(Pre)radikalno rješenje

Fakultet u Iki dvije godine neće moći upisivati nove studente?

Aneli Dragojević Mijatović

Idućih dana ministru ćemo uputiti primjedbu, kaže prof. dr. Jože Perić dodajući kako nije uzet u obzir ogroman napor koji Fakultet ulaže glede upisnih kvota i brojnosti kadraRIJEKA Agencija za znanost i visoko školstvo preporučila je resornom ministru Radovanu Fuchsu da se Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji u naredne dvije godine uskrati upis novih studenata. Također, predloženo je da se Fakultetu uskrati i dopusnica za izvođenje studijskih programa u Zaboku. Razlog je u premalom broju nastavnika u odnosu na broj studenata što prema mišljenju Agencije utječe na kvalitetu nastave. Dekan Fakulteta prof.dr. Jože Perić također je upoznat s dotičnim prijedlogom, kaže kako ga je iznenadio stupanj njegove radikalnosti, međutim, ističe, ništa još nije gotovo, prijedlog sada ide ministru koji o tome odlučuje, no određene korake poduzet će i sam Fakultet. 


Smanjene upisne kvote


– U idućih nekoliko dana ministru ćemo uputiti obrazloženje i ozbiljnu primjedbu na ovakav prijedlog jer ispada da se njime prije svega zanemaruje povijest, budući da su dotične kvote odobravane deset godina zaredom, a sada odjedamput više nisu zadovoljavajuće. Osim toga, očito se nije uzeo u obzir ogroman napor koji smo mi sami na Fakultetu uložili glede upisnih kvota i brojnosti kadra. I sami smo naime svjesni problema koje Agencija navodi te je proces kojim ih nastojimo riješiti intenzivno prisutan na našem Fakultetu, ističe Perić. U prilog tome navodi kako je Fakultet u zadnje dvije godine samoinicijativno upisne kvote smanjio za 20 posto pa se umjesto ranijih tisuću sada upisuje oko 780 studenata. Drugo, napominje Perić, broj studenata na našem fakultetu i inače opada zbog pooštrenih uvjeta studiranja koje smo sami inicirali, te se s ranijih 5.100 smanjio na 4.600 studenata, od čega je 400-tinjak apsolvenata. Treće, tumači, broj studenata povećan je za nešto manje od 400 po osnovi otvaranja diplomskih studija, kojih ranije nije bilo, a na što Fakultet, naravno, ne može utjecati. 


 Vlastiti kadrovi


– Što se tiče brojnosti kadra, tu su uloženi posebno veliki napori, pa smo tako krajem prošle i početkom ove godine dobili pet novih nastavnika iz vlastitih redova, troje asistenata ima uvjete da odmah ide u zvanje docenta, a na prijelazu pak iz ove u iduću godinu šest bi asistenata trebalo doktorirati. Nadalje, mi smo vjerojatno jedini u Hrvatskoj koji smo, svjesni problema, u zadnje dvije godine zaposlili desetak asistenata na teret vlastitih sredstava, pa je tako trenutno 19 naših asistenata na doktorskim studijima, tumači Perić, dodajući da je Fakultet usvojio i novi program nastave, prema kojem se ukida stručni studij, što znači da se znatno smanjuje opterećenje i po toj osnovi.