pokušaj »čišćenja« nekretnine

Država preuzela devastirani autokamp Preluk: Traže od vlasnika da hitno uklone 29 ilegalnih kamp prikolica

Marinko Glavan

SNIMIO: SERGEJ DRECHSLER

SNIMIO: SERGEJ DRECHSLER

Ukloniti treba 29 kamp prikolica, dva kontejnera i dva kioska, koji su tamo bez valjane pravne osnove propisane ZakonomRIJEKA – Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je Zaključak o pokretanju postupka u predmetu bivšeg autokampa Preluk u Rijeci, kojim poziva nepoznate korisnike tog dijela pomorskog dobra da se jave Ministarstvu i podnesu zahtjev za dobrovoljnim uklanjanjem ukupno 29 kamp prikolica, dva kontejnera i dva kioska, koje su tamo smjestili, kako navode iz Ministarstva, bez valjane pravne osnove propisane Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.


– Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ovom javnom objavom poziva sve nepoznate korisnike s dokazom o vlasništvu ili drugom pravu nad kamp prikolicama i ostalim pokretninama da se jave u roku od 30 dana od objave ovoga Zaključka sa zahtjevom za dobrovoljnim uklanjanjem i odvozom predmetnih pokretnina.


Ukoliko se nepoznati korisnici ne jave u propisanom u roku i ne podnesu odgovarajući zahtjev, utoliko će Ministarstvo po službenoj dužnosti odrediti privremenog zastupnika sukladno članku 34. Zakona o upravnom postupku, stoji u objavi Ministarstva.
Detaljne informacije o objavi moguće je pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te u Narodnim novinama br. 108/20, oglasni dio.


Kamp na Preluku već je duže vrijeme devastiran i izvan funkcije, a vlasništvo nad zemljištem još je u proljeće prošle godine preuzela država nakon što se kampom godinama, na više nego dvojbenim osnovama, koristila tvrtka Agens.


SNIMIO: SERGEJ DRECHSLER


Vlasništvo je prvo preuzelo Ministarstvo državne imovine, a zatim, kako je riječ o pomorskom dobru, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Ovaj iznimno vrijedan prostor smješten na atraktivnoj lokaciji između luksuznog design hotela Navis s jedne i novog Hilton Costabella Beach&Spa resorta, jedne od najvećih investicija u turizmu na Jadranu, s druge strane, pruža savršen pogled na Riječki zaljev, Volosko i Opatiju, no u stvarnosti je riječ o iznimno zapuštenom priobalnom pojasu koji izgleda više kao smetlište nego pristup moru s jedne od najatraktivnijih gradskih lokacija.


Za preuzimanje preostalih kamp kućica i ostale opreme u kampu, bolje rečeno onoga što je od njih još preostalo, prošle su godine u suradnji s Gradom Rijeka organizirana dva kruga poziva vlasnicima, od kojih je dobar dio iz Slovenije, no ti su pozivi ostali uglavnom bez odaziva. Hoće li i ovaj najnoviji uroditi plodom, znat će se u roku od trideset dana, koliki je rok za uklanjanje preostalih kamp kućica.