Izašli im u susret

Brodokomerc dobio rok do 15. prosinca za podmirenje milijunskog duga

Damir Cupać

Foto: S. DRECHSLER

Foto: S. DRECHSLERRIJEKA – U ono nesretno tranzicijsko doba kada su se riječke firme gasile kao na tekućoj traci, doba pretvorbe i privatizacije, i Brodokomerc je došao u velike poslovne probleme.


Kada se činilo da pomoći nema i da će kupovanje puntice kruha, deset deka salame i pet deka sira i da, jednog jogurta, kod tete u Brodokomercu otići u prošlost, tvrtka je ipak spašena jer je novoosnovano poduzeće Brodokomerc Nova preuzelo maloprodajnu mrežu, odnosno nastavilo s poslovanjem. Prije jedno godinu dana zaredali su prizori u Brodokomercovim butigama identični onima iz tranzicijskog razdoblja.


Po kvartovskim dućanima je nestajala roba s polica. Svakom tko u njih zalazi jer voli da mu teta nareže salamu, pet deka sira, razreže punticu i doda jogurt bilo je jasno da se opet nešto loše događa. I događa se. Najprije je umjesto Brodokomerca na Vežici osvanuo natpis Plodine, a na vijećničko pitanje Hrvoja Burića o dugu Brodokomerca prema Gradu Rijeci odgovorio je gradonačelnik Vojko Obersnel, potvrdivši da je riječ o oko pet milijuna kuna.
Budući da nije riječ o malom iznosu i da je Brodokomerc privatna tvrtka, a ne gradska kao Autotrolej koji ima minus od 10 milijuna kuna, zanimalo nas je o kakvom je točno dugu riječ i što Grad Rijeka poduzima da ga naplati.


Poslovni prostori


– Na dan 30. listopada 2019. godine nepodmireno dospjelo dugovanje po osnovi zakupa, odnosno korištenja poslovnih prostora, iznosi 3,3 milijuna kuna, a isto se odnosi na dospjelu naknadu, tj. zakupninu za korištenje poslovnih prostora u iznosu od 3.235.319 kuna za razdoblje siječanj-listopad 2019. godine, uvećanu za pripadajuće zakonske zatezne kamate koje će se obračunati od dospijeća svakog pojedinog računa naknade zakupnine do uplate, te dospjele zakonske zatezne kamate u iznosu od 89.127 kuna, što je obračunato na ranije zakašnjelo plaćene obveze, naveli su u Gradu Rijeci. U gradskom Odjelu za gospodarenje imovinom podsjećaju da Brodokomerc trenutno koristi dvadeset poslovnih prostora.


– Taksativno ih navodimo po visini dugovanja: Kvaternikova 65, Krešimirova 22, Sokol-kula 3a, Zadarska 3c, Korzo 38b, Stanka Frankovića 9, Riva Boduli 3a, Sokol-kula 1a, Erazma Barčića 4b, Franje Čandeka 32, Korzo 36, Šetalište I. G. Kovačića 12a, Pomerio 1a, Braće Branchetta 28, Zametska 96a, Vjenceslava Novaka 15a, Fiumara 13/1, Slaviše V. Čiče 7/a, Zvonimirova 6c i Tizianova 5b. U ukupno iskazanom dugovanju sadržan je i dug za poslovni prostor na adresi Trninina 3 koji je vraćen u posjed Gradu Rijeci krajem veljače ove godine, nabrojali su u Gradu Rijeci.


No, pitanje je što se poduzima kako bi se dug naplatio, odnosno barem smanjio.


Sukcesivne kompenzacije


– Sukcesivno se provode kompenzacije, u iznosima kojima je moguće zatvoriti dužničko-vjerovničke odnose. Nadalje, po isteku svakog tromjesečja dužniku se dostavljaju opomene s iskazanim stanjem duga za svaki poslovni prostor. Do sada su otkazani ugovori o zakupu za šesnaest poslovnih prostora, odnosno za sve one poslovne prostore koji su imali otkazne elemente, te će se s otkazivanjem nastaviti u idućem razdoblju.


