Objavili poziv

DV Čavlić upisuje djecu u program predškole

Sanja Gašpert

Foto arhiva NL

Foto arhiva NLUpravno vijeće Dječjeg vrtića Čavlić objavilo je javni poziv za upis djece u program predškole u pedagoškoj godini 2023./2024., namijenjen djeci koja nisu polaznici redovitog programa DV Čavlić, a poziv se odnosi na djecu rođenu od 1. travnja 2017. do 31. ožujka 2018. godine.


Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, podsjećaju u DV Čavlić. Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju: presliku izvatka iz matice rođenih ili presliku rodnog lista djeteta (neovisno o datumu izdavanja), presliku osobnih iskaznica roditelja/skrbnika i djeteta ili uvjerenja o prebivalištu za roditelje/skrbnike i dijete, potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u program predškole dječjeg vrtića, nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb – za djecu s teškoćama u razvoju, kao i rješenje o odgodi upisa u prvi razred osnovne škole, za djecu kojima je odgođen polazak u prvi razred.


Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od 11. do 15. prosinca putem mail adrese [email protected] ili osobno na adresi Dječji vrtić Čavlić Čavja 49, 51219 Čavle. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravi vrtića na broj telefona 051/425-552.
Program predškole bit će organiziran u skladu s pravilnikom o sadržaju i trajanju programa predškole i broju prijavljene djece.


O svim aktivnostima vezanim za organizaciju predškole, roditelji/skrbnici bit će pravovremeno obaviješteni putem mrežne stranice Dječjeg vrtića Čavlić. Zahtjev za upis djeteta u program predškole Dječjeg vrtića može se preuzeti na internetskoj stranici u kategoriji Upisa.