Naličje spektakla

Državna komisija: Rijeka 2020 povrijedila postupak javne nabave

Orjana Antešić

Nakon spektakularnog otvorenja i fešte u riječkoj luci, Rijeci su ostali ne baš bezazleni pravni repovi / Arhiva NL

Nakon spektakularnog otvorenja i fešte u riječkoj luci, Rijeci su ostali ne baš bezazleni pravni repovi / Arhiva NL

Državna komisija prihvatila je žalbu tvrtke Eldra iz Bregane i poništila odabir novosadske tvrtke Studio Berar rental, jer »Rijeka 2020« nije dostavila dokaz da novosadska tvrtka nema u Hrvatskoj dugove po osnovi poreznih i obveza za mirovinsko i zdravstvenoRIJEKA  Još se sliježe prašina oko programa svečanog otvaranja EPK-a u riječkoj luci. I dok polemike oko prikazanog polako gazi vrijeme, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) ovih je dana donijela odluku kojom se poništava odabir Studija Berar rental iz Novog Sada od kojeg je Rijeka 2020 unajmila pozornicu i audiovizualnu opremu za veliki spektakl u luci.


Sama po sebi, ovakva odluka Komisije nije ništa neuobičajeno, ovo državno tijelo donosi ih, praktički, na dnevnoj bazi, međutim, u slučaju riječkog otvaranja EPK-a dogodila se post festum, nakon što je posao odrađen. Ne, nisu u Rijeka 2020 ništa odradili na svoju ruku, imali su dozvolu te iste Komisije da mogu sklopiti ugovor, ali priča je svakako zanimljiva jer ima svoju povijest, kako je do ovog uopće došlo te, naravno, veliko pitanje koje se otvorilo – a što sada?


Štorija oko pozornice i audiovizuala za svečano otvorenje počinje zadnjeg dana listopada prošle godine, kada se u oglasniku javne nabave objavljuje poziv na nadmetanje za najam pozornice i audiovizualne opreme za program službenog otvaranja Rijeka – EPK. U Rijeka 2020, tvrtki koja je zadužena za provedbu projekta EPK procijenili su vrijednost nabave na 1,6 milijuna kuna. Natječaj je bio otvoren 15 dana i javila su se tri ponuđača – već spomenuti Studio Berar rental iz Novog Sada, tvrtka Eldra iz Bregane i zagrebačka Ivas grupa. Ponude su otvorene 15. studenoga u 12 sati, a sam postupak ocjenjivanja i odabira trajao je do 16. prosinca. Ivas grupa, koja je cjenovno bila najjeftinija, ispada iz igre jer je šesteročlano povjerenstvo u Rijeka 2020 došlo do zaključka da nisu zadovoljili tehničke i stručne uvjete, pa je odbijena kao nepravilna i neprihvatljiva.


Iskoristili Zakon
U pripetavanju tako ostaju Studio Berar i Eldra, a kriterij odabira bila je ekonomski najprihvatljiva ponuda što je u ovom slučaju značilo da je 50 posto bodova nosila sama cijena, a drugih 50 posto specifično iskustvo tima stručnjaka. Ponuda Eldre bila je jeftinija jer su traženu uslugu i opremu nudili za 1.480.000 milijuna kuna, dok je ona Studija Berar rental bila na 1.568.800 kuna, bez PDV-a. Međutim, kod ocjenjivanja specifičnog iskustva tima stručnjaka Novosađani su dobili više bodova, tako da je konačni »score« završio na 92,17 boda u korist Studija Berar, dok se ponuda Eldre zaustavila na 89 bodova. Za povjerenstvo za ocjenjivanje ponuda u Rijeka 2020. dileme nije bilo – odluka je da se odabire Studio Berar rental.


