Podizanje društvenog standarda

Grad daje 5,3 milijuna kuna za programe i projekte zdravstvene zaštite i socijalne skrbi. Evo detalja

Damir Cupać

Foto: D ŠKOMRLJ

Foto: D ŠKOMRLJRIJEKA – Gradonačelnik Vojko Obersnel potpisao je 5,3 milijuna kuna vrijedne ugovore o financiranju programa i projekata u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi između Grada Rijeke i predstavnika 12 ustanova čiji se programi i projekti financiraju iz gradskog proračuna u 2020. godini.


– Neki od ovih programa realiziraju se više od 20 godina i i te kako su važni kada je riječ o podizanju razine zdravstvene zaštite i socijalne skrbi. Oni omogućavaju dodanu vrijednost uz redovne aktivnosti ustanova. Očekuje na spotpisivanje sličnih ugovora s udrugama koje su se javile na natječaj za sufinanciranje programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi, a za što smo osigurali oko četiri milijuna kuna. dakle, ukupno u ovoj godini za zdravstveni i socijalni nadstandar u proračunu je osigurano preko devet milijuna kuna, a u zadnjih pet godina izdvojeno je oko 42 milijuna kuna. Zahvaljujem se svima na osmišljavanju programa, ali i na kretaivnosti kada je riječ o novim programima, poručio je Obersnel.


Dekan Medicinskog fakulteta Tomislav Rukavina zahvalio se Gradu Rijeci i Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb na kvalitetnoj suradnji rezultat koje je kvalitetniji život građana.
– Ovaj način suradnje izuzetno je važan i dobar je primjer koji može vrijediti za cijelu Hrvatsku. Programi osiguravaju dodanu vrijednost pa građani mogu biti sretni zbog toga što žive u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji jer se osigurava novac za brigu o svim populacijskim skupinama, kazao je Rukavina.


Ravnateljica Doma za starije osobe “Kantrida” Rijeka Marija Maras naglasila je da se životna dob produžava i da je u domu prosjek korisnika 90 godina.


– Red čekanja za ulazak u dom je sve veći i zbog toga je dobro da je Grad Rijeka prepoznao izvaninstitucionalnu skrb kojom se omogućava odgoda odlaska u dom ili te potrebe uopće nema, pojasnila je Maras.


Ravnateljica Dnevnog centra za rehabilitaciju “Slava Raškaj” Ankica Sušić zahvalila se Gradu Rijeci na pruženoj ruci bez koje bi bilo jako teško raditi.


– Veseli nas i otvaranje studija logopedije što je najbolji znak da ima svjetla na kraju tunela, uvjerena je Sušić.


Vlasnik Ordinacije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mile Batinić pojasnio je da je on privatnik više od 20 godina i da cijelo vrijeme kvalitetno surađuje s Gradom Rijekom kada je riječ o realizaciji programa iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi.


Osim njih ugovore o sufinanciranju potpisali su Marija Vičić, ravnateljica Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Crvenog križa Rijeka, Vladimir Mozetič, ravnatelj Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, Vladimir Mićović, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Daniela Orbanić, ravnateljica Ustanove za palijativnu zdravstvenu skrb – Hospicija “Marija Krucifiksa Kozulić”, Snježana Prijić-Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci, Alenka Vondra Butigan, zamjenica ravnateljice Doma za odrasle osobe “Turnić”, Davor Štimac, ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Rijeka te Sanja Borić, predstavnica Sv. Ana – Caritasovog doma za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja.


Crveni križ dobio najviše novca


Najviše sredstava, oko 2,8 milijuna kuna, izdvojeno je za projekte i programe Gradskog društva Crvenog križa Rijeka. Riječ je o financiranju pučke kuhinje, usluge smještaja i prehrane u Domu Crvenog križa Rijeka, organizacije stanovanja u nužnom smještaju, kampa za mlade Crvenog križa iz obitelji socijalnih potreba, službe traženja, edukacije učenika za pružanje prve pomoći, programa davalaštva krvi…


Dom za starije osobe Kantrida provodi projekte i programe klubova za starije osobe te pružanja usluga Pomoći u kući, za što je osigurano 815.000 kuna.


Dom zdravlja Primorsko-goranske županije dobio je oko 800.000 kuna za savjetovalište za prehranu dojenčadi, tečaj za trudnice, grupe za potporu dojenju, mobilne palijativne timove te za Centar za psihosocijalnu pomoć stradalnicima Domovinskog rata.


Grad Rijeka sufinancirat će s oko 250.000 kuna programe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a, a riječ je o izdavanju i distribuciji Narodnog zdravstvenog lista, Centra za mlade – savjetovališta otvorenih vrata, praćenje vrsta i koncentracija peluda u zraku na području grada Rijeke te trening životnih vještina.


S 200.000 kuna sufinancirat će se redovna djelatnost Hospicija »Marija Krucifiksa Kozulić«, oko 100.000 kuna osigurano je za programe Sveučilišta u Rijeci Sveučilište za treću životnu dob, te za individualno i grupno savjetovanje studenata, 70.000 kuna za program Dnevni boravak Doma za odrasle osobe Turnić i za Anti stigma program.


Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mile Batinić dobit će 65.000 kuna za Vježbe za poboljšanje psihofizičkog zdravlja kod osoba srednje i starije dobi te za projekt Kontinuirani nadzor djece i mladeži s cerebralnom paralizom i drugim oblicima tjelesne invalidnosti, KBC Rijeka 56.000 kuna za Tečaj pripreme trudnica za porod, Dnevni centar za rehabilitaciju »Slava Raškaj« 50.000 kuna za program Glazbene stimulacije za djecu oštećena sluha i govora, Medicinski fakultet 40.000 kuna za projekte Biobanke i Vježbanjem i pravilnom prehranom protiv dijabetesa i bolesti koštanog deficita, te Caritasov dom za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja »Sv. Ana« 20.000 kuna za Resocijalizaciju i doškolovanje žena žrtava obiteljskog nasilja