KD Čistoća

Božićna drvca se prikupljaju u Kastvu 11. i 12. siječnja

Vladimir Mrvoš

Foto Rijeka plus

Foto Rijeka plus

Božićna drvca potrebno je odložiti najkasnije do 6.30 sati ujutro u danima odvozaKomunalno društvo Čistoća d.o.o. organizirano će po završetku božićno-novogodišnjih blagdana prikupljati božićna drvca na području Kastva.


Organizirani odvoz božićnih drvca obavljat će se 11. i 12. siječnja na javnim površinama na kojima su do nedavno bili postavljeni spremnici za prikupljanje otpada.


Božićna drvca potrebno je odložiti najkasnije do 6.30 sati ujutro u danima odvoza.
Iz Čistoće mole građane da drvca ne odbacuju u okoliš, ne odlažu u spremnike za miješani komunalni otpad, spremnike za odvojene, vrijedne vrste otpada, niti na mjesta koja nisu predviđena za tu namjenu.


Građani imaju mogućnost i samostalnog odvoza drvca u reciklažna dvorišta kojima upravlja Komunalno društvo Čistoća d.o.o., a reciklažna dvorišta nalaze se na području Grada Rijeke, Općina Viškovo, Klana, Jelenje i Kostrena.