POZIV RODITELJIMA

Danas kreću prijave za upis u prvi razred osnovne škole. Dobra je vijest da će prvašića u PGŽ-u biti više nego lani

Ingrid Šestan Kučić

Foto M. Levak / M. Gracin

Foto M. Levak / M. Gracin

Školski obveznici su djeca koja su rođena od 1. travnja 2015. godine do 31. ožujka 2016. godine, te djeca kojoj je odgođen upis u prvi razred prošle školske godineRIJEKA – Za svu djecu koja su rođena od 1. travnja 2015. godine do 31. ožujka 2016. godine danas započinju prijave za upis u prvi razred osnovne škole. Prijave ovogodišnjih školskih obveznika obavljat će se do 28. siječnja, a zbog epidemiološke situacije prijave budućih prvašića drugu se godinu ne obavljaju direktno u školi, već će roditelji tu obvezu obaviti putem elektroničke pošte ili telefonom najbližoj školi prema mjestu prebivališta. U školske obveznike ubrajaju se i djeca kojoj je odgođen upis u prvi razred osnovne škole u prošloj školskoj godini, a roditelj je dužan prijaviti dijete u školi koja je najbliže mjestu prebivališta ili boravišta.


Negdje više, negdje manje


Prema procjeni Primorsko-goranske županije ove je godine 56 školskih obveznika više nego lani, odnosno ukupno ih je 2.729. Kako objašnjava pročelnica županijskog Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje, Edita Stilin, prema podacima MUP-a utvrđivanju psihofizičkog stanja dužno je pristupiti 2.505 budućih prvašića, a njima treba pridodati i 224 djece kojoj je prošle školske godine odgođen upis u prvi razred.


– Gledano prema osnivačima, škole čiji je osnivač Primorsko-goranska županija imaju 1.500 školskih obveznika što je 63 više nego lani, Grad Rijeka ima 1.038 obveznika što je za 11 manje nego lani, a Crikvenica ima 95 obveznika ili 6 više, dok Opatija ima 96 obveznika, što je za 2 manje nego lani. Upravni odjel je izradio Plan upisa u prvi razred temeljem kojeg je objavljen Javni poziv roditeljima i starateljima za prijavu djece, kaže Stilin.
Prema tom pozivu prijava djeteta treba sadržavati ime i prezime te OIB djeteta, adresu prebivališta/boravišta uz napomenu radi li se o djetetu s teškoćama u razvoju te adrese elektroničke pošte oba roditelja i brojeve telefona/mobitela. Podatak radi li se o djetetu s teškoćama u razvoju omogućuje stručnim povjerenstvima škola da u što je moguće kraćem roku provedu postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi osiguranja pravovremene odluke o programskoj i profesionalnoj pomoći djetetu, odnosno donošenje odluke o potrebi odgode upisa u prvi razred osnovne škole za jednu školsku godinu.


Roditelji, odnosno staratelji djeteta kojem je odobren upis u redoviti program upisuju dijete u osnovnu školu kojoj dijete pripada prema upisnom području, a dijete se može upisati u školu kojoj ne pripada po upisnom području ako to ne izaziva povećanje broja razrednih odjela, odnosno ako upisuje dijete u školu koja izvodi alternativne, međunarodne te programe na jeziku i pismu nacionalnih manjina, ili se upisuje u školu kojoj je osnivač druga pravna ili fizička osoba. Upisom djece iz drugih upisnih područja ne smije se narušiti optimalan ustroj rada škole i ne smije se onemogućiti upis obveznicima koji pripadaju upisnom području škole.


Utvrđivanje psihofizičkog stanja


Nakon provedenih prijava, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije utvrdit će popis djece školskih obveznika te javno obavijestiti roditelje o obvezi i načinu utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta čime se utvrđuje sposobnost djeteta da započne svoje osnovnoškolsko obrazovanje.


Postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole provodit će se u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja, a iznimno od navedenog roka, djeca s već utvrđenim teškoćama u razvoju pristupit će utvrđivanju psihofizičkog stanja radi upisa u prvi razred osnovne škole u vremenu od 15. veljače do 15. travnja. U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkoga stanja u vremenu koje je utvrđeno rasporedom pregleda, roditelji su dužni do 30. svibnja o tome obavijestiti stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području, koja će utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme.


