UPISNE KVOTE

Buduće brucoše čeka 3.521 mjesto. Četiri riječka fakulteta donekle promijenila uvjete upisa

Ingrid Šestan Kučić

Upisne kvote su utvrđene, studenti samo trebaju popuniti klupe / Foto M. LEVAK

Upisne kvote su utvrđene, studenti samo trebaju popuniti klupe / Foto M. LEVAK

Radi se o Ekonomskom, Filozofskom, Medicinskom i Fakultetu zdravstvenih studija koji uvode promjene u vrednovanju uspjeha pojedinih kategorija upisnika u njihovom dotadašnjem školovanju i bavljenju sportomRIJEKA Ovogodišnju generaciju maturanata na prijediplomskim studijima Sveučilišta u Rijeci dočekat će 3.521 upisno mjesto, a najveći broj mjesta, 2.516 namijenjen je za redovne studente. U ukupnoj upisnoj kvoti najviše participiraju Ekonomski fakultet, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu te Tehnički i Filozofski fakultet. Naime, Ekonomski fakultet ove godine planira upisati 485 brucoša, a u ponudi je i studij na engleskom jeziku. Odlukom tog fakulteta dvoje najbolje rangiranih kandidata u prvom upisnom roku i pet najbolje rangiranih kandidata koji dolaze iz socijalnih ustanova ili domova, Ekonomski fakultet će osloboditi plaćanja školarina pri upisu na modul International Business, odnosno na studij koji se izvodi na engleskom jeziku.


Nema više Glume


Tek neznatno manju upisnu kvotu, 478 mjesta, ima Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, dok Filozofski fakultet planira upisati 397 budućih studenata, a Tehnički fakultet njih 395. Među većim upisnim kvotama je i ona Pravnog fakulteta, jer osigurat će se 300 upisnih mjesta za buduće studente, kao i upisna kvota Pomorskog fakulteta koji planira upisati 325 brucoša. Medicinski fakultet računa na 273 nova studenta, a Fakultet zdravstvenih studija na njih 180, dok će Građevinski fakultet budućim brucošima ponuditi 178 mjesta. Učiteljski fakultet planira upis 120 novih studenata, a Fakultet informatike i digitalnih tehnologija raspolaže s upisnom kvotom od ˙87 mjesta. Akademija primijenjenih umjetnosti ove će godine upisivati 69 novih studenata, Fakultet dentalne medicine planira upis 57 brucoša, a Fakultet biotehnologije i razvoja lijekova njih 48. Fakultet za matematiku upisat će 45 novih studenata, a Fakultet za fiziku njih 24, dok će po 30 studenata upisati sveučilišni prijediplomski studij Politehnike te studij Logopedije.


Mjesta po fakultetima

 
485 – Ekonomski


478 – FMTU


397 – Filozofski


395 – Tehnički


325 – Pomorski


300 – Pravni


273 – Medicinski


180 – Zdravstveni studiji


178 – Građevinski


120 – Učiteljski


87 – Fakultet informatike


69 – APURI


57 – Dentalna medicina


48 – Biotehnologija


45 – Matematika


30 – Politehnika


30 – Logopedija


24 – Fizika

Državna matura


Na upisima u iduću akademsku godinu za buduće brucoše Sveučilišta u Rijeci aktivirat će se upisi na novi sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij Ekonomija Ekonomskog fakulteta te na novi stručni prijediplomski studij Dentalna tehnika Fakulteta dentalne medicine, a riječ je o jedinstvenom studiju u Hrvatskoj. Istovremeno, odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci iduće akademske godine neće se upisivati nova generacija studenata sveučilišnog prijediplomskog studija Gluma i mediji Akademije primijenjenih umjetnosti te sveučilišnog prijediplomskog studija Ekonomija Ekonomskog fakulteta.


Građevinski fakultet upisuje 178 brucoša / NL arhiva


Na pojedinim fakultetima buduće će brucoše ove godine dočekati i promijenjeni uvjeti upisa, a promjene u odnosu na trenutno važeće uvjete predložili su Ekonomski, Filozofski i Medicinski fakultet te Fakultet zdravstvenih studija. Tako Ekonomski fakultet uvodi vrednovanje sportaša prve do treće kategorije s pet posto mogućih bodova i to za sve studije i smjerove Ekonomskog fakulteta. Izmjene uvjeta upisa na Fakultet zdravstvenih studija također se tiču sportaša te se povećava postotak vrednovanja pa se za prvu kategorija sportaša vrednovanje povećava na 9 posto, za drugu kategoriju na 7 posto te za treću kategoriju na 5 posto i to za upise na redoviti sveučilišni prijediplomski studij Sestrinstvo, redoviti stručni prijediplomski studij Primaljstvo, redoviti stručni prijediplomski studij Radiološka tehnologija i redoviti stručni prijediplomski studij Fizioterapija.


Filozofski fakultet mijenja uvjete upisa samo za prvu godinu prijediplomskog sveučilišnog studija Psihologija način da se vrednovanje ocjena iz srednje škole smanjuje s 45 na 30 posto, a povećava se postotak vrednovanja položenog ispita državne mature iz obveznog predmeta Hrvatski jezik s 15 na 20 posto te se umjesto ispita državne mature iz Matematike B razine uvodi vrednovanje ispita Matematike A razine za koji se povećava postotak vrednovanja s 15 na 20 posto. Također, povećava se vrednovanje ispita državne mature iz obveznog predmeta Strani jezik s 10 na 15 posto te se osim vrednovanja položenog ispita državne mature iz izbornog predmeta Psihologija uvodi vrednovanje položenog ispita iz izbornog predmeta Biologija.


Diplomska razina

 


Sveučilište u Rijeci utvrdilo je upisne kvote i za diplomske razine studija, a ukupno je osigurano 2.268 upisnih mjesta. S najvećom upisnom kvotom, 406 mjesta, raspolagat će Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Filozofski fakultet upisat će 381 studenta, Ekonomski fakultet 350, Tehnički fakultet 313, Pomorski fakultet 220, a Fakultet zdravstvenih studija upisat će 100 diplomaca. Akademija primijenjenih umjetnosti planira upisati 66 studenata, Građevinski fakultet 67, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija 65, Fakultet biotehnologije i razvoja lijekova 58, a istu kvotu imat će i Fakultet za matematiku. Fakultet za fiziku upisat će 54 diplomaca, Učiteljski fakultet 40, Medicinski fakultet 33, sveučilišni diplomski studij Politehnike i informatike imat će 27 mjesta, a sveučilišni diplomski studij Logopedije upisat će 30 diplomaca.

Sanitarni inženjeri


Medicinski fakultet uvodi, pak, izmjene uvjeta upisa na redoviti sveučilišni prijediplomski studij Sanitarno inženjerstvo na način da se povećava postotak vrednovanja prosjeka ocjena iz srednje škole s 10 na 25 posto i povećava se postotak vrednovanja ispita državne mature iz obveznog predmeta Matematika s 5 na 25 posto. Mijenja se i način vrednovanja ispita izbornih predmeta državne mature na način da se s 40 posto vrednuje jedan od položenih izbornih predmeta državne mature Biologija ili Kemija ili Fizika. Uvodi se vrednovanje dodatnih postignuća, odnosno s 5 posto se vrednuje završena srednja škola za sanitarne tehničare s najmanjim prosjekom ocjena 4,5 ili završena srednja škola za ekološke tehničare s najmanjim prosjekom 4,5 ili završena srednja škola za kemijske tehničare s najmanjim prosjekom ocjena 4,5.