Radovi na otplinjavanju

Ćorić se sastao s aktivistima: ‘Za rješavanje problema Marišćine još dva mjeseca’

Sanja Gašpert

Foto Marko Gracin

Foto Marko GracinRIJEKA Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić sa suradnicama iznio je na sastanku s članovima Udruge Krizni Eko stožer Marišćina, koji je održan bez prisustva medija, svoj plan za rješavanje problema smrada sa ŽCGO-a Marišćina. Naime, kako je rečeno, u iduća dva mjeseca na području centra će se provesti radovi na otplinjavanju, koji bi prema planu Ministarstva zaštite okoliša i energetike trebali riješiti probleme štetnih emisija i onečišćenje zraka. Planira se i pokrenuti plan aktivnosti za sanaciju područja Faze 0-1 projekta ŽCGO-a Marišćina na kojem je KD Čistoća d.o.o. iz Rijeke odlagalo smeće od 2012. do 2016. godine. Ministar je potvrdio da će, ako se tom akcijom ne uspije riješiti problem smrada i onečišćenja zraka, zatvoriti Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina.


Udruga Krizni Eko Stožer Marišćina ne može prihvatiti daljnji nastavak rada ŽCGO-a Marišćina pri kojem će se obavljati zaprimanje, skladištenje, obrada i deponiranje smeća koje sadrži i biootpad. »Tražimo da se ŽCGO Marišćina zatvori odmah i onda pokrene sanacija i tako prisili jedinice lokalne samouprave, koje dovoze smeće u ŽCGO Marišćina da konačno provedu sustav odvajanja otpada kako je to zakonskom regulativom definirano«, istaknuli su članovi Upravnog odbora KES-a.


Predstavnica Ministarstva zaštite okoliša i energetike, tajnica kabineta Irena Relić, još je jednom potvrdila da je zakonska obaveza jedinica lokalne samouprave odvajanje biootpada, a što je i u skladu s Uredbom o gospodarenju otpadom.
»Kako smo i na sastanku s ministrom Ćorićem i njegovim suradnicima posebno naglasili, smatramo da se problemi u radu ŽCGO-a Marišćina neće riješiti sustavom otplinjavanja. Treba riješiti uzroke smrada i zabraniti dovoz biootpada u ŽCGO-u Marišćina”, istaknuto je.