Poziv

Grad Bakar dijeli kompostere, broj je ograničen. Evo kako se prijaviti

Sanja Gašpert

Ilustracija / Foto Vedran Karuza

Ilustracija / Foto Vedran Karuza

U ovoj godini bit će ukupno podijeljeno 200 komposteraGrad Bakar obavještava građane s bakarskog područja o mogućnosti dobivanja na korištenje kompostera zapremnine 400 litara za kompostiranje vlastitog biootpada iz kućanstva.


U ovoj godini bit će ukupno podijeljeno 200 kompostera. Zainteresirani moraju imati prebivalište na području grada Bakra, biti obveznici plaćanja komunalne naknade na prijavljenoj adresi, ne smiju imati nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Bakru.


– Komposteri su proizvedeni od polietilena. Konstrukcija kompostera omogućuje njegovu uporabu ljeti i zimi. Jednostavno se montiraju, bez uporabe alata
. Zbog kontakta sa zemljištem i pristupa mikroorganizama, crva i gujavica posuda kompostera nema dno.


Opremljeni su bočnim vratašcima za vađenje komposta i otvorima za provjetravanje. Dimenzije kompostera su 800 x 800 x 800 mm, težina 10 kg, zapremnina 400 litara, ističu u Gradu Bakru.


Građani su pozvani da ako su zainteresirani za dodjelu kompostera i udovoljavaju uvjetima, podnesu pismene zahtjeve na adresu Grad Bakar, Bakar, Primorje 39, najkasnije do 30. travnja.


Prijave se podnose putem web- obrasca na linku na web-stranici Grada Bakra, poštom ili osobnom dostavom na Grad Bakar, Primorje 39, Bakar, e-mailom na [email protected] s naznakom “Prijava za dodjelu kompostera”.


Broj kompostera je ograničen te će se dodjela nabavljenih kompostera obavljati razmjerno broju stanovnika po naseljima na području grada Bakra, a prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva.