Imovina

Filipović iskoristio diskrecijsko pravo i zaslužnim građanima dodijelio dva stana. Najamnina povećana – sto posto

Damir Cupać

Foto S. Drechsler

Foto S. Drechsler

Iako je u godinu i pol mandata gradonačelnik dodijelio tek dva stana, istovremeno je svim korisnicima iz kategorije »zaslužnih za Grad Rijeku« najamnina stanova povećana za sto postoRIJEKA – Gradonačelnik Marko Filipović u godinu i pol dana obavljanja mandata dodijelio je dva stana u najam osobama zaslužnim za Grad Rijeku, a riječ je o profesoru Ivanu Lupiću i Micheleu Pastorinuju, prvaku HNK-a »Ivana pl. Zajca«.


Gradska odluka


Prema gradskoj odluci, dodjela stanova u najam obavlja se u pravilu temeljem redoslijeda utvrđenog Listom prioriteta za davanje stanova u najam. Ta se Lista utvrđuje po osnovi socijalnih uvjeta i mjerila.


Izuzetno, stan odnosno stambeni prostor može se dati u najam izvan Liste prioriteta, u situacijama propisanim člankom 64. stavkom 1. Odluke, a između ostalih i slučaju predviđenom točkom 4 navedenog članka odnosno: osobama koje su zaposlene u oblasti zdravstva, kulture, športa, visokog školstva, pravosuđa i policije, čiji su priznati rezultati rada značajni za Grad, ako se ocijeni da će svojim radom pridonijeti razvoju Grada ili ako su te osobe od izuzetnog značaja za funkcioniranje djelatnosti u kojoj su zaposleni.
– Ovi stanovi daju se u najam na osnovu odluke gradonačelnika, a godišnje je po toj osnovi moguće dodijeliti najviše 10 stanova, pojašnjavaju u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom.


Lista prioriteta za davanje stanova u najam formira se temeljem socijalnih uvjeta, primjenom socijalnih kriterija. Jedan od tih kriterija je visina prihoda podnositelja zahtjeva i članova njegovog obiteljskog domaćinstva, a koji ne smiju prelaziti određeni cenzus propisan gradskom odlukom da bi se ostvarilo pravo na uvrštenje na Listu i u konačnici na dodjelu stana u najam.


– Uvrštenje na Listu za najam ne osigurava i dodjelu stana u najam svim uvrštenima na listu. Naime, stanovi se temeljem redoslijeda uvrštenosti na listu dodjeljuju ovisno o njihovoj raspoloživosti. Godišnje se po listi dodijeli u najam prosječno 13 stanova. Prilikom formiranja Liste prioriteta 1. siječnja 2018. godine na istu je bilo uvršteno 668 osoba/obitelji, a trenutno ih se na listi nalazi 566. Lista vrijedi do 31. prosinca 2023. godine, navode u Gradu Rijeci.


Budući da osobe kojima se stan dodjeljuje odlukom gradonačelnika zbog zasluga nikako nisu u istoj socijalnoj kategoriji s građanima koji su na Listi prioriteta, gradonačelnik Marko Filipović donio je odluku da se poveća cijena najma gradskog stana za prvu kategoriju za sto posto.


Dvostruko više


– Tom je odlukom visina slobodno ugovorene najamnine za stanove dodijeljene osobama koje su zaposlene u oblasti zdravstva, kulture, športa, visokog školstva, pravosuđa i policije, čiji su priznati rezultati rada značajni za Grad, ako se ocijeni da će svojim radom pridonijeti razvoju Grada ili ako su te osobe od izuzetnog značaja za funkcioniranje djelatnosti u kojoj su zaposleni, utvrđena u dvostruko većem iznosu u odnosu na najamninu koju plaćaju osobe koje su stan dobile u najam temeljem Liste prioriteta.


Tako je cijena najma četvornog metra koji je dodijeljen na temelju članka 64. stavka 1. točke 4 – 33,38 kuna po kvadratu, za stambeni prostor 14,66 kuna po kvadratu i za stan druge kategorije 19,52 kune po kvadratu. Slobodno ugovorenu najamninu plaćaju korisnici 1.164 stana, od čega njih 43 plaća slobodno ugovorenu najamninu u iznosu od 33,38 kuna po kvadratu, dok je zaštićenih najmoprimaca 264, naveli su u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom.