Senat Sveučilišta

Goran Manestar novi ravnatelj Studentskog centra Rijeka, najavio otvaranje vrtića

Ingrid Šestan Kučić

Goran Manestar

Goran Manestar

Manestar je jedan od kandidata koji do sada nije bio dio sveučilišnog sustava, već se kao magistar ekonomije bavio poduzetništvom.Jednoglasnom odlukom Upravnog vijeća i potvrdom na Senatu Sveučilišta u Rijeci za novog ravnatelja Studentskog centra izabran je Goran Manestar.


Novi ravnatelj na dužnost stupa već danas, jer dosadašnji ravnatelj, Dinko Jurjević, nakon tri uzastopna mandata odlazi u mirovinu.


Na natječaj za ravnatelja prijavila su se četiri kandidata, a Manestar je jedan od kandidata koji do sada nije bio dio sveučilišnog sustava, već se kao magistar ekonomije bavio poduzetništvom.
U svom programu rada kao prioritet ističe nastavak i povećanje aktivnosti u području suradnje sa studentima, i to na način da se Studentski centar uključi u sve aktivnosti studenata – od brucošijade, tematskih događaja, sportskih aktivnosti do povećanja sadržaja slobodnog vremena.


U planu mu je razraditi i provesti povećanje kvalitete i kvantitete studentske infrastrukture, a to se posebice odnosi na preuređenje doma »Ivan Goran Kovačić« te povećanje kapaciteta domova na prostoru kampusa izgradnjom novog paviljona, i to po mogućnosti dijelom ili većinom sredstvima Europske unije.


Dodatni prihodi


– Rekonstrukcijom studentskog naselja »Ivan Goran Kovačić« povećala bi se kvaliteta smještajnih jedinica.


Energetska učinkovitost i smanjenje ekološkog otiska, odnosno povećanje toplinske izolacije starijih objekata, optimizacija sustava grijanja i hlađenja dovela bi do ugodnijeg boravka studenata.


Kontinuirano treba raditi na izmjeni dotrajalih soba i na taj način povećavati kvalitetu smještaja. Prijaviti se na europske fondove i pratiti mogućnosti koje se otvaraju novim Nacionalnim planom oporavka i otpornosti.


Kao drugu aktivnost koju bih izdvojio je racionalizacija poslovanja Studentskog centra koja podrazumijeva maksimalno iskorištavanje svih kapaciteta.


U vremenu kada studenti ne koriste sadržaje Studentskog centra, kao što su spavaonice, restorani, sportski objekti i drugo, na taj način će se smanjiti udio fiksnih troškova na ukupno poslovanje.


Od prihoda koji se ostvari pokušat ću izradom novog pravilnika o nagrađivanju poticati djelatnike na još kvalitetniji angažman te im osigurati stabilnost u redovitim primanjima, najavljuje Manestar.


Implementacijom tih dviju mjera, kaže, pokušat će se odgovoriti na događaje koji se događaju u okruženju, kao što je smanjenje broja studenata i rast konkurencije koja nastaje osnivanjem novih sveučilišta i veleučilišta, kao i brojem postojećih.


– Kako bismo proveli te dvije mjere pokušat ću iskoristiti svoje iskustvo i kontakte da osiguram Studentskom centru dodatne prihode kroz donacije, opremu, sponzorske pakete, povećanje kvalitete usluge, iznosi Manestar.


U planu i vrtić


Njegovo je mišljenje da Centar treba imati odgovornost u odnosu na studente, te im dati institucionalnu i društvenu podršku, kao i aktivno raditi na unapređenju i razvoju studentskog standarda.


Treba raditi na ukidanju svih poteškoća koje im dodatno otežavaju studiranje, a u tom smislu najavljuje otvaranje vrtića kao oblika prihvaćanja roditeljstva tijekom studiranja kao regularne pojave te alternativnu mogućnost pomoći u studiranju.


– Također je potrebno sustavno pristupiti problemu nedostatka integracije štićenika domova za nezbrinutu djecu u obrazovni sustav i društvo.


Centar također treba biti dio sustavnog pristupa akademske zajednice prema usklađivanju studijskih programa s potrebama tržišta rada, kao i biti poveznica između studentskih projekata i inicijativa s poduzetnicima.


Nužno je poduzeti i aktivne mjere povezivanja Centra, Grada, općina i lokalnih poduzetnika s ciljem zajedničkog pristupa rješavanju potreba lokalne zajednice i studenata.


Potrebno je poticati studente za primjenu njihovih inovativnih ideja, kao i aktivno ih povezati s potencijalnim industrijskim partnerima.


Cilj našega rada bit će održivi razvoj Centra kroz suradnju sa zajednicom i u pitanjima očuvanja okoliša i zaštite prirodnih resursa, izgradnji boljeg društva i potrebnoj većoj brizi za zajednicu kroz kreiranje posebnih usluga, ugovaranjem poslovnih suradnji te organiziranjem edukativnih radionica i projekata čiji su krajnji korisnici studenti, ali i drugi pojedinci i društvo u cjelini, zaključuje Manestar.


Potvrđen izbor triju dekana


Na sjednici Senata potvrđen je i izbor tri nova dekana riječkog Sveučilišta, a riječ je o izv. prof. dr. Darku Lončariću koji od listopada preuzima dužnost dekana Učiteljskog fakulteta, prof. dr. Ladi Kranjčeviću koji će s novom akademskom godinom preuzeti dužnost dekana Tehničkog fakulteta te o izv. prof. art. Hrvoju Urumoviću koji je izabran za dekana Akademije primijenjenih umjetnosti te će također dužnost preuzeti u listopadu.


Članovi Senata prihvatili su i prijedlog odluke o dodjeli priznanja počasni profesor (honoris professor) prof. dr. Philipu Kitcheru.


Profesor Kitcher istaknuti je britanski filozof koji je više od 20 godina radio kao profesor na Sveučilištu Columbia, gdje mu je 2020. godine dodijeljena titula John Dewey Professor Emeritus of Philosophy.


Njegov međunarodni ugled vidljiv je u širenju granica znanosti i filozofije te suradnji s brojnim institucijama iz svijeta, među kojima je i Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci.