Gradonačelnik

Filipović odlučio: Rastu plaće svima u riječkim gradskim tvrtkama i upravi, evo i koliko

Damir Cupać

Marko Filipović / Foto Vedran Karuza

Marko Filipović / Foto Vedran Karuza

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od oko 440 milijuna kuna i veći su za 26,9 milijuna kuna ili 6,5 posto u odnosu na dosadašnji plan.Prvi put nakon više od 10 godina plaće zaposlenih u riječkoj gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika porast će, što je rezultat kolektivnih pregovora koji su vođeni na razini gradske uprave, ali i s ustanovama kojima je osnivač Grad Rijeka.


Da će tome zaista biti tako, potvrdio je gradonačelnik Marko Filipović koji je predložio prvi ovogodišnji rebalans proračuna.


On je optimistično poručio da je tijekom kolektivnih pregovora koji nisu bili lagani postignut dogovor koji kuću gradi.
Koliko će točno plaće rasti, u ovom je trenutku teško reći, ali očekuje se vrlo brzo potpisivanje novog kolektivnog ugovora pa će biti poznati iznosi, ali vjerojatno je riječ o povećanju plaća za više od 5 posto.


Osnovice i koeficijenti


Osnovica za obračun plaće utvrđena je Odlukom o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Gradu Rijeci koju je donio gradonačelnik 2. svibnja ove godine, u visini od 4.984,62 kuna bruto.


Navedena osnovica primjenjivat će se od plaće za svibanj, koja se isplaćuje u lipnju ove godine. Tom odlukom uvećana je za pet posto dosadašnja osnovica za obračun plaće, 4.747,26 kuna bruto, koja se primjenjivala još od 2010. godine pa do plaće za travanj ove godine.


Gradonačelnik Filipović proslijedio je Gradskom vijeću na usvajanje i novu Odluku o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada kojom predlaže vraćanje koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika na koeficijente iz 2010. godine, odnosno, čak i manje za najviše vrednovana radna mjesta kod kojih je umanjenje 2014. godine bilo 13,86 posto.


Filipović predlaže uvećanje koeficijenata u rasponu od 2,73 do 7,92 posto.


Prema prvom rebalansu, rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od oko 440 milijuna kuna i veći su za 26,9 milijuna kuna ili 6,5 posto u odnosu na dosadašnji plan.


– Na povećanje rashoda za zaposlene utječe povećanje plaća zaposlenih te ostalih materijalnih prava za zaposlene sukladno izmjenama kolektivnih ugovora, odnosno pravilnika o radu.


Planiraju se i isplate plaća po osnovi sudskih presuda. Zbog povećanja kapaciteta Dječjih vrtića Grada Rijeke uređenjem prostora na Baredicama i na Kampusu, planira se zapošljavanje potrebnih djelatnika za rad u novim odgojnim skupinama od 1. rujna 2022.


Također, u Dječjim vrtićima Rijeke su zaposlene spremačice koje su s radom započele sredinom ožujka, odnosno početkom travnja ove godine, s obzirom da se više ne ugovara usluga čišćenja s vanjskim dobavljačima.


Od ukupnih rashoda za zaposlene, iznos od 76 milijuna kuna (17 posto) se odnosi na rashode za zaposlene u gradskoj upravi, dok se iznos od 363,5 milijuna kuna (83 posto) odnosi na rashode za zaposlene kod proračunskih korisnika, naveli su u Odjelu gradske uprave za financije.


Ozbiljni problemi


Prijedlogom prvog rebalansa proračuna za 2022. godinu o kojem će raspravljati Gradsko vijeće, predlažu se prihodi i primici u iznosu od 1,3 milijarde kuna, što predstavlja povećanje za 89,4 milijuna kuna ili 7,3 posto, a rashodi i izdaci u iznosu 1,297.500.000 kuna, što predstavlja povećanje za 93,9 milijuna kuna ili 7,8 posto.


– Na prihodnoj strani proračuna najznačajnija promjena je na stavci prihoda od poreza na dohodak, kod kojih se predlaže povećanje sukladno ostvarenju u dosadašnjem dijelu godine i procjeni ostvarenja do kraja 2022. godine.


Značajno je povećanje na stavkama materijalnih rashoda kod proračuna i proračunskih korisnika zbog rasta cijena električne energije, plina i ostalih energenata.


Ako se ne bi osigurala potrebna dodatna sredstva, to bi prouzročilo ozbiljne probleme u funkcioniranju čitavog sustava, od javne rasvjete do redovnog poslovanja u svim objektima Grada i proračunskih korisnika, kazao je riječki gradonačelnik Marko Filipović.


Povećanje bilježe i ostale stavke materijalnih rashoda koje obuhvaćaju troškove za redovno poslovanje i programske aktivnosti kod proračuna i proračunskih korisnika, zbog rastuće inflacije koja se odražava kroz rast cijena brojnih proizvoda i usluga.


– Povećanje rashoda za zaposlene u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika je rezultat rasta plaća i ostalih materijalnih prava, sukladno izmjenama kolektivnih ugovora, odnosno pravilnika o radu.


Ovim rebalansom se usklađuju plaće i materijalna prava za one kod kojih su kolektivni pregovori završeni – Dječji vrtići, JVP, gradska uprava te kod proračunskih korisnika Dom mladih, Dječji dom Tić i Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, dok će se kod ustanova u kulturi navedeno uskladiti naknadno kad kolektivno pregovaranje završi.


Povećanje kod osnovnih škola je sukladno donesenom kolektivnom ugovoru za javne službe na razini države, također i kod PB Lopača sukladno povećanju plaća u državnim i javnim službama, pojasnio je Filipović.


Autotrolej i socijala


Povećat će se i rashodi koji se odnose na naknade za prijevoz djelatnika u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika zbog rasta cijene usluge javnog prijevoza KD-a Autotrolej, a zbog toga se povećava i stavka rashoda koja se odnosi na sufinanciranje studentskih karata i stavka unutar Socijalnog programa koja se odnosi na podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza.


– Do povećanja na više stavki rashoda unutar Socijalnog programa dolazi zbog utjeca rasta cijena energenata, namirnica… Bilježimo i povećanje troškova poslovanja i troškova za redovan rad objekata kojima upravlja Rijeka sport.


Planiramo povećanje na stavci sufinanciranja privatnih vrtića sukladno izvršenju prethodne godine i broju upisane djece.


Prvim rebalansom usklađuju se i uključuju u proračun sredstva prenesenog viška prihoda i planiranje pokrića manjka iz prethodnog razdoblja, kod proračuna i proračunskih korisnika, pojasnio je gradonačelnik Filipović koji je uvjeren da nije riječ o zadnjem rebalansu jer je situacija prilično dinamična.