Prijedlog za razrješenje

Burić računa na pomoć Mosta, Akcije mladih i HDZ-a u smjenjivanju Andreja Poropata

Damir Cupać

Foto S. Drechsler

Foto S. Drechsler

Kao što je i najavio, predsjednik Nezavisne liste Bura Hrvoje Burić podnijet će prijedlog za razrješenje predsjednika Gradskoga vijeća Andreja Poropata (HNS). On naglašava da je Poslovnikom Gradskog vijeća regulirano da se prijedlog za razrješenje može podnijeti ako predlagatelj smatra da predsjednik Vijeća svojim ponašanjem šteti ugledu Vijeća, da je zloupotrijebio svoj položaj ili prekoračio ovlastiRIJEKA – Kao što je i najavio, predsjednik Nezavisne liste Bura Hrvoje Burić podnijet će prijedlog za razrješenje predsjednika Gradskoga vijeća Andreja Poropata (HNS). On naglašava da je Poslovnikom Gradskog vijeća regulirano da se prijedlog za razrješenje može podnijeti ako predlagatelj smatra da predsjednik Vijeća svojim ponašanjem šteti ugledu Vijeća, da je zloupotrijebio svoj položaj ili prekoračio ovlasti.


– Člankom 12., stavkom 1., točkom 17., propisano je da predsjednik Vijeća brine o primjeni Poslovnika. Člankom 122. propisano je da predsjednik Vijeća može odrediti nastavak prekinute sjednice u roku od najviše osam dana. Nastavak prekinute sjednice od 27. rujna 2018. godine sazvan je za subotu 29. rujna 2018. godine u 19 sati. Nije postojao niti jedan opravdani razlog za sazivanje nastavka sjednice u subotu u večernjim satima, tj. prvog dana vikenda. Takvim postupanjem članove Vijeća dovodi se u neravnopravan položaj i u znatnoj se mjeri otežalo usklađivanje zakazanog subotnjeg termina s privatnim, poslovnim i drugim obvezama vijećnika, naročito uzimajući u obzir činjenicu da zakazani termin održavanja nastavka 14. sjednice nije bio uvjetovan posebnim ili objektivnim okolnostima, već očitom željom da se zakazanim terminom pogoduje pojedincima i njihovim interesima čime je povrijeđen Poslovnik i učinjena šteta ugledu Gradskog vijeća, navodi Burić.


On dodaje da se člankom 136., stavkom 4., propisuje  da govornika može opomenuti ili prekinuti u izlaganju samo predsjednik Vijeća, dok stavak 5. obvezuje predsjednika Vijeća da vodi brigu kako govornik ne bi bio ometan ili spriječen u svom govoru.
– Vijećnica Ivona Milinović je tijekom 14. sjednice, za vrijeme izlaganja svoje replike, bila na grub način prekinuta upravo od strane predsjednika Vijeća. Unatoč činjenici da je bio više puta upozoren da svojim tumačenjem Poslovnika krši odredbe istog, predsjednik Vijeća je pokazao potpuno nepoznavanje osnovnih odredbi Poslovnika te svojom nekompetentnošću i neznanjem izazvao verbalni incident koji je rezultirao stegovnom mjerom udaljavanja sa sjednice u dvostrukom trajanju koja je određena meni, podsjeća Burić.


On naglašava da je Poropat priopćenjem u Novom listu od 20. prosinca 2018. godine pokušao obrazložiti svoje postupke tijekom 14. sjednice Gradskog vijeća u kojemu je, između ostalog, naveo :»Burićeve daljnje uvrede upućene meni da sam »smeće«, nakon dvije izrečene opomene nisu ni mogle imati drugačiji nastavak nego stegovnu mjeru višeg stupnja«.


 – U službenom tonskom zapisu nije evidentirana sporna situacija, isto tako ni iz službene internetske video-snimke ne može se utvrditi stvarni tijek događanja zbog nedostatka zvučne komponente uslijed isključenih mikrofona u vijećnici od strane predjednika Vijeća. Usprkos tome, dostupna je službena video-snimka tijeka sjednice i spornog događaja snimljena službenom kamerom HRT-a.


Iz snimke je razvidno da je predsjednik Vijeća izrekao stegovnu mjeru višeg stupnja tj. udaljavanja sa sjednice u dvostrukom trajanju prije nego što sam izrekao riječ »smeće«, što znači da to nikako ne može biti niti je razlog za izricanje spomenute stegovne mjere, kao što to tvrdi predsjednik Vijeća. avedenim priopćenjem predsjednik Vijeća teško je obmanuo javnost iznošenjem niza neistina i laži.


Slijedom navedenog smatram da su se stekli svi uvjeti za razrješenje predsjednika Gradskog vijeća Grada Rijeke, zaključio je Burić u prijedlogu.Postavlja se pitanje ima li ikakve realne šanse da prijedlog za razrješenje prođe. Gradsko vijeće broji 37 članova, a SDP s partnerima, među kojima je i HNS, ima sigurnih 18 ruku. Teško da će Burićevu inicijativu podržati vijećnici Liste za Rijeku, ali i Marinko Koljanin.


Pitali smo Burića na čije glasove računa kada je riječ o opozivu Andreja Poropata koji je na to mjesto zasjeo nakon što je smijenjen predsjednik Akcije mladih Tihomir Čordašev.


– Podršku razrješenju dobit ću od Mosta, Akcije mladih i HDZ-a. Držim da su razlozi za smjenom itekako opravdani. Postoje opcije koje se nude za preslagivanje, ali ne želim trgovati, poručio je Burić.