Višegodišnje promišljanje

Nova znanstvena monografija Učiteljskog fakulteta: Djeci je prirodnije i lakše učiti uz pokret

Ingrid Šestan Kučić

Lidija Vujičić / Foto Sergej Drechsler

Lidija Vujičić / Foto Sergej Drechsler

Znanstvena monografija »Integrirano učenje uz pokret u ustanovama ranog odgoja« govori o novom smjeru pristupu integriranom učenju djece u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju»Integrirano učenje uz pokret u ustanovama ranog odgoja« naziv je znanstvene monografije čiji su autori prof. dr. Lidija Vujičić i doc. dr. Vilko Petrić, a izdavač Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci.


Znanstvena monografija rezultat je višegodišnjega zajedničkog promišljanja autora unutar istoimenoga istraživačkog projekta koji je započeo 2017. u okviru Centra za istraživanje djetinjstva, ustrojbene jedinice Učiteljskoga fakulteta u Rijeci.


Novi smjer


Zajednički istraživački rad bio je i pokretač prijave znanstvenoga projekta pod naslovom »Uspostavljanje sustava za praćenje tjelesne aktivnosti suvremenom tehnologijom u ustanovama ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja« koje financira Sveučilište u Rijeci.
Integrirano učenje uz pokret predstavlja teoriju proizašlu iz prakse i otvara novi smjer u pristupu integriranom učenju djece i općenito razvoju odgojno-obrazovnog procesa u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju. Autori su knjigu generalno podijelili u tri poglavlja.


Prva dva predstavljaju teorijski okvir i polazišta integriranog učenja uz pokret, a potkrijepljeni su pregledom znanstvenih istraživanja i konkretnim praktičnim primjerima iz neposrednog odgojno-obrazovnog procesa.U trećem su poglavlju predstavljeni znanstveni članci vezani uz vrednovanje teorije integriranog učenja uz pokret tijekom odgojno-obrazovnog procesa, koji su objavljeni u eminentnim međunarodnim znanstvenim knjigama, časopisima i zbornicima radova indeksiranima u vrijednim svjetskim znanstvenim bazama.


Članci predstavljaju kronologiju razvoja, odnosno proces utemeljenja teorije integriranog učenja uz pokret u određenom razdoblju.


Djeci je prirodno u svakoj situaciji tražiti pokret koji je nezaobilazan dio integriranog učenja, što osigurava njihov cjeloviti razvoj i veću kvalitetu života. Integrirano učenje uz pokret spada u najkvalitetnije pristupe neposrednog rada u svakodnevnom odgojno-obrazovnom procesu.


Lidija Vujičić je redovita profesorica Učiteljskog fakulteta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje pedagogija. Pedagoginja u dječjem vrtiću, viša savjetnica za predškolski odgoj, sveučilišna profesorica.


Suautorica je suvremene koncepcije prvog sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija za obrazovanje odgajatelja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju u Hrvatskoj. Sudjelovala je kao istraživačica u nekoliko znanstvenih projekata te je objavila niz znanstvenih radova i knjiga.


Kineziološka edukacija


Vilko Petrić je docent na Učiteljskom fakultetu u Rijeci, a na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu završio je diplomski studij Kineziologije i znanstveni poslijediplomski doktorski studij Kineziologije.


 Tijekom petnaest godina radnog staža, stekao je radno iskustvo u cijeloj vertikali odgojno-obrazovnog sustava te se specijalizirao u znanstvenoj grani kineziološke edukacije, odnosno za kineziologiju u odgojno-obrazovnom sustavu.


Upravo je iz tog područja do sada objavio udžbenik, više poglavlja u međunarodnim znanstvenim knjigama te gotovo stotinu znanstvenih članaka u renomiranim svjetskim znanstvenim časopisima.


Višegodišnji je suradnik Ministarstva znanosti i obrazovanja te redoviti član radnih skupina za izradu Nacionalnog kurikuluma i kurikuluma nastavnog predmeta Tjelesna i zdravstvena kultura.