Većinom glasova

Bakarski vijećnici podržali proračun za iduću godinu

Sanja Gašpert

Kapitalni projekti su proširenje i rekonstrukcija javne rasvjete u iznosu od 5.950.000 kuna što će se financirati povoljnim kreditom, a rate vraćati od ušteda, izgradnja ceste Tomino – vodosprema Kukuljanovo od milijun kuna, te Gospodarsko središte Hrvatskog primorja u vrijednosti 18.140.000 knBakarski su vijećnici većinom glasova usvojili proračun za 2020. godinu u iznosu od 91.180.000 kuna, s projekcijama za 2021. godinu u iznosu od 73.061.000 kuna te za 2022. godinu, 65.845.000 kuna. Kao kapitalne projekte u sljedećoj godini, bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić istaknuo je proširenje i rekonstrukciju javne rasvjete u iznosu od 5.950.000 kuna što će se financirati povoljnim kreditom, a rate vraćati od ušteda, izgradnju ceste Tomino – vodosprema Kukuljanovo vrijednu milijun kuna, projekt Gospodarsko središte Hrvatskog primorja za koji je u 2020. godini planirano 18.140.000 kuna, a u 2021. godini 11.453.000 kuna. Također, Klarić je istaknuo i izgradnju ceste i vodovoda Zamišćići (600 tisuća kuna), nastavak uređenja Doma Krasica (tri milijuna kuna), rekonstrukciju i dogradnju sportskih objekata (2,2 milijuna kuna) te izgradnju vatrogasnog doma Škrljevo koja je započela prije mjesec dana, u iznosu od 10.030.000 kuna.


Prihodi od imovine


– Značajan učinak na prihode imat će povlačenje sredstava iz EU fondova i državnog proračuna te svakako i planirani višak prihoda koji je nastao kao rezultat viška prihoda nad rashodima u 2019. godini. Ukupno planirani prihodi od poreza u 2020. godini iznose 16.945.000 kuna, od čega su najznačajniji prihodi od poreza na dohodak od nesamostalnog rada koji su planirani u iznosu od 12,5 milijuna kuna. Prihodi od pomoći planirani su u iznosu od 9.077.000 kuna, od čega najznačajniji učinak imaju planirani prihodi u iznosu od 6,8 milijuna kuna temeljem prijenosa EU sredstava za sufinanciranje kapitalnog projekta izgradnje prometnica na platoima B u Industrijskoj zoni Kukuljanovo te planirani prihodi od bespovratne potpore u iznosu od 1.719.200 kuna za financiranje projekta rekonstrukcije dječjeg vrtića na Škrljevu. Prihodi od imovine uključuju prihode od zakupa, koncesija, dividendi, stanarina te su planirani u iznosu od 6.950.000 kuna, od čega je najznačajniji planirani prihod iz dobiti Industrijske zone Bakar u iznosu od četiri milijuna kuna. Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 31.060.000 kuna, od čega su najznačajniji prihodi od komunalne naknade i komunalnog doprinosa. Važno je napomenuti da prihodi od komunalnog doprinosa bilježe stalan rast te su proteklih pet godina porasli za gotovo 20 posto, što je svakako rezultat gospodarskih aktivnosti na području Industrijske zone Bakar na Kukuljanovu, kazao je Klarić. Dodao je kako su proračunom za 2020. godinu planirani primici od novog zaduženja u iznosu od dvanaest milijuna kuna, iz kojih se planira financiranje projekta modernizacije javne rasvjete u iznosu od 5,8 milijuna kuna te sufinanciranje izgradnje kapitalnog projekta u Industrijskoj zoni Kukuljanovo – ceste na platoima B u visini od 6,2 milijuna kuna.


Razvoj zone


Nadalje, prema procjeni naplate prihoda i izvršenja rashoda u 2019. godini planiran je višak prihoda nad primicima u iznosu od dvanaest milijuna kuna, koji će se iskoristiti za financiranje kapitalnih projekata u 2020. godini.
Protiv ovakvog prijedloga proračuna glasali su vijećnici dijela oporbe, koalicije SDP-HSU, SDP-ovci Tamara Kojić i Bruno Ivoš te Jasna Granić Ranić (HSU). U obrazloženju odluke, vijećnica Kojić kazala je kako se »proračun godinama enormno napuhuje, a krajem godine se rebalansom smanjuje na realni iznos«.


– Proračun nije razvojan. Temelji se na novom kreditnom zaduženju od 12 milijuna kuna i pomoći od jedanaest milijuna kuna, za koju ne znamo hoće li doći. Također, smanjena su izdvajanja za pomoći socijalno ugroženima, smanjena su i sredstva za novorođenčad jer se rađa manje djece, dakle, natalitet pada. Svaki put se ističe samo razvoj zone koja se razvija po inerciji, a Bakar je devastiran grad, nema hotela, fasade su ružne, kazala je Kojić.


Progres je evidentan


Oporbeni vijećnik, nezavisni Ljubomir Vladislović, podržao je proračun konstatiravši da nekad razmišlja drugačije od vlasti, ali da je progres evidentan i problemi se rješavaju. Nezavisni Juraj Malnar, koji je također podržao proračun, pitao je kako netko može glasati protiv, a u njegovom se naselju ulažu milijuni kuna u razvoj. Usvajanje proračuna treba biti svečani čin, a ne da se stalno prepucavamo, za to postoje amandmani. Jednom sam glasovao protiv proračuna i žao mi je što sam to učinio, kazao je Malnar. Osjećajući se prozvanim od strane Malnara, SDP-ovac Bruno Ivoš kazao je kako glasa protiv proračuna jer smatra kako neke stvari mogu biti bolje. Za kvalitetne projekte sam uvijek dizao ruku, ali ne trebam držati lojtre vlasti koja ima dovoljno ruku za proračun. To je vaš smjer politike koji ja ne podržavam, zaključio je Ivoš.