No, za sada nisu pokrenuti sudski postupci za predaju i ispražnjenje navedenih poslovnih prostora. Naime, sukladno zaključku gradonačelnika od 16. rujna 2019. godine trenutno se ne pokreće postupak prisilne naplate dospjelog dugovanja s raspoloživim sredstvima osiguranja plaćanja, bankarske garancije, bjanko zadužnice i beskamatni novčani depoziti, niti navedeni sudski postupci. Spomenuti zaključak je donesen temeljem pismenog prijedloga Brodokomerca Nova od 9. rujna 2019. godine kojim je tražena odgoda dostave sredstava osiguranja na plaćanje do dana 15. prosinca 2019. godine, budući da su, kako su naveli, u završnoj fazi pregovora s potencijalnim kupcima oko prodaje vlastite nekretnine, a čiji bi prihod omogućio podmirivanje cjelokupnog dugovanja uvećanog za zakonske zatezne kamate.


Kako se radi o zakupniku od kojeg je Grad Rijeke uprihodio znatna financijska sredstva čitav niz proteklih godina, odnosno desetljeća, ali i s ciljem očuvanja postojećih radnih mjesta, prihvaćen je ponuđeni prijedlog zakupnika, pojasnili su u Gradu Rijeci.


Budući da je u već nekoliko navrata Grad Rijeka izlazio u susret privatnim tvrtkama kako bi im olakšao plaćanje dugova, a na kraju ostao bez novca, kao što je slučaj s Uljanikom, pitali smo što će uslijediti nakon 15. prosinca ove godine ako se dug ne podmiri.


Foto: S. DRECHSLER


Foto: S. DRECHSLER– Ukoliko do 15. prosinca 2019. godine cjelokupno dugovanje uvećano za zakonske zatezne kamate ne bude podmireno, uslijedit će aktiviranje svih raspoloživih sredstava osiguranja plaćanja, kojima je Grad dobro osiguran, kao i pokretanje sudskih postupaka za predaju i ispražnjenje svih poslovnih prostora koje trgovačko društvo trenutno koristi, najavili su u Gradu Rijeci.


Dug komunalne naknade – porezna tajna


Uz dug po osnovi zakupa u gradskim poslovnim prostorima postoji i dug zbog neplaćanja komunalne naknade, ali i spomeničke rente. Riječ je o oko dva milijuna kuna. No, u Gradu Rijeci više ne smiju iznositi javno podatke o dugovima komunalne naknade.


– Postoji i dug za komunalnu naknadu no temeljem mišljenja Ministarstva financija, Porezne uprave – središnji ured, koje je Gradu Rijeci dostavljeno u veljači ove godine, »upravno tijelo Grada Rijeke u čijem su djelokrugu poslovni utvrđivanja i naplate komunalne naknade je porezno tijelo u smislu zakona (…) te je dužno kao poreznu tajnu čuvati sve podatke koje porezni obveznik iznosi u poreznom postupku te sve druge podatke u vezi s poreznim postupkom kojima raspolaže, kao i podatke koje razmjenjuje s drugim državama u poreznim stvarima, odnosno nije ovlašteno davati podatke o stanju duga pojedinih dužnika u svrhu njihove javne objave u sredstvima javnog informiranja«, pojasnili su u Gradu Rijeci.


Brodokomerc Nova: Poslovanje nije ugroženo


Pitali smo i Upravu Brodokomerc Nove d.o.o. koliko točno iznosi dug prema Gradu Rijeci i je li tvrtka u ozbiljnim poslovnim problemima.– Dug Brodokomerc Nove d.o.o. prema Gradu Rijeci koncem listopada 2019. godine iznosi nešto više od pet milijuna kuna, a nastao je tijekom 2019. godine.Netočna je informacija objavljena u Novom listu dana 1. listopada 2019. godine da smo prodali nekretninu u Ulici Martina Kontuša, odnosno Cash&Carry, Plodinama. U tom prostoru Plodine d.d. obavljaju djelatnost temeljem zaključenog ugovora o zakupu.

Postoji namjera da predmetnu nekretninu prodamo, a isto tako postoji namjera zakupnika da je kupi. Očekujemo da će se kupoprodaja realizirati uskoro, nakon čega ćemo podmiriti gore navedenu obvezu prema Gradu Rijeci. Napominjemo da smo u kontinuiranom kontaktu s predstavnicima Grada Rijeke vezano za podmirenje obveza. Poslovanje društva nije ugroženo. Prodajom dijela nekretnina u našem vlasništvu nastojimo dobivena sredstva usmjeriti k unapređenju temeljne djelatnosti, navedeno je u očitovanju Uprave Brodokomerc Nove d.o.o.