Roditelji mogu ostvariti i mogućnost prijevremenog upisa u prvi razred osnovne škole, a to se može zatražiti za dijete rođeno od 1. travnja 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine. Najkasnije do 31. ožujka roditelji mogu podnijeti zahtjev za uvrštenje djeteta u popis školskih obveznika za upis u prvi razred osnovne škole pismenim putem, odnosno elektroničkom poštom Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske Županije, Rijeka, Riva 10, a zahtjev roditelja čije dijete do 31. prosinca 2022. godine ne navršava šest godina života, Upravni odjel će odbiti.


Iako roditelji dijete moraju prijaviti u školu iz svog upisnog područja, odnosno najbližu osnovnoškolsku ustanovu prema mjestu prebivališta ili boravišta naknadno mogu podnijeti zahtjev za upis u neku drugu školu, a odabir druge škole nerijetko ovisi o načinu rada te ustanove ili provedbi cjelodnevne nastave.


Organizacija rada


Prema podacima Grada Rijeke na riječkom području u jednoj smjeni radi ukupno 16 osnovnih škola čiji je osnivač Grad, a riječ je o školama: Belvedere, Centar, Centar za odgoj i obrazovanje, Centar za autizam, Dolac, Eugen Kumičić, Gelsi, Kozala, Nikola Tesla, Pećine, Podmurvice, San Nicolo, Srdoči, Škurinje, Trsat i Vežica. U dvije smjene u potpunosti rade ukupno 4 osnovne škole: Fran Franković, Gornja Vežica, Ivana Zajca i Zamet, dok u dvije smjene djelomično radi ukupno 5 osnovnih škola, odnosno škole Brajda, Kantrida, Pehlin, Turnić i Vladimir Gortan.


U Gradu napominju da će organizacija rada osnovnih škola u idućoj školskoj godini ovisiti o epidemiološkoj situaciji, odnosno o epidemiološkim mjerama, a ove školske godine programi produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog organizirani su u 23 riječke osnovne škole u 80 skupina, od toga 60 skupina produženog boravka i 20 razrednih odjela cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada. Te programe pohađa oko 1.880 učenika, što čini 50 posto učenika razredne nastave u Rijeci. Najveći broj učenika, njih 1.476 učenika uključeno je u produženi boravak, a 404 učenika pohađa cjelodnevnu nastavu. Takav omjer broja učenika u programu produženog boravka i cjelodnevne nastave rezultat je činjenice da daleko veći broj škola provodi program produženog boravka. Naime, skupine tog programa organizirane su u 19 riječkih škola i to u: OŠ Belvedere, OŠ Brajda, OŠ Centar, OŠ Dolac, OŠ Eugen Kumičić, OŠ Fran Franković, OŠ Gornja Vežica, OŠ Ivana Zajca, OŠ Pećine, OŠ Pehlin, OŠ Podmurvice, OŠ San Nicolo, OŠ Srdoči, OŠ Škurinje, OŠ Trsat, OŠ Turnić, OŠ Vežica, OŠ Vladimir Gortan i OŠ Zamet


U 3 riječke škole, odnosno u školama Kantrida, Kozala i Nikola Tesla, organizirani su razredni odjeli cjelodnevne nastave, dok su u jednoj riječkoj školi, OŠ-SE Gelsi, organizirane i skupine produženog boravka i razredni odjeli cjelodnevne nastave.


Produženi boravak i cjelodnevna nastava


Produženi boravak omogućuje učenicima boravak u školi prije i nakon redovne nastave, s organiziranom prehranom te nastavnim i izvannastavnim aktivnostima, dok cjelodnevna nastava predstavlja specifičan oblik ovog programa, osmišljen kao kombinacija razredne nastave i organiziranog slobodnog vremena tijekom najmanje osam sati dnevno.


Roditelji sufinanciraju troškove prehrane te troškove provođenja terenskih i izvanučioničkih aktivnosti, a cijenu utvrđuje školski odbor pojedine škole te dio troškova za rad učitelja. Učenicima slabijeg imovinskog statusa Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb odobrava besplatan ručak i užinu u produženom boravku ili cjelodnevnoj nastavi te podmiruje troškove rada učitelja.


Dio troškova za rad učitelja roditelji učenika koji ima prebivalište na području Rijeke plaćaju tijekom deset mjeseci školske godine ovisno o dohotku po članu kućanstva, od 100 do 320 kuna mjesečno. Za drugo dijete cijena se smanjuje za 30 posto, za treće dijete za 60 posto, a za četvrto i svako sljedeće dijete roditelji ne plaćaju troškove rada učitelja. Za učenike koji nemaju prebivalište na području Grada Rijeke iznos sufinanciranja rada učitelja iznosi 450 kuna mjesečno.