Nema podbačaja

Danas gotov jesenski upisni rok Sveučilišta u Rijeci: Upis brucoša na lanjskoj razini

Ingrid Šestan Kučić

Za nas je to dobro, pogotovo u danim okolnostima u kojima imamo demografski pad, kao i povećanu mobilnost studenata koja je kod nas posebno izražena, kaže rektorica Snježana Prijić SamaržijaRIJEKA – Iako je nakon jesenjeg upisnog roka na hrvatskim fakultetima ostalo slobodno više od 11 tisuća upisnih mjesta rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. Snježana Prijić Samaržija očekuje da će riječko Sveučilište ostvariti upisne rezultate na razini prošle godine.


Naime, prema dosadašnjim upisnim rezultatima riječko je Sveučilište upisalo 1.600 brucoša, ali tu nedostaju studenti Ekonomskog fakulteta koji je još jučer provodio upisni postupak.


Mobilnost studenata


– Bez Ekonomskog fakulteta, i to cijele njihove upisne kvote koja podrazumijeva upisane i na ljetnom roku, imamo 1.600 upisanih studenata prve godine preddiplomskih studija. Prošle godine smo upisali 2 tisuće brucoša. S obzirom na to da je Ekonomski fakultet u ljetnom roku upisao 366 brucoša, očekujemo da će nam u konačnici upisna kvota biti popunjena kao i lani. Za nas je to dobro, pogotovo u danim okolnostima u kojima imamo demografski pad, kao i povećanu mobilnost studenata koja je kod nas posebno izražena zbog blizine Slovenije i Italije. Smatramo da je to zadovoljavajući broj upisanih, kaže rektorica.


Dodajući kako je Sveučilište već u ljetnom roku ostvarilo 71 posto popunjenosti planirane upisane kvote prof. dr. Prijić Samaržija ističe da se ne očekuje podbačaj upisa.Iako upisni postupak nije okončan prema dosadašnjim podacima izvjesno je da se trendovi među maturantima nisu puno promijenili, jer i dalje su najatraktivniji studiji biomedicinskog područja te Učiteljski fakultet, no promjena ipak ima, jer ove su godine maturanti više interesa pokazali za studij povijesti umjetnosti i kulturologiju, što prema mišljenju rektorice može imati veze s EPK.

– Fakultet zdravstvenih studija, Odjel za biotehnologiju i Učiteljski fakultet popunili su sto posto upisne kvote, 90 do 100 posto popunili su Građevinski, Medicinski i Pomorski fakultet. Dakle, šest dosta velikih sastavnica ostvarilo je jako dobar rezultat. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu ima 88 posto popunjenosti kvote, Filozofski fakultet 86 posto, a uz tradicionalno veliki interes za studije psihologije i engleskog jezika ovogodišnja je generacija pokazala veliki interes za studij kulturologije i povijesti umjetnosti, kaže rektorica.


Paradoks brodogradnje


Nešto manje interesa nego prijašnjih godina maturanti su pokazali za informatiku, jer je Odjel za informatiku popunio 72 posto kvote, a još manje interesa zabilježio je Tehnički fakultet koji je popunio 65 posto. Na studiju računalstva te visokoškolske ustanove tražilo se mjesto više, no na studiju brodogradnje, unatoč iznimno velikoj potražnji na tržištu rada, ne vlada tako velika gužva.


– Brodogradnja i ove godine ima mali broj upisanih, svega njih 7 iako je to na tržištu rada traženo zanimanje, no očito se zbog opće situacija s brodogradnjom maturanti teško odlučuju za taj studij. To je paradoks o kojem stalno govorimo, zaključuje rektorica.


Još je moguć studij logopedije


Iako će jesenji rok upisa na fakultete Sveučilišta u Rijeci biti okončan danas, još uvijek je otvorena mogućnost da će se naknadno provesti upisi za još jedan studijski program, a riječ je o studiju logopedije. Sveučilište u Rijeci već je na ljetnom roku bilo spremno provesti upise za taj studij, no zbog činjenice da se radi o tripatitnom studijskom programu u čijem izvođenju uz riječko Sveučilište sudjeluju i Sveučilište u Zagrebu te zagrebački Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet upisni je postupak prolongiran. Procedura akreditiranja na zagrebačkom Sveučilištu još uvijek je u tijeku, a bude li okončana tijekom listopada, upisi u novi studijski program će se provesti naknadno te će se program pokrenuti nakon početka akademske godine. Ne realizira li se postupak akreditacije na vrijeme, upisi u novi studijski program provest će se tek na idućem upisnom roku, odnosno za godinu dana.