnosno dostavu prijave projekta/programa je 10. ožujka.