Ne lezi vraže, Eldra u propisanom zakonskom roku ulaže žalbu i stvari se odjednom počinju jako, jako komplicirati. Već je kraj prosinca, 1. veljače je tu, na vratima i u pitanje dolazi cijela svečanost u riječkoj luci. Čak i da se žalbeni postupak ekstra ubrza, opet sve kasni i sve dolazi u pitanje. Zato su iz Rijeka 2020. koristili zakonsku mogućnost i, pozivajući se na članak 423. Zakona o javnoj nabavi, idu s hitnim zahtjevom prema DKOM-u da im se odobri nastavak postupka i sklapanje ugovora o javnoj nabavi. Kao i kod svakog izuzeća, tako i za javnu nabavu, striktno su definirani kriteriji temeljem kojih se ovakav ustupak može napraviti. U Rijeka 2020 pozvali su se na većinu njih; da će zbog izjavljene žalbe nastati šteta koja je nesrazmjerna vrijednosti javne nabave, apelirali su i na zaštitu javnog interesa, kao i samu žurnost nabave, sve »pod kišobranom« EPK-a i značaja koji taj projekt ima za Rijeku, Primorsko-goransku županiju, Hrvatsku i Europu.Ljude u Rijeka 2020 pitali smo i za glasine prema kojima se prije raspisivanja samog natječaja išlo s preliminarnim pozivom prema potencijalnim ponuditeljima u kojem se, navodno, već tada koristio materijal i specifikacija od Studija Berar rental.– Nije točno. Podlogu i specifikaciju za ovaj natječaj najma pozornice s krovom i audiovizualne opreme, kao i za natječaj za najam, montažu i demontažu svjetlosnih i prostornih instalacija je radila tvrtka Odličan Hrčak iz Beograda koja je izabrana temeljem prvotno navedenog natječaja za Usluge planiranja i provedbe kreativne i izvršne produkcije Otvaranja. Produkcijski tim Rijeke 2020 je s ciljem istraživanja tržišta na više adresa mailom poslao podlogu za pripremu natječaja u svrhu planiranja nabave. Naime, prema Zakonu o javnoj nabavi naručitelj smije tražiti savjet neovisnih stručnjaka ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, odgovor je iz Rijeka 2020.


Vremenski škripac


Državna komisija za kontrolu javne nabave ocijenila je zahtjev iz Rijeka 2020 osnovanim i u roku dva dana, 2. siječnja, dobili su traženo odobrenje da mogu sklopiti ugovor s odabranim ponuditeljem, uz napomenu kako to ne prejudicira odluku Komisije u žalbenom postupku koji ide svojim normalnim tijekom.


Prvo pitanje koje nam se nametnulo, kada smo krenuli tražiti očitovanje iz Rijeka 2020, bilo je zašto se uopće dopustilo doći u vremenski škripac, odnosno zašto se natječaj za ovu javnu nabavu u vrijednosti od gotovo 1,6 milijuna kuna nije realizirao ranije, pogotovo stoga što se uvijek mora računati s mogućnošću da se netko od nezadovoljnih ponuđača žali.


Evo što smo dobili kao njihov integralni odgovor.


– Natječaj za nabavu pozornice i audiovizualne opreme raspisan je nakon nabave Usluge planiranja i provedbe kreativne i izvršne produkcije Otvaranja kojom se, između ostalog, tražila priprema dokumentacije za daljnje nabave za otvorenje, uključivo i ovu nabavu o kojoj je riječ. Za Usluge planiranja i provedbe kreativne i izvršne produkcije izabrana je tvrtka Odličan Hrčak iz Beograda koja je radila pripremu dokumentacije, podlogu i specifikacije za natječaj za nabavu pozornice i audiovizualne opreme, kao i podloge za natječaj za svjetlosne instalacije. Prvi je natječaj raspisan u kolovozu s rokom dostave ponuda 22. kolovoza 2019. Sredinom rujna odabran je ponuditelj čiji je zadatak bio priprema dokumentacije za ostale natječaje vezane za otvorenje.​Zahtjevi za nastavak postupka javne nabave dok traje žalbeni postupak pred DKOM-om prilično su rijetki jer su strogi i sami kriteriji temeljem kojih se takav jedan zahtjev može postaviti. U izvješću o radu ove državne Komisije za 2018. godinu može se pronaći podatak da je u oko 1.100 predmeta koje su zaprimili te godine, bilo 19 takvih zahtjeva, a odobrena su tek u dva slučaja.Ponovna procjena


Krajem rujna raspisan je natječaj za Najam, montažu i demontažu svjetlosnih i prostornih instalacija za otvaranje, a krajem listopada onaj za Najam pozornice s krovom i audiovizualne opreme za program službenog otvaranja za koji postavljate upit. Dakle, sve je provedeno sukladno planu i realnim rokovima za izradu i provedbu javne nabave sukladne Zakonu i dobroj poslovnoj praksi, tvrde u Rijeka 2020.


