Svečanost

Diplome u Rijeci dobili novi prvostupnici i magistri informatike

Ingrid Šestan Kučić

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran Karuza

Svečanost je vodila prorektorica za studije, studente i osiguravanje kvalitete Sveučilišta prof. dr. Marta Žuvić. Laureate je u stečena zvanja promovirala dekanica izv. prof. dr. Marina Ivašić KosRIJEKA – Na Fakultetu informatike i digitalnih tehnologija održana je svečana promocija prvostupnika i magistara informatike.


Prvostupnici


Svečanost je predvodila prorektorica za studije, studente i osiguravanje kvalitete Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Marta Žuvić, a laureate u stečena zvanja promovirala je dekanica Fakulteta, izv. prof. dr. Marina Ivašić Kos.


Promovirano je 47 prvostupnika te 39 magistara informatike, a zvanje sveučilišni prvostupnik informatike stekli su:
Erik Bašić, Adrian Broznić, Karlo Calvi, Luka Cindrić, Filip Čulina, Luka Ćavar, Markus Dobrinić, Mia Doričić, Ana Fabac, Dominik Frković, Luka Galović, Patrik Goršić, Petra Gruden, Erik Jermaniš, Dina Jorgić, Ivan Jurman, Lina Kezele, Dominik Kinkela, Armin Krivičić, Sven Kučina, Valentin Kuharić, Andrej Kujac, Izabela Lesac, Iva Magdić, Mia Markanović, Korina Miljanić, Ivan Modrić, Vedran Orešković, Mihael Pavlaković, Andrija Poleksić, Đino Prenc, Barbara Puljak, Marko Roža, Ana Sobotinčić, Ana Stilinović-Dimitrijević, Paulina Svetić, Dino Šarković, Bruno Šavor, Krunoslav Šimunčić, Viktor Škifić, Pavao Šogorić, Ladislav Štefanić, Antonela Troha, Lea Udovičić, Ivan Vinski, Marko Zoretić i Duje Zovko.


Magistri


Zvanje magistar informatike stekli su:


Dino Aljević, Dorian Beli, Mihaela Blašković, Tamara Blažević, Antonio Boban, Antonio Brčić, Nola Čumlievski, Vedran Dragičević, Andrea Hohnjec Antonlić, Iris Ilišinović, Alesia Ivaninić, Arijan Jašarević, Luka Jeličić, Patricija Juračić, Andrija Juran, Andrea Kirinčić, Anja Klapan, Simon Košmrl, Katarina Kružić, Filip Lakoseljac, Jasmin Makaj, Katarina Medvedić, Petra Minić, Lorena Mršić, Luka Otočan, Matija Pilepić, Ines Posavac, Robert Ružić, Gabriel Saganić, Ivan Savanović, Ivan Šimičić, Luka Štorić, Andrea Toić, Toni Toplek, Maja Trstenjak, Lucija Veljačić, Marko Vuković i Denis Zornada.