Međutim, mi i dalje ne znamo odgovor zašto u Rijeka 2020, očito, nimalo nisu vodili računa da bi se netko od ponuđača mogao žaliti. I da će pritom još i uspjeti.Rijeka 2020 odlukom Komisije mora Eldri nadoknaditi troškove žalbenog postupka u iznosu od 25.000 kuna. Nije neka drama, ali tek ostaje za vidjeti kako će se ovo zapetljano klupko sada razmrsiti. Formalno pravno, odlukom o poništenju odabira ponuđačka Komisija je vratila predmet na ponovno postupanje. Prema onom kako su se očitovali iz Rijeka 2020 ispada da će se stvar lako zagladiti.


Ivas grupa »pala« je na stručnoj spremi ponuđenog tima jer se u uvjetima natječaja tražilo da koordinator cijelog projekta može biti osoba s minimalno srednjom stručnom spremom, dok se za voditelje video, tonske i produkcije rasvjete zahtijevalo da moraju imati barem višu ili visoku stručnu spremu. Ivasov tim je za voditelje video- produkcije i rasvjete originalno nominirao osobe sa srednjom stručnom spremom. Kod poziva za upotpunjavanje ponuda, iz Ivas grupe predložili su nove ljude, s traženim kvalifikacijama, međutim, povjerenstvo u Rijeka 2020 utvrdilo je da bi to bilo suprotno Zakonu o javnoj nabavi, odnosno da je time izmijenio svoju ponudu u dijelu kriterija za odabir ponude nakon isteka roka za dostavu ponuda. Bez obzira na to što je ponuda Ivasa diskvalificirana iz daljnjeg postupka, vrijedi spomenuti da su s ponuđenom cijenom od 1.284.910 kuna bez PDV-a bili najjeftiniji, što je vidljivo i iz zapisnika o javnom otvaranju ponuda.– Žalbu Eldre na nabavljenu opremu DKOM je odbacio, a to je svojevrsni meritum natječaja. Što se tiče bodovanja stručnjaka, to je Rijeka 2020 već u odgovoru na žalbu pojasnila i, prema uputi DKOM-a, bit će uvršteno u zapisnik. Dakle, DKOM je predmet vratio na ponovno ocjenjivanje Rijeci 2020 što znači da će Rijeka 2020 ponovo procijeniti ponude sukladno navodima iz Rješenja o žalbi, odnosno sukladno pravnom shvaćanju i primjedbama, odnosno uputama Državne komisije, stoji u njihovom odgovoru.


Ima li dugova?


No, je li baš tako jednostavno? U žalbenim postupcima javne nabave ne ocjenjuje se što je meritum nekog natječaja, na što se pozivaju iz Rijeka 2020. Nadalje, činjenica je da je Komisija po dva osnova uvažila žalbu Eldre.«Bode oči« i da je sama Komisija postupajući po službenoj dužnosti utvrdila »osobito bitne povrede«, kako to oni klasificiraju, u ovom postupku javne nabave. Radi se o tome da je odabrani ponuditelj, u ovom slučaju Studio Berar rental, dostavio potvrdu o podmirenim poreznim i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje Republike Srbije, a nije dostavio dokaz o nepostojanju osnova za isključenje gospodarskog subjekta zbog nepodmirenih obveza plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj. Komisija tako smatra da je »naručitelj tu okolnost bio dužan utvrditi sukladno članku 252. stavku 1. točki 2. ZJN 2016 s obzirom na to da se radi o gospodarskom subjektu koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, a kako je i propisano u točki 3.1.2. dokumentacije o nabavi.«


– Slijedom navedenog, po ocjeni ovog tijela, a sukladno raspoloživoj dokumentaciji predmetnog postupka javne nabave, naručitelj nije mogao utvrditi da ne postoje osnove za isključenje odabranog ponuditelja iz točke 3.1.2. dokumentacije o nabavi, odnosno u smislu odredbe članka 252. ZJN 2016, a na koju okolnost ovo državno tijelo pazi po službenoj dužnosti te opisano postupanje naručitelja predstavlja osobito bitnu povredu postupka javne nabave iz članka 404. stavka 2. točke 5. ZJN 2016.«, zaključuje se u odluci Komisije za kontrolu postupaka javne nabave.